Nova, Coor, Nyhetsbrev

Nova no 2

coor

Kontor(r)evolusjonen

Med fleksible arbeidsforhold og nye hjelpemidler nærmer vi oss tredjegenerasjonskontoret. I dag er det ikke spørsmål om hvorvidt man skal ha eget kontor eller åpent kontorlandskap som er mest aktuelt.

Les mer
conceptoffice

Concept Office – Coors eget laboratorium

Vi merker økt interesse hos Coor for nye måter å betrakte arbeidsmetoder og arbeidsplasser på og hvordan de utnyttes. Ett eksempel er Ericsson, som har begynt å innføre en ny type arbeidsplasser, det såkalte Multiflexoffice.

Les mer
ambassaden

Den svenske ambassaden i København er for alle – det har Coor sørget for

Coor i Danmark har et svært godt samarbeid med den svenske ambassaden i København. Vi har i tre avtaleperioder fungert som leverandør til Statens fastighetsverk av det løpende eiendomsvedlikeholdet av ambassaden.

Les mer
outsourcing

Tjenesteutsetting – hvis kunden selv får velge

Coor gjennomført en undersøkelser om markedets syn på tjenesteutsetting, eller outsourcing, av servicetjenester. Gjennom årene har interessen for servicetjenester stadig økt. Lavkonjunkturen til tross er servicebransjen en...

Les mer
green_services

Bransjens nye miljømerking

For Coors mange miljøbevisste kunder er et aktivt miljøforbedringsarbeid en selvfølge. I mange år har Coor bygd seg opp stor kompetanse og testet ulike løsninger og konsepter som reduserer den påvirkningen som utførelsen av...

Les mer