Nova, Coor, Nyhetsbrev

Nova no 2

freddy

Coor er med og driver utviklingen

En god serviceleverandør må ligge i forkant av utviklingen. Det er nødvendig for å kunne forstå de utfordringene kundene står overfor, og for å kunne komme med løsninger som bidrar til deres fremgang.

Les mer
coor

Kontor(r)evolusjonen

Med fleksible arbeidsforhold og nye hjelpemidler nærmer vi oss tredjegenerasjonskontoret. I dag er det ikke spørsmål om hvorvidt man skal ha eget kontor eller åpent kontorlandskap som er mest aktuelt.

Les mer
conceptoffice

Concept Office – Coors eget laboratorium

Vi merker økt interesse hos Coor for nye måter å betrakte arbeidsmetoder og arbeidsplasser på og hvordan de utnyttes. Ett eksempel er Ericsson, som har begynt å innføre en ny type arbeidsplasser, det såkalte Multiflexoffice.

Les mer
ambassaden

Den svenske ambassaden i København er for alle – det har Coor sørget for

Coor i Danmark har et svært godt samarbeid med den svenske ambassaden i København. Vi har i tre avtaleperioder fungert som leverandør til Statens fastighetsverk av det løpende eiendomsvedlikeholdet av ambassaden.

Les mer
outsourcing

Tjenesteutsetting – hvis kunden selv får velge

For femte år på rad har Coor gjennomført en undersøkelse* om markedets syn på tjenesteutsetting, eller outsourcing, av servicetjenester – i dag og i fremtiden. Gjennom årene har interessen for servicetjenester stadig økt, og...

Les mer
green_services

Bransjens nye miljømerking

For Coors mange miljøbevisste kunder er et aktivt miljøforbedringsarbeid en selvfølge. I mange år har Coor bygd seg opp stor kompetanse og testet ulike løsninger og konsepter som reduserer den påvirkningen som utførelsen av...

Les mer
Marie-Krueger

Coor støttet Skanskas miljøarbeid

Skanskas Malmö-kontor har gjennom sitt aktive miljøarbeid blitt en av bransjens mest attraktive arbeidsplasser. Det faktumet ble belønnet med Skanskas egen miljøpris i fjor, da Malmö-kontoret også ble EU-merket miljøkontor.

Les mer
leif_mowitz

Minipanel – miljøarbeid hos Coors kunder

For mange bedrifter blir spørsmålet om langsiktig bærekraft stadig viktigere. Dette merkes tydelig blant Coors kunder, ikke minst på miljøområdet. Men hvorfor er miljøspørsmålet så viktig?

Les mer