Den svenske ambassaden i København er for alle – det har Coor sørget for

Coor i Danmark har et svært godt samarbeid med den svenske ambassaden i København. Vi har i tre avtaleperioder fungert som leverandør til Statens fastighetsverk av det løpende eiendomsvedlikeholdet av ambassaden. Da ambassaden måtte bygges om på kort varsel, var Coor en opplagt partner.

Denne artikkelen er flere år gammel og kan innholde utdatert informasjon. Den handler om hvordan Coor har utviklet sin tjenesteleveranse for våre kunder de siste 10 årene, og vi ønsker derfor å la historisk informasjon være synlig som eksempel på denne utviklingen.

 

Hos svenske Statens fastighetsverk (SFV) har de siden 2008, i fellesskap med leietakeren Utrikesdepartementet (UD), arbeidet med å tilgjengelighetstilpasse eiendommene i utlandet. Til å begynne med er det de store ambassadene som blir prioritert siden de har flest besøkende.

– Vi legger stor vekt på tilgjengelighet, og det er selvsagt at lokalene våre ikke skal stenge noen ute, men være for alle, sier Helen Axelsson, som er forvalter hos SFV.

Siden kansellihuset som den svenske ambassaden i København holder til i, er fra 1853, var behovet for tilrettelegging stort, men samtidig innså de at de måtte gå varsomt frem for ikke å ødelegge husets karakter.
– Leietakeren UD drøyde med avgjørelsen, så da bestillingen kom tidlig i vår, var vi nødt til å handle raskt. Ett av kravene var at det måtte være klart til 1. juli, da Sveriges formannskap i EUs ministerråd begynte.

Det første vi gjorde var å hente inn en velrenommert arkitekt som ved hjelp av varsomme tilpasninger sørget for at prosessen med byggetillatelsen gikk raskere.
– Så snart vi var enige om et forslag, tok vi kontakt med Coor siden vi trengte en entreprenør. Med et veletablert samarbeid ble startlengden for prosjektet svært kort. Coor leide inn underentreprenører. Alt ble håndtert på en rask og god måte, sier Helen Axelsson.

Ombyggingen gav blant annet et helt nytt inngangsparti for alle besøkende, der man kommer direkte opp i ventehallen med heis, og et ombygd venterom der arkitekten har åpnet opp og brukt mye glass for å slippe inn lyset. I tillegg har besøkstoalettene blitt tilpasset funksjonshemmede.
– I stedet for å forsøke å etterligne en gammel stil, har arkitekten valgt å bryte med den. Løsningen er moderne, lys og består av mye glass. Den er imidlertid så godt tegnet og tilpasset at den fra enkelte vinkler knapt synes, sier Helen Axelsson.

Helen synes hele prosjektet og samarbeidet har fungert bra, spesielt siden så mange har vært inne og arbeidet på liten plass, for eksempel elektrikere, gulvleggere og snekkere.

– Det har vært raske pasninger, og alle har virkelig stilt opp. Vi har følt at alle de involverte har prioritert denne oppgaven og ved hjelp av felles anstrengelser sørget for at det ble ferdig til tross for den korte tidsplanen.

Det er ikke uvanlig at SFV får klager fra personalet på ambassadene når det gjennomføres store ombygginger. Medarbeiderne forstår at arbeidet må gjøres, men blir naturligvis forstyrret i arbeidsmiljøet sitt.

– Dette er nok første gang vi ikke har mottatt klager, og alle synes det har fungert veldig fint. Ikke minst fordi alle de involverte har vært hyggelige og positive. Personalet har også sett hvordan alle har stått på og forsøkt å få til noe bra.

Coors oppdrag på den svenske ambassaden

Coor og SFV har kontrakt på den løpende driften av eiendommene. Det gjennomføres regelmessige kontroller av for eksempel tekniske installasjoner, ventilasjon, kjøleaggregater og strøm, og det treffes tiltak der det er nødvendig. Utenom kontrakten bestiller SFV også annet arbeid, for eksempel om noe må skiftes eller repareres. I tillegg kommer større prosjekter som igangsettes av SFV, for eksempel ombygginger.

”Vi har en utmerket dialog, og når noe ikke fungerer, blir det ordnet. Det er viktig for å kunne føle seg trygg på leverandøren.” Helen Axelsson

Faktarute

Den svenske ambassaden i Danmark er ganske stor, 3 200 kvm i alt. Da inngår tjenestebolig med ambassadørens private bolig, tre leiligheter til utstasjonerte svensker, en gjesteleilighet og ambassadekontoret. Det hele er fordelt på to eiendommer der boligene er fra 1753 og kontoret fra 1853.

Les mer på SFVs nettsider