green_services

Bransjens nye miljømerking

For Coors mange miljøbevisste kunder er et aktivt miljøforbedringsarbeid en selvfølge. I mange år har Coor bygd seg opp stor kompetanse og testet ulike løsninger og konsepter som reduserer den påvirkningen som utførelsen av tjenestene har på miljøet. Coor bruker derfor en miljømerking som omfatter all servicevirksomhet – Coor Green Services.

Denne artikkelen er flere år gammel og kan innholde utdatert informasjon. Den handler om hvordan Coor har utviklet sin tjenesteleveranse for våre kunder de siste 10 årene, og vi ønsker derfor å la historisk informasjon være synlig som eksempel på denne utviklingen.

 

Miljøhensyn er ikke lenger bare en særinteresse for en engasjert allmennhet. Nå er det hele kjeden av interessenter – kunder, medarbeidere, finansfolk og til slutt sluttbrukeren – som stiller krav om at bedriftene arbeider aktivt med miljøspørsmål, og at de produktene som fremstilles, skal være miljøvennlige. Ved mange anskaffelser stilles det tydeligere miljøkrav, og det er ikke bare myndighetene som overvåker hvordan lover og forskrifter overholdes.

Overordnet miljømerking

 I servicesektoren er det mye å gjøre innenfor miljø. De miljøtiltakene som er gjort hittil, har imidlertid vært svært fragmenterte og kundestyrte. Som første serviceselskap har Coor tatt et samlet grep om miljøspørsmålene og tilbyr kundene en helt ny miljømerking – Coor Green Services – som omfatter alle sidene ved servicen.

– Det er svært gledelig å kunne presentere en overordnet miljømerking. Vi har lenge arbeidet aktivt med miljøspørsmål hos kundene våre, men ved å sammenfatte og strukturere erfaringer og kompetanse kan vi hjelpe kundene med å minimere miljøpåvirkningen på en mye mer effektiv måte. Det sier Bengt Håkansson, viseadministrerende direktør for Coor Service Management i Sverige.

At Coor er en serviceleverandør med bredt tjenestetilbud er en forutsetning for å kunne ta et overordnet og omfattende miljøansvar. Der leverandører av enkelttjenester har sitt eget produkt eller sin egen tjeneste i fokus, har Coor et overordnet overblikk over hele serviceleveransen.

– Det at vi leverer helhetsløsninger innenfor service gjør at miljøspørsmålene kan betraktes ut fra et større perspektiv. Dermed har vi bedre mulighet til å spore hvilke miljøtiltak som er mulige for de konkrete kundene. Vi har den erfaringen og kunnskapen som kreves for å kunne utforme en troverdig og pålitelig miljømerking, sier Bengt Håkansson.

To nivåer – gull og sølv

Miljømerkingen vil finnes i to varianter: gull og sølv. Når det skal tildeles merking, vil de tjenestene som inngår i serviceavtalen, bli vurdert ut fra aktuelle miljøkriterier. Noen av dem vil være obligatoriske. For å oppnå gullstatus må virksomheten som hovedregel oppfylle alle kriteriene. For å få sølvstatus holder det at virksomheten oppfyller de obligatoriske kravene pluss mer enn halvparten av de andre. Det å få gullstatus skal være vanskelig, men ikke umulig. Vurderingsverktøyet er dynamisk, og dermed er det mulig å tilpasse kriteriene til utviklingen over tid. Ved at vi årlig tilpasser kriteriene og nivåene blir miljømerkingen en ekte garanti for høye miljøambisjoner.

– Vi tar ansvaret for miljømerkingen svært alvorlig. Det er ekstremt viktig at det er substans og en veloverveid kriterieliste bak merkingen. Den er den første i sitt slag i servicebransjen – og vi skal gjøre det vi kan for å sikre at den også blir den beste og mest troverdige, sier Bengt Håkansson.

Symbol på fremmarsj

Innenfor rammene for Coors ordinære arbeid med stadige forbedringer til kunden planlegger vi å innføre merkingen for fullt i 2010. Allerede nå blir miljømerkingen testet i enkelte leveranser for å sikre at de kriteriene og nivåene som er under utvikling, er riktige. Coor har valgt å begynne med tjenester innenfor arbeidsplasservice, men kommer videre til å komplettere med tjenester innenfor eiendomsservice og produksjonsservice. Målet er at miljømerkingen på lengre sikt skal ta hensyn til praktisk talt alt som vedrører bærekraftig utvikling.

Symbolet for Coor Green Services er en utstrakt hånd og et blad. Hånden er tenkt å lede tankene hen på serviceleveransen, og bladet symboliserer miljøet. Symbolet vil bli eksponert i de sammenhengene der de miljømessige kravene er oppfylt.

– Det skal være lett å se for medarbeidere, kunder og andre interessenter i hvilken grad en leveranse lever opp til de definerte miljøkravene. Per i dag finnes det ingen god og aktuell miljømerking i vår bransje. Målsettingen vår er å fylle dette tomrommet, og å gjøre det med en merking som virkelig gir miljømessig og økonomisk gevinst for kundene – og for vår felles fremtid, sier Bengt Håkansson.