Person med VR-briller på hodet | Coor

Kan virtuell virkelighet redde oss?

Hvorfor risikerer vi helsen vår på risikable jobber og hvorfor blir vi utbrente? Virtuell virkelighet og rekonstruksjoner kan hjelpe oss å utforme mer helsefremmende arbeidsplasser og senke risiko i typiske høyrisikojobber, mener hjerneforsker Katarina Gospic.

Kan virtuell virkelighet hjelpe oss å finnes svaret på hvorfor vi velger å sitte i sofaen med en godtepose i stedet for å løpe i skogen? Hvorfor velger vi å slite ut planetens naturressurser og våre ansatte i stedet for å effektivisere arbeidsoppgavene med nye, digitale innovasjoner? Hvorfor risikerer vi helsen vår på risikable jobber, hvorfor godtar vi enkle forklaringer på vanskelige spørsmål, og hvorfor blir vi utbrente? Spørsmålene høres kanskje ikke ut som de har så mye med hverandre å gjøre, men for hjerneforsker og direktør for nevrovitenskap ved Spinview Global, Katarina Gospic, henger alt sammen. Alt fra hvordan vi lar oss styre av reptilhjernen som ser etter minste motstands vei, til hvordan den samme hjernen kan inspirere til uante innovasjoner i hverdagen.

Gospic disputerte i 2011 i emnet kognitiv nevrovitenskap med en avhandling om nevroøkonomi – hvordan vi regulerer følelsene våre, og hva som skjer i hjernen når vi tar beslutninger. Siden da har hun gitt ut sju bøker. Den siste boken, «Hjärnbalans», handler nettopp om hvordan vi kan finne balanse i en nettkoblet hverdag. I 2011 startet hun sitt eget konsulentbyrå, Brainbow Labs, der hun hovedsakelig jobber som forfatter, foreleser og konsulent. I dag undersøker hun blant annet hvordan hverdagen kan bli enklere og bedre ved hjelp av virtuell virkelighet (også kalt virtual reality, VR) ved Spinview Global.

Spinview har en digital plattform for VR/AR, og i løpet av intervjuet forteller hun om et prosjekt som handler om å skape virtuelle rekonstruksjoner av diverse typer bygninger – såkalte digitale tvillinger. Når vi treffer Katarina på kontoret hennes i sentrum av Stockholm, inviterer hun oss samtidig inn i Stockholmstrafikkens depot for tog, Älvsjödepån, som vi utforsker på bare noen få kvadratmeter. Som avatarer – digitale fremstillinger av oss selv – klatrer vi under sporene, leter etter mangler i farlige områder og sammenligner depotets virtuelle tvilling med skissene for avdekke hvor det bør utføres vedlikehold. Det er en svimlende opplevelse. Tanken er at man med denne tjenesten skal kunne forenkle og effektivisere arbeidet på potensielt farlige og utilgjengelige steder, og på den måten også kunne beskytte menneskene mot risikable arbeidsoppgaver.

– Fremtiden er allerede her, det er bare vi som ikke legger merke til det. Det sies at vi mennesker er reddere for forandringer enn vi er for å dø. Mange viser også motvilje mot denne typen tjenester fordi de vil beskytte sitt eget område. Det kreves dessuten en annen type kompetanse til denne typen jobber i dag. Men det er den digitale verden vi er på vei mot, vi må bare vite hvordan vi skal leve i den.

Tradisjonelt er det mange som har fryktet at nettopp VR på lang sikt skal påvirke oss negativt, fordi vi mister menneskelig, sosial kontakt. Er det noe i det?

 – Jeg vil si at det i dag er helt omvendt, for teknologien har kommet så langt at vi kan omgås ved hjelp av avatarer i VR. Vi kan være vår egen, digitale tvilling, kan man si. Da blir det jo tvert imot en mulighet til å være sammen med andre på steder som er vanskelig tilgjengelig.

Virtuell virkelighet som hjelpemiddel på arbeidsplassen

Når vi snakker om VR, blir det fortsatt i stor grad forbundet med spill og dyrt tilhørende utstyr. Katarina mener utfordringen har vært å finne et bruksområde for B2B som kan være verdifullt for bedriftene. En av årsakene er at bedriftene ikke har fulgt med i tankeprosessen når det gjelder forståelse for hvordan teknologien kan skape helt nye muligheter, bedre kontorløsninger og forretningsmessig nytteverdi innenfor rammene av bedriftens kontekst. Det er også mye frykt knyttet til hvordan ny teknologi vil påvirke fremtidige arbeids-utsikter. Kort sagt: Vil jobbene våre forsvinne?

Det sies at vi mennesker er reddere for forandringer enn vi er for å dø.

Katarina Gospic, direktør for nevrovitenskap ved Spinview Global

– Mange jobber som tradisjonelt har krevd manuell arbeidskraft, krever nå en annen type kompetanse. Mange vedlikeholdsjobber, for eksempel de ved Älvsjödepån som vi så tidligere, har gjerne krevd mer fysisk styrke for å kunne håndtere oppgavene. I dag trenger man plutselig en ingeniør som kan håndtere avansert programvare. Det oppstår en viss usikkerhet fordi oppfatningene om hvordan saker og ting har vært, ikke stemmer overens med fremveksten av det nye kunnskapssamfunnet. Bedriftene må se forbindelsen mellom teknologiens sterke sider og hvordan de kan utnyttes i bedriftens kontekst og drift. Det var der Spinviews plattform som lagrer informasjon, ble født. Det handler i bunn og grunn om å overføre kunnskap. Der vi tidligere snakket om muskler, snakker vi i dag om hjerne. Vi lever i en tid da kunnskap og informasjon former hele samfunnet, og det former selvsagt også arbeidsplassen. Hver eneste dag blir vi eksponert for 100.000 ord. Det er som om 100.000 tennisballer skulle komme flyvende mot oss. Og så spør vi hvorfor det er så vanskelig å konsentrere seg og ta inn all den nye informasjonen?

Kan VR fange opp ballene? Ja. VR fjerner distraksjoner. Gospic trykker på en knapp på siden av brillene, og plutselig befinner vi oss i en skog. En bekk klukker dempet, og når vi lytter lenge nok til det fjerne kvitteret, er det nesten som vi kan merke en velkjent duft av barnåler. Det vi opplever er VR-meditasjon.

– Når vi arbeider med helse og mindfulness i bedriftene, er det mange som synes å tro at det å slutte å stresse bare handler om ikke å være stresset. Da glemmer man å bruke tid på å hente seg inn igjen. Det å være i balanse krever at man legger vekt på innhenting, og da kan VR-meditasjon være enormt nyttig, spesielt hvis man jobber i et urbant miljø.

Når Gospic arbeider med helse og velferd i bedrifter, er noe av det hun jobber desidert mest med, å hjelpe bedriftene med å legge større vekt på den viktigste ressursen de har: menneskene.

Menneskene er uten tvil bedriftens største ressurs. Uten mennesker har man ikke noe selskap. Og uansett hvordan man vrir og vender på det, handler det om å prioritere når man skal ta vare på de ansattes helse. Egentlig er det bemerkelsesverdig at vi har så få statusmøter der vi ser på hvordan menneskene i bedriftene har det. Tenk om vi hadde hatt bare ett statusmøte i året om budsjettet – det hadde jo vært helt utenkelig.

Magasinomslag for helse og velferd på arbeidsplassen | Coor

Guide: Helse og velferd på jobben

Den nedadgående trenden for hvordan vi egentlig har det på jobb, gjelder ikke lenger bare hver enkelt av oss, men hele samfunnet. Kan løsningen på problemet være varige atferdsendringer i arbeidskulturen vi jobber i?

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for behandling av personopplysninger

Vi har oppdatert retningslinjene for taushetsplikt slik at det skal være enklere å forstå hvilke opplysninger vi henter inn, og hvorfor. Oppdateringene er utført i forbindelse med de nye reglene for datasikkerhet (personvernforordningen, også kalt GDPR) som trådte i kraft i EU 25. mai.

Samtykke til behandling av personopplysninger

Personopplysningene vi henter inn, er opplysninger som du oppgir når du fyller ut et kontaktskjema eller bestillingsskjema for abonnement på Coors nettsider. Det vil si fullt navn, e-postadresse og telefonnummer eller postadresse (om det er aktuelt).

Hva er formålet med å hente inn personopplysningene dine?

Vi bruker personopplysningene til å sende ut det materialet du har sagt deg interessert i, for eksempel pressemeldinger, nyheter og nyhetsbrev. I tillegg bruker vi personopplysningene for å kunne kontakte deg personlig hvis du har fylt ut et kontaktskjema.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger?

Grunnlaget for at vi behandler personopplysningene, er at du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å sende oss en e-postmelding på adressen info@coor.com.

Informasjon om behandling av personopplysninger

Vi har innført egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å verne personopplysningene mot blant annet tap og ulovlig tilgang. Bare et begrenset antall personer har tilgang til personopplysningene. Kun personer som er tilknyttet det Coor-nettstedet du besøkte, og som trenger å håndtere personopplysningene i tråd med formålene over, vil ha tilgang til personopplysningene.

Vi kan også dele personopplysningene med andre selskap i konsernet samt leverandører og forretningspartnere som utfører tjenester på våre vegne (blant annet serviceteknikere fra ulike leverandører, for eksempel ved feilmelding om en kaffemaskin).

Personopplysningene kan bli overført til tredjeland, det vil si land utenfor EU/EØS, i forbindelse med Coors bruk av den skybaserte tjenesten Office 365 som blir levert av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

Office 365-tjenestene som Microsoft leverer, omfatter blant annet følgende:

- Microsoft SharePoint Online, en tjeneste for felles redigering, deling og behandling av dokumenter
- Microsoft Outlook, en e-post- og kalendertjeneste
- Microsoft Skype for Business (inkludert tekstbasert chattefunksjon)
- Microsoft Dynamics CRM, en kundebehandlingstjeneste
- Microsoft Office-pakken, herunder standardtjenester som Microsoft Word, Excel og PowerPoint

Når Microsoft leverer Office 365-tjenester, vil Microsoft behandle kundeopplysninger (for eksempel e-post og filer) i datasentraler i EU (for øyeblikket i Dublin i Irland og Amsterdam i Nederland). Som en integrert del av Office 365-tjenestene som blir levert, kan imidlertid enkelte personopplysninger (for eksempel påloggingsdata og aktive katalogdata) også bli behandlet i tredjeland (for øyeblikket blir slike andre opplysninger hovedsakelig behandlet i USA og Canada). Microsoft har engasjert underleverandører til slik databehandling utenfor EU og EØS.

For å oppfylle alle gjeldende krav til datasikkerhet har Coor underskrevet en databehandlingsavtale med Microsoft og i tillegg inngått standardavtalevilkår ("EUs standardavtale") med Microsoft. Alle Microsofts underleverandører som behandler personopplysninger i forbindelse med Office 365-tjenestene, er engasjert av Microsoft i samsvar med artikkel 11 i EUs standardavtale.

Personopplysninger som blir brukt til serviceforespørsler, blir lagret til vi ikke lenger trenger dem for å kunne svare på forespørslene.

Rettighetene dine

Du har rett til å få vite hvilke av personopplysningene dine som blir behandlet, og du kan be om å få kopi av informasjonen. Du har rett til å få korrigert uriktige personopplysninger, og i visse tilfeller kan du be om at personopplysningene blir slettet (for eksempel om du trekker tilbake samtykket). Dessuten har du rett til å protestere mot visse typer håndtering av personopplysningene og be om at den blir begrenset. Vær oppmerksom på at begrensning og sletting kan føre til at vi ikke lenger kan oppfylle forpliktelsene våre. Du har også rett til å få utlevert personopplysningene om deg i maskinlesbart format, og å videresende disse til en annen behandlingsansvarlig.

Hvis du har innsigelser eller klager på den måten vi behandler personopplysningene på, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten for vår behandling av personopplysninger.

Coor Service Management AB, org.nr. 556084-6783, Knarrarnäsgatan 7, SE-164 99 Kista er registeransvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Ulf Hübinette er personvernombud og kan kontaktes på gdpr@coor.com.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, må du gjerne kontakte oss på info@coor.com eller sende brev til adressen over.