Fremtidens helsebringende arbeidsplass

Vi lever i et stressende samfunn der sykemeldingene øker. Kan helsesertifiserte kontorer være nøkkelen til å skape god helse hos medarbeiderne?

Framtidens arbetsplats | Coor

I USA finnes The International WELL Building Institute, som etter seks års forskning og utvikling lanserte sin WELL-sertifisering i 2014 med et mål om globalt å forandre våre bygninger og samfunn på en måte som hjelper mennesker til å trives og ha det bra. Fokus er på hvordan bygninger kan forbedre vår komfort, få oss til å ta bedre valg og generelt forbedre, ikke kompromisse, rundt vår helse og vårt velvære.

Castellum ble lokket av sertifiseringen

Noen som nappet på den nye helsesertifiseringen, var eiendomsselskapet Castellum med kontorer fra Sundsvall i nord til København i sør og cirka 6 200 kunder i sine lokaler. "Vi har allerede hatt miljøsertifiserte lokaler i drøyt ti år og har skaffet oss mye kunnskaper på dette området. Det vi selv oppdaget da vi hadde bygd det beste miljøklassifiserte kontoret i Stockholm, var at det likevel manglet noe", sier Filip Elland, bærekraftsjef i Castellum, og fortsetter: "Huset i seg selv var veldig fint, men verdiene som styres av miljøsertifiseringen sitter bare i de harde bitene, som godt materialvalg og rette vinduer. Opplevelsen, som egentlig er den sterkeste faktoren for sunne kontorer, er ikke med i miljøsertifiseringen".

Det var da de kom i kontakt med WELL. Her ser man på andre verdier i lokalene – ulike funksjoner som ikke bare omfatter bygningenes konstruksjon og virksomhet, men også hvordan de påvirker menneskelig atferd relatert til helse og velvære, f.eks. luft, planter innendørs og mulighet til mosjon.

Castellum ble lokket av sertifiseringen – mye fordi fakta og tall peker mot at de faktisk må gjøre det, ifølge Filip Elland:
– Vi bruker 90 prosent av vår tid innendørs og opptil cirka 60 prosent påvirkes vår helse og vårt velvære av det fysiske og sosiale miljøet. I Sverige har vi problemer med sykemeldinger og stressrelaterte sykdommer. Vi gjør noe feil i næringslivet, og da kan man fundere på årsakene. 

Castellum ser en etterspørsel etter et helseperspektiv på bygninger og arbeidsplasser fra sine kunder. Derfor bestemte de seg i 2016 for å satse på en av Nordens første helsesertifiserte bygninger. Sommeren 2017 ble det første spadetaket tatt i Hyllie i Malmö og alt skal stå ferdig våren 2019.
– Det var også viktig sett fra et konkurranseaspekt. Alle andre byggeiere vil ha miljøsertifisering på høyeste nivå. Vi også, men hva skulle skille vårt hus fra naboens? Vi knyttet sammen alle tråder og fastslo: Dette! Vi valgte å satse på dette verktøyet og har sett en enorm interesse fra næringslivet. Vi har allerede inngått avtaler for 70 prosent av arealet ettersom vi hadde noe som gjorde at vi skilte oss ut – kundene valgte oss i stedet for naboen.

I Castellums tilfelle har man blant annet skapt ulike typer arbeidsmuligheter – også utendørs på taket der de ansatte kan plugge inn datamaskinen og ha en ergonomisk arbeidsplass. På bunnplan serveres det bare sunn mat og huset anvender også urban farming med avlinger på taket. Der skal man også kunne trene, akkurat som i innergården eller innendørs. På bunnplan skal kundene kunne jobbe i et landskap med ulike bedrifter – en del plasser skal stå til rådighet for personer som ikke har ansettelse. Heiser skal ”gjemmes” for  å oppmuntre til å bruke trappene. Man vurderer også muligheten til å døgnstyre belysningen med ulik fargesetting til ulike tider. Blant annet – for det er mye å gjøre.

Skanska er også med i kampen

I deres prosjekt Epic i Malmö tilbyr de en sunn kontorbygning som er presertifisert i henhold til WELL, med planlagt innflytting høsten 2019. Ifølge Skanska skal Epic utformes med menneskers helse og velvære i fokus der det sunne valget skal være det opplagte. Trappen skal f.eks. være innbydende og godt synlig og de fokuserer på dagslys og planter innendørs. På entréplan finnes det sykkelhotell, dusjer og omklednings-rom med håndkleservice.

– Vi har også registrert vårt eget regionkontor Klipporna i Hyllie for en WELL-sertifisering. Vi ser det som et neste steg i vårt arbeid med å tilby den beste arbeidsplassen til våre medarbeidere. På den måten løfter vi spørsmålene om helse og velvære for personalet til neste nivå og kan få en mer strukturert arbeidsmåte med dette, forteller Sofia Ekerlund, markedsansvarlig hos Skanska.

Castellum workspace

Hva tror forskerne da? Kommer helsesertifiseringer til å gi oss sunnere medarbeidere?

Walter Osika er stressforsker ved Karolinska Institutet og han synes at det er veldig spennende at arbeidet har kommet så langt med denne typen arbeidsplasser.
– Da jeg tok min legeutdanning, var det mye fokus på fysiske faktorer, som mugg, asbest og radon. Nå er det interessant hvordan bygninger og arkitektur utformes med fokus på psykisk helse og mulighet til å hente seg inn – som er veldige viktige faktorer å arbeide med i vårt stressede samfunn.

Hva vil du som forsker bidra med ved utvikling av sunne arbeidsplasser?
– Jeg deltar blant annet som forsker i et Vinnova-finansiert prosjekt der vi studerer en type kollektiv og areal- effektiv boform, Tech Farm, Nordens første co-living, forklarer Walter Osika. Her deler 55 entreprenører en felles bolig i det sentrale Stockholm.

– Der studerer vi blant annet sosiale interaksjoner. Vi ser på hva som kreves for at man skal trives, hvilke regler som skal gjelder og om det også finnes mulighet til å innhente seg. Så det kan være interessant å bidra med følgende spørsmål: Hva styrker og hva underminerer pro-sosial atferd? Hva gjør det lettere å jobbe og hva forhindrer det? Når man skaper nye kontorer for fremtiden, må man også utføre en grundig analyse av hvilken type arbeid som skal utføres hvor og når – hvordan arbeidet organiseres og hvilke momenter som krever fysisk tilstedeværelse på en arbeidsplass, eller om man f.eks. kan jobbe hjemmefra. Det er minst like viktig som hvordan det fysiske miljøet ser ut, sier Walter Osika.