En bærekraftig arbeidsplass

Ønsker du å gjøre en innsats for miljøet også på jobb? Coor har identifisert tre spørsmål som du og arbeidsgiver kan stille for å sikre en mer bærekraftig arbeidsplass.

I dag vet vi at karbondioksidutslippet fra en enkelt flyreise tilsvarer cirka 40 000 togreiser. Vi vet også at cirka 40 prosent av energibruken i Norden stammer fra bygninger, og at hele 80 prosent av utslipp fra farlige kjemikalier som er knyttet til Nordens forbruk, skjer utenlands. 75 til 95 prosent av bruken av plantevernmidler og antibiotika som matindustrien gir opphav til, oppstår utenfor landets grenser – fremfor alt i Europa, men også i Sør-Amerika. I Sør-Amerika bidrar kjøttforbruket vårt til rasering av regnskogen. Import av palmeolje fører til at mer av regnskogen i Sørøst-Asia blir ødelagt. 
 
Samtidig vet vi at stadig flere mennesker ønsker at verdiene på arbeidsplassen skal være de samme som deres egne, og det gjør at bedrifter som satser og tar vare på bærekraft og miljø, lettere kan rekruttere ny arbeidskraft. Nedenfor har vi identifisert noen bærekraftspørsmål som du kan stille deg selv og arbeidsgiveren for å sikre en mer bærekraftig fremtid.  

Coors bærekraftskontroll:

1. Hvordan kommer du deg til og fra jobb?De fleste som reiser i jobbsammenheng, vet at tog er en mer miljøvennlig måte å reise på enn både fly og bil. Likevel er det mange som flyr. Eller som tar bilen. I første kvartal 2019 økte forretningsreisene med tolv prosent sammenlignet med samme periode i 2018.  

 2. Hvordan er energiforbruket på arbeidsplassen?  

I dag utnyttes i gjennomsnitt bare cirka halvparten av det arealet som står til rådighet på arbeidsplassene. I teorien burde vi altså kunne redusere energiforbruket drastisk bare ved å optimalisere bruken av kontorarealene. Samtidig går den teknologiske utviklingen svært raskt, noe som åpner for mer mobile arbeidsmåter og mer energieffektive og produktive løsninger for bygninger og arbeidsplasser, blant annet når det gjelder belysning, ventilasjon, kjøling og oppvarming. Dessuten er det i dag mange eiendomseiere som tilbyr såkalte grønne leieavtaler, som er et godt utgangspunkt for et felles, bedre miljøarbeid. 

3. Hvor bærekraftige er de tjenestene som blir utført i bygningen og på arbeidsplassen? 

De fleste bedrifter kjøper i dag inn mange typer tjenester knyttet til arbeidsplassen. Det kan være alt fra renhold til mat og drikke og levering av forbruksmateriell. Ved å stille tydelige krav i forbindelse med anbudskonkurransen for disse tjenestene, kan dere få en mer bærekraftig arbeidsplass.