Hender som holder grønn spire | Coor

En bærekraftig arbeidsplass

Ønsker du å gjøre en innsats for miljøet også på jobb? Coor har identifisert tre fokusområder som du og din arbeidsgiver kan sjekke av for å sikre en mer bærekraftig arbeidsplass.

I dag vet vi at karbondioksidutslippet fra en enkelt flyreise tilsvarer cirka 40 000 togreiser. Vi vet også at cirka 40 prosent av energibruken i Norden stammer fra bygninger, og at hele 80 prosent av utslipp fra farlige kjemikalier som er knyttet til Nordens forbruk, skjer utenlands. 75 til 95 prosent av bruken av plantevernmidler og antibiotika som matindustrien gir opphav til, oppstår utenfor landets grenser – fremfor alt i Europa, men også i Sør-Amerika. I Sør-Amerika bidrar kjøttforbruket vårt til rasering av regnskogen. Import av palmeolje fører til at mer av regnskogen i Sørøst-Asia blir ødelagt. 
 
Samtidig vet vi at stadig flere mennesker ønsker at verdiene på arbeidsplassen skal være de samme som deres egne, og det gjør at bedrifter som satser og tar vare på bærekraft og miljø, lettere kan rekruttere ny arbeidskraft. Nedenfor har vi identifisert noen bærekraftspørsmål som du kan stille deg selv og arbeidsgiveren for å sikre en mer bærekraftig fremtid.  

Coors bærekraftskontroll:

1. Hvordan kommer du deg til og fra jobb?

De fleste som reiser i jobbsammenheng, vet at tog er en mer miljøvennlig måte å reise på enn både fly og bil. Likevel er det mange som flyr. Eller som tar bilen. I første kvartal 2019 økte forretningsreisene med tolv prosent sammenlignet med samme periode i 2018.  

 2. Hvordan er energiforbruket på arbeidsplassen?  

I dag utnyttes i gjennomsnitt bare cirka halvparten av det arealet som står til rådighet på arbeidsplassene. I teorien burde vi altså kunne redusere energiforbruket drastisk bare ved å optimalisere bruken av kontorarealene. Samtidig går den teknologiske utviklingen svært raskt, noe som åpner for mer mobile arbeidsmåter og mer energieffektive og produktive løsninger for bygninger og arbeidsplasser, blant annet når det gjelder belysning, ventilasjon, kjøling og oppvarming. Dessuten er det i dag mange eiendomseiere som tilbyr såkalte grønne leieavtaler, som er et godt utgangspunkt for et felles, bedre miljøarbeid. 

3. Hvor bærekraftige er de tjenestene som blir utført i bygningen og på arbeidsplassen? 

De fleste bedrifter kjøper i dag inn mange typer tjenester knyttet til arbeidsplassen. Det kan være alt fra renhold til mat og drikke og levering av forbruksmateriell. Ved å stille tydelige krav i forbindelse med anbudskonkurransen for disse tjenestene, kan dere få en mer bærekraftig arbeidsplass. 

Magasinomslag for bærekraftig eiendom | Coor

Guide: Smarte bygninger gir smartere arbeidsplasser

Hvilken forskjell kan et bygg gjøre for medarbeidernes helse og for vår evne til å ta ansvar for miljøet på våre arbeidsplasser? Smart Buildings-konseptet er ofte forbundet med nye bygninger, ny teknikk og framfor alt byggautomatisering. Det innebærer automatiserte prosesser for overvåkning og kontroll av bygningens installasjoner, som ventilasjon, belysning og sikkerhetssystem. Men et smart bygg kan være mye mer enn som så. Begrunnelsen for et smart-bygg finnes alltid i behovet hos de som bruker tid i det. Fokus ligger primært på tilgjengelighet og funksjonalitet, samtidig som at bygget må gi en attraktiv brukeropplevelse, et helsefremmende inneklima og tjenester som gir merverdi for ansatte og andre besøkede. Last ned guiden og få gode eksempler på miljøorienterte bygg som huser smarte arbeidsplasser.

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for behandling av personopplysninger

Vi har oppdatert retningslinjene for taushetsplikt slik at det skal være enklere å forstå hvilke opplysninger vi henter inn, og hvorfor. Oppdateringene er utført i forbindelse med de nye reglene for datasikkerhet (personvernforordningen, også kalt GDPR) som trådte i kraft i EU 25. mai.

Samtykke til behandling av personopplysninger

Personopplysningene vi henter inn, er opplysninger som du oppgir når du fyller ut et kontaktskjema eller bestillingsskjema for abonnement på Coors nettsider. Det vil si fullt navn, e-postadresse og telefonnummer eller postadresse (om det er aktuelt).

Hva er formålet med å hente inn personopplysningene dine?

Vi bruker personopplysningene til å sende ut det materialet du har sagt deg interessert i, for eksempel pressemeldinger, nyheter og nyhetsbrev. I tillegg bruker vi personopplysningene for å kunne kontakte deg personlig hvis du har fylt ut et kontaktskjema.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger?

Grunnlaget for at vi behandler personopplysningene, er at du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å sende oss en e-postmelding på adressen info@coor.com.

Informasjon om behandling av personopplysninger

Vi har innført egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å verne personopplysningene mot blant annet tap og ulovlig tilgang. Bare et begrenset antall personer har tilgang til personopplysningene. Kun personer som er tilknyttet det Coor-nettstedet du besøkte, og som trenger å håndtere personopplysningene i tråd med formålene over, vil ha tilgang til personopplysningene.

Vi kan også dele personopplysningene med andre selskap i konsernet samt leverandører og forretningspartnere som utfører tjenester på våre vegne (blant annet serviceteknikere fra ulike leverandører, for eksempel ved feilmelding om en kaffemaskin).

Personopplysningene kan bli overført til tredjeland, det vil si land utenfor EU/EØS, i forbindelse med Coors bruk av den skybaserte tjenesten Office 365 som blir levert av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

Office 365-tjenestene som Microsoft leverer, omfatter blant annet følgende:

- Microsoft SharePoint Online, en tjeneste for felles redigering, deling og behandling av dokumenter
- Microsoft Outlook, en e-post- og kalendertjeneste
- Microsoft Skype for Business (inkludert tekstbasert chattefunksjon)
- Microsoft Dynamics CRM, en kundebehandlingstjeneste
- Microsoft Office-pakken, herunder standardtjenester som Microsoft Word, Excel og PowerPoint

Når Microsoft leverer Office 365-tjenester, vil Microsoft behandle kundeopplysninger (for eksempel e-post og filer) i datasentraler i EU (for øyeblikket i Dublin i Irland og Amsterdam i Nederland). Som en integrert del av Office 365-tjenestene som blir levert, kan imidlertid enkelte personopplysninger (for eksempel påloggingsdata og aktive katalogdata) også bli behandlet i tredjeland (for øyeblikket blir slike andre opplysninger hovedsakelig behandlet i USA og Canada). Microsoft har engasjert underleverandører til slik databehandling utenfor EU og EØS.

For å oppfylle alle gjeldende krav til datasikkerhet har Coor underskrevet en databehandlingsavtale med Microsoft og i tillegg inngått standardavtalevilkår ("EUs standardavtale") med Microsoft. Alle Microsofts underleverandører som behandler personopplysninger i forbindelse med Office 365-tjenestene, er engasjert av Microsoft i samsvar med artikkel 11 i EUs standardavtale.

Personopplysninger som blir brukt til serviceforespørsler, blir lagret til vi ikke lenger trenger dem for å kunne svare på forespørslene.

Rettighetene dine

Du har rett til å få vite hvilke av personopplysningene dine som blir behandlet, og du kan be om å få kopi av informasjonen. Du har rett til å få korrigert uriktige personopplysninger, og i visse tilfeller kan du be om at personopplysningene blir slettet (for eksempel om du trekker tilbake samtykket). Dessuten har du rett til å protestere mot visse typer håndtering av personopplysningene og be om at den blir begrenset. Vær oppmerksom på at begrensning og sletting kan føre til at vi ikke lenger kan oppfylle forpliktelsene våre. Du har også rett til å få utlevert personopplysningene om deg i maskinlesbart format, og å videresende disse til en annen behandlingsansvarlig.

Hvis du har innsigelser eller klager på den måten vi behandler personopplysningene på, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten for vår behandling av personopplysninger.

Coor Service Management AB, org.nr. 556084-6783, Knarrarnäsgatan 7, SE-164 99 Kista er registeransvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Ulf Hübinette er personvernombud og kan kontaktes på gdpr@coor.com.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, må du gjerne kontakte oss på info@coor.com eller sende brev til adressen over.