Søke

"Mangfoldet gjør oss til en bedre bedrift"

For Coor er mangfold mye mer enn bare ord i et styredokument. Vi har mange medarbeidere som er født i utlandet, og det er slett ingen tilfeldighet. Ambisjonen er at Coors medarbeidere skal speile både kunder og samfunnet som helhet. For Coor beriker mangfoldet bedriften og gjør den bedre, mer interessant og mer lønnsom.

Animert bilde av hender med forskjellige farger viser mangfoldet i organisasjonen | Coor

magdalena øhrn_mini.jpg– At vi kommer fra ulike bakgrunner er en åpenbar ressurs, det fører til økt innovasjonskraft og kreativitet. Dermed får vi mer fornøyde kunder, så mangfoldet gjør oss mer lønnsomme. Vi blir rett og slett en bedre og mer interessant bedrift. Vi i Facility Management-bransjen har bedre muligheter enn andre til å ansette nyankomne innvandrere og de som står utenfor arbeidsmarkedet. Ofte kan vi tilby dem deres første jobb og det er noe vi er stolte over, sier Magdalena Öhrn, kommunikasjonsdirektør i Coor (bildet).

Den første jobben i et nytt land innebærer så mye mer enn bare en arbeidsplass, den gir en sammenheng og et fellesskap som er utrolig viktig. I Coor råder det en inkluderende kultur og alle de 11.000 medarbeiderne skal føle at de får være seg selv og blir respektert.

– Vi sørger for å bygge opp våre medarbeidere og hjelpe dem inn i samfunnet på ulike måter, f.eks. gjennom våre interne språkkurs eller utdanningsprogrammer. Vi får jo også noe tilbake: mangfoldsarbeidet er viktig for Coors varemerke som arbeidsgiver, både for nåværende og potensielle medarbeidere. Alle vil jo jobbe i en bedrift der man er stolt over kulturen som råder, sier Magdalena Öhrn.

 

Mangfolds- og integrasjonsarbeidet i Coor går lengre enn bare å omfatte medarbeiderne. Ambisjonen er å gi tilbake til lokalmiljøet der Coor driver sin virksomhet ved å gjøre det lettere å bli integrert og gi støtte og hjelp til dem som trenger det. Eksempler på slik støtte er leksehjelpsprogrammer for barn i utsatte områder, mentorskap for utenlandsfødte entreprenører i forstedene og ulike samarbeid med kommuner for å hjelpe flere med å komme inn i arbeidslivet.

– En stor bedrift som Coor har et ansvar. Det er viktig at det finnes bedrifter som oss som kan tilby det første steget inn i arbeidslivet, men vi kan bli enda bedre. Mangfoldsarbeidet kommer til å bli stadig viktigere og det er noe vi må ta med oss når f.eks. nye ledere skal rekrutteres. Vi har mange medarbeidere og de nærmeste årene har vi planer om å bli mange flere. Coor må tiltrekke seg, beholde og rekruttere mennesker – og her er spørsmål som integrasjon og mangfold en viktig nøkkel, avslutter Magdalena Öhrn.