Søke

Proptech: Et økosystem for delt innovasjon

Ligningen startup pluss stor bedrift er ikke alltid lett å løse, men for Coor har startups blitt en viktig del av innovasjonsarbeidet.

– Det kreves en viss bedriftskultur for å få til et vellykket samarbeid med start-ups. Dels må man være raske, for disse selskapene har ikke alltid tid til å la saker og ting gå langsomt. Videre må man ha evne til å være veiledende og identifisere hvilke problemer de skal fokusere på samtidig som man ikke kan stille for høye krav. Det er en arbeidsmåte som det kan være vanskelig å få til i store selskaper, men vi har lykkes, sier Fredrik Sandquist, innovasjonssjef hos Coor.

Historisk og kulturelt sett er Coor et selskap som alltid har vært interessert i nye ideer, innovasjon og endringsarbeid. Men i 2014 ble det innført en mer strukturert måte å arbeide på i forbindelse med bedriftsinnovasjon.

– Vi så etter smarte måter å jobbe på med innovasjon. Coor finnes i nesten alle industrielle bransjer og mange av våre kunder er veldig innovative. Der vokste ideen til vårt innovasjonsøkosystem frem, og gjennom våre kunder fant vi ganske raskt frem til startup-verdenen, sier Fredrik.

COOR_GIF-2.gif

 

De to første årene med den nye arbeidsmåten handlet i stor grad om å screene og identifisere startups som kunne passe med Coors virksomheter – et arbeid som tok mye tid.

– Vi foretrakk å bruke tid på utvikling, pakketering og å implementere de nye tjenestene eller produktene. Så vi begynte i stedet å fokusere på å lete etter bedrifter og organisasjoner som kunne hjelpe oss med å finne startups. Det førte oss til THINGS og STING og deres Ignite Sweden-program, sier Fredrik.

Ignite Sweden er et business matchmaking-system der store bedrifter og startups matches basert på relevans og felles interesser.

– Det har vært veldig vellykket for oss og vi har truffet over 200 startups de tre seneste årene. Nå har vi et pågående samarbeid med rundt 10–15 av disse, sier Fredrik. 

Coors fremgangsrike samarbeid med startups har ikke gått ubemerket hen, og for andre år på rad ble bedriften belønnet med ”Best Startup Collaborator” av Ignite Sweden. I Norge har TheFactory-samarbeidet blitt kåret til "Best Accelerator and Incubator Program" av Nordic Startup Awards på andre året (2019).

– Det viser at vi er på rett spor, jobber med de rette tingene og er flinke til å jobbe med startups, sier Fredrik Sandquist.