Proptech: Et økosystem for delt innovasjon

Ligningen startup pluss stor bedrift er ikke alltid lett å løse, men for Coor har startups blitt en viktig del av innovasjonsarbeidet.

– Det kreves en viss bedriftskultur for å få til et vellykket samarbeid med start-ups. Dels må man være raske, for disse selskapene har ikke alltid tid til å la saker og ting gå langsomt. Videre må man ha evne til å være veiledende og identifisere hvilke problemer de skal fokusere på samtidig som man ikke kan stille for høye krav. Det er en arbeidsmåte som det kan være vanskelig å få til i store selskaper, men vi har lykkes, sier Fredrik Sandquist, innovasjonssjef hos Coor.

Historisk og kulturelt sett er Coor et selskap som alltid har vært interessert i nye ideer, innovasjon og endringsarbeid. Men i 2014 ble det innført en mer strukturert måte å arbeide på i forbindelse med bedriftsinnovasjon.

– Vi så etter smarte måter å jobbe på med innovasjon. Coor finnes i nesten alle industrielle bransjer og mange av våre kunder er veldig innovative. Der vokste ideen til vårt innovasjonsøkosystem frem, og gjennom våre kunder fant vi ganske raskt frem til startup-verdenen, sier Fredrik.

COOR_GIF-2.gif

Peder Brand, Romly's CEO | Coor

Den norske proptech-startupen Romly jobber med digital dokumentasjon av eksisterende bygninger, der man ved hjelp av en 3D-skanner og den nyeste teknologien samler inn, optimerer og distribuerer spatiale bygningsopplysninger (se plan over av Coors hovedkontor på Lysaker i figuren ovenfor). Noe som gir et fullstendig og korrekt inntrykk av bygningen, så vel interiør som eksteriør.

– Jeg har jobbet som arkitekt i mange år og vært involvert i mange ombyggingsoppdrag der vi ikke har hatt ordentlig dokumentasjon. Vår tjeneste gjør alt mye lettere ved f.eks. planlegging, ommaling eller andre driftsoperasjoner, sier Peder Brand, Romly's CEO.

Coor kom i kontakt med Romly via TheFactory, en norsk inkubator som hjelper startups med å ta neste steg i sin utvikling.


Via inkubatoren får utvalgte startups tilgang til et stort nettverk av partnere, investorer og mentorer – noe som i mange tilfeller er uvurderlig for mindre bedrifter.
– Vi hadde holdt på en stund og funnet vår ”marketing entry”, men å få tilgang til store, tunge organisasjoner er utrolig attraktivt når man er i oppstartsfasen. Det er ofte vanskelig å finne de rette personene i slike organisasjoner, men her fikk vi tilgang til et stort kontaktnettverk, sier Peder. Det var i dette nettverket Coor og Romly fant hverandre.

– Vi satte oss ned med Christian Dahl, som er Innovation Manager i Coor Norge, og begynte å diskutere mulige løsninger. Vi fikk i gang et godt samarbeid omgående, og vi har nå holdt det gående i snart et år etter TheFactory-prosjektet, sier Peder.   

Det vanskelige er ikke å få ideer til interessant teknologi, mener Peder. Den store utfordringen er å finne rett retning, hvilke deler eller produkter man skal satse på å utvikle – og her har Coor vært ekstra viktige for Romly.

– De lar oss teste veldig mye, og deretter gir de oss raskt feedback på hva som er bra eller mindre bra. Det gir oss viktig kunnskap og verdifull informasjon om hva vi bør fokusere på å utvikle videre, sier Peder.

*En inkubator er et samlingsbasert program som har til formål å støtte, fremme og coache nyopprettede bedrifter og deres vei mot vekst og lønnsomhet. Dette gjøres gjennom nettverksmøter og workshops med etaberte aktører i næringslivet, som kunder, investorer og andre potensielle partnere.

Isabella Palmgren | Mimbox administrerende direktør og grunnlegger | Coor

– Det er vannmangel i verden og likevel sløser vi. Vi ønsker å endre på hvordan vi bruker vann og har jobbet i over to år med å utvikle en bærekraftig løsning som er lett tilgjengelig når det gjelder både pris og installasjon. Det var slik ”Mimboxen” ble skapt, forteller Isabella Palmgren, grunnlegger og adm.dir.

En Mimbox er en tilleggsløsning som kobles til en eller flere vaskemaskiner og deretter gjenvinner vannet, sparer energi og fanger opp mikroplast – som ellers går ut via avløpet og forurenser innsjøer og hav.

Se en figur over hvordan Mimbox'en fungerer ved å klikke her.

– Vi jobber med både programvare og maskinvare og fokuserer mye på å lage et produkt som er mest mulig brukervennlig for sluttkunden. Det må være lett å håndtere, sier Isabella.

I mai 2019 kom Mimbly og Coor i kontakt med hverandre via Ignite Swedens matchmakingprogram mellom startups og store bedrifter. Fra Coors side var man såpass interesserte at man tildelte startupen Kommersialiseringsprisen, noe som innebar et finansielt løft og det virkelige startskuddet for samarbeidet.

Mimbly er fornøyde med samarbeidet, der Coor har vært veldig direkte i sin kommunikasjon og også gitt råd om både potensielle utviklingsprosjekter og forretningsmuligheter. 
– Men den kanskje viktigste grunnen til at dette er et såpass vellykket prosjekt, er at Coor har flere ildsjeler som brenner for og virkelig vil jobbe med innovasjon. Deres representanter er veldig engasjerte i hele prosjektet, de pusher på og vil utvikle hele tiden. Uten sånne personer, i såpass store selskaper, blir det veldig vanskelig, sier Isabella. 

 

De to første årene med den nye arbeidsmåten handlet i stor grad om å screene og identifisere startups som kunne passe med Coors virksomheter – et arbeid som tok mye tid.

– Vi foretrakk å bruke tid på utvikling, pakketering og å implementere de nye tjenestene eller produktene. Så vi begynte i stedet å fokusere på å lete etter bedrifter og organisasjoner som kunne hjelpe oss med å finne startups. Det førte oss til THINGS og STING og deres Ignite Sweden-program, sier Fredrik.

Ignite Sweden er et business matchmaking-system der store bedrifter og startups matches basert på relevans og felles interesser.

– Det har vært veldig vellykket for oss og vi har truffet over 200 startups de tre seneste årene. Nå har vi et pågående samarbeid med rundt 10–15 av disse, sier Fredrik. 

Coors fremgangsrike samarbeid med startups har ikke gått ubemerket hen, og for andre år på rad ble bedriften belønnet med ”Best Startup Collaborator” av Ignite Sweden. I Norge har TheFactory-samarbeidet blitt kåret til "Best Accelerator and Incubator Program" av Nordic Startup Awards på andre året (2019).

– Det viser at vi er på rett spor, jobber med de rette tingene og er flinke til å jobbe med startups, sier Fredrik Sandquist.