Søke

Hygieneverter – for å motvirke usynlig smuss

Vi har lenge vært oppmerksomme på og jobbet med å fjerne smuss, flekker og støv på arbeidsplassene. Men hvordan er det så med usynlig smuss?

Dørhåndtak, tastaturer, knapper på kaffemaskiner, lysbrytere, armlener og rekkverk – de er alle fulle av bakterier og utgjør en potensiell smitterisiko som følge av såkalt “usynlig smuss”.

– Vi har mye bakterier på hendene våre, selv om mange av dem er gode. Men der det finnes gode bakterier, finnes det også dårlige bakterier og statistikk viser at de fleste infeksjoner spres via hendene, forteller Jens Engström, Head of Center of Excellence Cleaning i Coor.

Og selv om pandemien har ført til at mange har endret syn på håndhygiene, er det ikke nok. Ifølge en undersøkelse som ble gjort i Sverige i 2020 viste det seg at 39 prosent av svenskene har endret hvordan de vasker hendene, at 49 prosent vasker hendene oftere og at 79 prosent vasker hendene primært for å beskytte seg selv mot smitte.

– Det er selvsagt bra at stadig flere blir bevisste, men det er fortsatt ikke 100 prosent. Det finnes de som ikke vasker hendene skikkelig i forbindelse med toalettbesøk og da blir ikke alle deler av hendene rene– og da deler man bakteriene sine med andre, sier Jens. 

I de aller fleste tilfellene rengjøres arbeidsplasser enten om morgenen eller kvelden, for at folk ikke skal blitt forstyrret i arbeidet. Men faktum er at det er midt på dagen, i forbindelse med lunsj, at smittespredningen er på sitt høyeste.

– I forbindelse med lunsj er mange mennesker i bevegelse, antallet toalettbesøk øker kraftig og man opptrer annerledes. Det er da smittespredningen øker, forteller Jens.

Det har gjort at Coor har utarbeidet en ny tjeneste, der man tilbyr såkalte hygieneverter. Det er personer som på dagtid – først og fremst før og etter lunsj – går inn og desinfiserer alle kritiske flater ved hjelp av miljøtilpassede desinfeksjonsmidler.

– Denne tjenesten har sitt utspring i pandemien, men den videreutvikles hele tiden ut fra bedriftenes ulike behov og menneskestrømmen når flest er i bevegelse. I tillegg til desinfiseringsdelen utfører hygienevertene andre oppgaver – de plukker for eksempel opp skjemmende avfall, setter på plass møbler, ser over konferanserom og så videre. Det gjør at man, i tillegg til å minske risikoen for smitte, også skaper økt trivsel, sier Jens.

Hvorfor skal bedrifter kjøpe denne tjenesten, etter din mening?

– For å skape en så trygg arbeidsplass som mulig for medarbeiderne sine. Det kommer til å forebygge andre sykdommer som f.eks. sesonginfluensa, norovirusinfeksjon og andre typer forkjølelse, noe som betyr at man får en personalgruppe som har det bedre og holder seg friskere.

Jens forteller at han tror at dette kommer til å bli en form for standardtjeneste ute hos bedrifter i fremtiden.

– Selv om vi etter hvert kommer i en situasjon der pandemien bare er et minne, kommer mennesker heretter fortsatt til å være følsomme overfor usynlig smuss. Dette har pågått så lenge at det har endret atferden vår veldig mye. Usynlig smuss har tidligere vært et ikke-tema, slik er det ikke lenger, sier han.