Bedre forretningsmiljø med Rapal

Å tilpasse og optimere det fysiske arbeidsmiljøet slik at det tilgodeser behovene hos medarbeiderne, samtidig som man etterlater så lite avtrykk på miljøet som mulig. Det er forretningsideen til den finske oppstartsbedriften Rapal.

Kontakt oss i dag

– Jo mindre kontorareal per ansatt, desto mindre blir avtrykket per person takket være det reduserte energiforbruket. Hvis flere brukere kan anvende de samme kvadratmeterne, men på ulike dager, får vi en mer effektiv energibruk. ”People, planet and profit”, som man pleier å si.

– Det har skjedd mye de siste fem til ti årene. Innen den mobile teknologien befant vi oss allerede for et par år siden i skjæringspunktet der kundenes betalingsevne og prisen på sensorer møtes. Forbrukerteknologien har gjort sensorer billige og mer av et allmennprodukt, sier Pontus Kihlman og fortsetter: 
– Det viktigste vi gjør, er å samle inn data slik at informasjonen kan visualiseres for brukerne i sanntid. Våre oppdragsgivere eller byggansvarlige kan siden bruke disse dataene for å fatte gode beslutninger og utvikle arbeidsplassen på lang sikt. 

Et typisk oppdrag for Rapal kan gjelde bedrifter som vil legge om og bli en aktivitetsbasert arbeidsplass. Å jobbe fleksibelt er nytt for mange og en nødvendig realitet i sporene av pandemien. Det mange bedrifter da vil vite, er hvordan de kan garantere en sikker arbeidsplass der ikke altfor mange medarbeidere er på plass samtidig. 
– I et slikt tilfelle leverer vi en app der vi synliggjør alle rom og plasser som bedriften vil bruke. Kanskje bør bare annethvert skrivebord være i bruk? I appen kan medarbeiderne bestille plass hjemmefra og appen kommuniserer siden til alle ansatte om lokalene blir fulle, forteller Pontus Kihlman og forklarer at det ofte er et første skritt på veien mot et mer fleksibelt kontor. 

 Neste steg blir å samle inn informasjon om den faktiske bruken av lokalene. Da installeres det bevegelsesstyrte sensorer for å se hvor mange som oppholder seg i lokalene, noe som gjør at bygningsforvaltningen kan ha kontroll på luftkvaliteten og sørge for at ventilasjonen blir bedre hvis karbondioksidnivået f.eks. skulle bli for høyt.  

Et annet vanlig oppdrag handler om å samle inn data for å se om det er nødvendig å flytte eller om det finnes overflødige kontorplasser. 
– En av våre kunder var aktuell for et stort oppdrag som ville innebære 100 nye ansatte. De lurte på om de måtte leie ytterligere lokaler, men ba oss først sjekke hvor mye ubrukt plass som fantes. Vi oppdaget at det fantes rikelig med plass: de ansatte satt spredd i lokalene og mange befant seg dessuten på oppdrag utenlands eller jobbet mye eksternt. Det innebar at det var tilstrekkelig å optimere den eksisterende arbeidsplassen i stedet for å bytte kontor og dermed unngikk kunden store utgifter.  

Å ha passe store lokaler er ikke bare et spørsmål om penger for leietakerne. Det er også bra for miljøet at arealet optimeres, påpeker Pontus Kihlman. 
– Jo mindre kontorareal per ansatt, desto mindre blir avtrykket per person takket være det reduserte energiforbruket. Hvis flere brukere kan anvende de samme kvadratmeterne, men på ulike dager, får vi en mer effektiv energibruk. ”People, planet and profit”, som man pleier å si.  

Kontakt salgsavdelingen vår!

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
GDPR
Klikk her for å lese mer om Coors retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.