Smarte og bærekraftige bygninger | Coor

Hvordan arbeider man smart og bærekraftig med offentlige bygg?

Institusjoner som fengsler, domstoler og skoler kan by på utfordringer for FM-ledere som vil miljøsikre byggene sine. Sara Jägermo fra svenske Vacse forteller hvordan man kan arbeide smart og bærekraftig med bygg og eiendommer som er offentlig regulert.

For ti år siden, i 2009, gikk sju svenske, privateide pensjonsfond sammen om å stifte nisje-eiendomsselskapet Vacse. Vacse eier, forvalter og utvikler eiendommer for rettsvesenet, utdanningssektoren og samfunnets servicekontorer. De jobber også med langvarige leiekontrakter som bygger på langsiktig avkastning, som eiendomsutviklling for mer bærekraftige bygg.  

– Langsiktighet er en av grunnpilarene våre, og slik må det være siden vi forvalter pensjonspenger. Langsiktigheten gjennomsyrer egentlig hele virksomheten vår. Når det gjelder eiendomsservice, er responstiden et av de absolutt viktigste aspektene siden det er så mange kritiske momenter involvert. Hvis det for eksempel er snakk om en politistasjon, kan ikke porten plutselig stoppe opp under en utrykning, da kjører de jo inn i den. Er det akutt, så er det akutt, sier eiendomssjef i Vacse, Sara Jägermo. 

Utfordringer med å jobbe med offentlige bygg

I dag er Vacse blant de største spesialiserte aktørene innenfor segmentet offentlige bygg og eiendom. I Sverige eier de blant annet Attunda Tingsrätt, varetekten med sikring i Sollentuna og Nya Hovrätten i Malmø (sistnevnte ser du på bildet over). Å jobbe med å gjøre offentlige eiendommer om til mer bærekraftige bygg byr på en rekke utfordringer som en eiendomssjef eller driftsansvarlig må ta med i betraktningen. Ikke minst gjelder det Vacse, som ofte må ta hensyn til en mengde ulike faktorer som man vanligvis ikke forbinder med vedlikehold av bygninger – for eksempel hvordan man kan sikre taket på tingretten i tilfelle noen skulle forsøke å hjelpe noen å rømme med helikopter. 
 
– Det kreves grundig innsikt, og den har man gjerne som samfunnsborger. Man forstår helt grunnleggende hvordan politivesenet og et varetektsfengsel fungerer. Men det er viktig å forstå at det ikke bare er å møte opp og banke på døren når man skal utføre vedlikehold, og forstå hvorfor strukturen ser ut som den gjør. Det krever mye større innsikt hos alle de berørte. 
 

Hvordan kan offentlig regulerte bygg bli bærekraftige bygg?

Som langsiktige eiere av offentlige bygg og eiendommer har Vacse bærekraft som en av grunnpilarene og som verdigrunnlag for hele virksomheten. Høsten 2017 startet Vacse også arbeidet med å ettersertifisere alle ikke-sertifiserte eiendommer i samsvar med BREEAM In-Use, og målet er at de i løpet av kort tid skal ha en eiendomsmasse som er 100 prosent sertifisert.

For Vacse handler det imidlertid ikke bare om å ta ansvar for bygningene, det handler om samfunnsansvar. Og når man jobber med offentlige bygg, kan det i tillegg til langsiktighetsansvaret by på en rekke interessante utfordringer.  
 
– Den store utfordringen er at man ikke kan gjøre hva som helst. Det finnes lover og regler å forholde seg til. Hvis det for eksempel er snakk om varetektsceller, kan man ikke stille samme krav til bærekraftarbeidet som for andre bygg. Der arbeider man med en helt annen type rettigheter når det gjelder for eksempel varme og kulde. Det må man bare forholde seg til, men det er grunnen til at myndighetenes endringsvilje blir så viktig. 

"Når man snakker om bærekraftspørsmål, har mange et feilaktig inntrykk av at eierne av eiendommene bare vil spare penger. Som forvalter er ikke dette penger vi har tilgang til. I stedet er det en satsing vi gjør for at det skal komme leietakerne til gode, ikke oss selv." 


Sara Jägermo understreker at dialog er det som gjelder. At myndigheter som kriminalomsorgen ser at det finnes en vilje, og at man sammen kan så frøene om å ta ansvar og endre atferd. Kanskje var det den innstillingen som gjorde at Vacse kunne ta imot en internasjonal miljøpris under BREEAM awards for beste BREEM In-Use-sertifiserte bygning for varetektsfengselet i Sollentuna. 
 
– Når man snakker om bærekraftspørsmål, har mange et feilaktig inntrykk av at eierne av eiendommene bare vil spare penger. Som forvalter er ikke dette penger vi har tilgang til. I stedet er det en satsing vi gjør for at det skal komme leietakerne til gode, ikke oss selv. Dessuten har vi en helt ny klimaverden å forholde oss til. Vi synes for eksempel at det snakkes for lite om vann når man i dag snakker om å måle forbruket til en bygning. Det har jo ikke vært noe problem i Norden tidligere, men nå er det det.  

Bærekraftige bygg med innsats for lokalmiljøet

På politistasjonen i Södertälje, som Vacse forvalter, venter de nå på å få inn bikuber som kan bidra til økt pollinering, og de har montert marineblå solceller på taket. Dessuten arbeider de i stor grad med interaktive skjermer som viser tilstanden på huset de jobber i, og med insekthotell som gagner flora og fauna.   
 
– Dette var ikke engang et tema for fem år siden, men i dag ser vi at bærekraft er noe vi må arbeide med hele tiden. Her har eiendomstjenesteleverandører som Coor en utrolig oppgave, for det handler om å få til endret atferd hos brukere og leietakere, å lære seg å forstå hvordan man bruker oppvarming, kjøling og belysning slik man bør. Og så handler det naturligvis om at alle som jobber med disse eiendommene, har ansvar for å sørge for at grunnleggende samfunnsoppgaver fungerer. Selv de minste detaljer er viktige, og derfor er det helt avgjørende at rette personer befinner seg på rett plass.  
 


Hva er BREEAM? 

BREEAM er et miljøsertifiseringssystem fra Storbritannia som har vært i bruk siden 1990. Det er den mest utbredte ordningen for miljøsertifisering i Europa og er fulgt for å gjøre mer enn 500 000 bygninger om til mer bærekraftige bygg, over hele verden.  
 

Magasinomslag for bærekraftig eiendom | Coor

Guide: Smarte bygninger gir smartere arbeidsplasser

Hvilken forskjell kan et bygg gjøre for medarbeidernes helse og for vår evne til å ta ansvar for miljøet på våre arbeidsplasser? Smart Buildings-konseptet er ofte forbundet med nye bygninger, ny teknikk og framfor alt byggautomatisering. Det innebærer automatiserte prosesser for overvåkning og kontroll av bygningens installasjoner, som ventilasjon, belysning og sikkerhetssystem. Men et smart bygg kan være mye mer enn som så. Begrunnelsen for et smart-bygg finnes alltid i behovet hos de som bruker tid i det. Fokus ligger primært på tilgjengelighet og funksjonalitet, samtidig som at bygget må gi en attraktiv brukeropplevelse, et helsefremmende inneklima og tjenester som gir merverdi for ansatte og andre besøkede. Last ned guiden og få gode eksempler på miljøorienterte bygg som huser smarte arbeidsplasser for et mer bærekraftig arbeidsmiljø.

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for behandling av personopplysninger

Vi har oppdatert retningslinjene for taushetsplikt slik at det skal være enklere å forstå hvilke opplysninger vi henter inn, og hvorfor. Oppdateringene er utført i forbindelse med de nye reglene for datasikkerhet (personvernforordningen, også kalt GDPR) som trådte i kraft i EU 25. mai.

Samtykke til behandling av personopplysninger

Personopplysningene vi henter inn, er opplysninger som du oppgir når du fyller ut et kontaktskjema eller bestillingsskjema for abonnement på Coors nettsider. Det vil si fullt navn, e-postadresse og telefonnummer eller postadresse (om det er aktuelt).

Hva er formålet med å hente inn personopplysningene dine?

Vi bruker personopplysningene til å sende ut det materialet du har sagt deg interessert i, for eksempel pressemeldinger, nyheter og nyhetsbrev. I tillegg bruker vi personopplysningene for å kunne kontakte deg personlig hvis du har fylt ut et kontaktskjema.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger?

Grunnlaget for at vi behandler personopplysningene, er at du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å sende oss en e-postmelding på adressen info@coor.com.

Informasjon om behandling av personopplysninger

Vi har innført egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å verne personopplysningene mot blant annet tap og ulovlig tilgang. Bare et begrenset antall personer har tilgang til personopplysningene. Kun personer som er tilknyttet det Coor-nettstedet du besøkte, og som trenger å håndtere personopplysningene i tråd med formålene over, vil ha tilgang til personopplysningene.

Vi kan også dele personopplysningene med andre selskap i konsernet samt leverandører og forretningspartnere som utfører tjenester på våre vegne (blant annet serviceteknikere fra ulike leverandører, for eksempel ved feilmelding om en kaffemaskin).

Personopplysningene kan bli overført til tredjeland, det vil si land utenfor EU/EØS, i forbindelse med Coors bruk av den skybaserte tjenesten Office 365 som blir levert av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

Office 365-tjenestene som Microsoft leverer, omfatter blant annet følgende:

- Microsoft SharePoint Online, en tjeneste for felles redigering, deling og behandling av dokumenter
- Microsoft Outlook, en e-post- og kalendertjeneste
- Microsoft Skype for Business (inkludert tekstbasert chattefunksjon)
- Microsoft Dynamics CRM, en kundebehandlingstjeneste
- Microsoft Office-pakken, herunder standardtjenester som Microsoft Word, Excel og PowerPoint

Når Microsoft leverer Office 365-tjenester, vil Microsoft behandle kundeopplysninger (for eksempel e-post og filer) i datasentraler i EU (for øyeblikket i Dublin i Irland og Amsterdam i Nederland). Som en integrert del av Office 365-tjenestene som blir levert, kan imidlertid enkelte personopplysninger (for eksempel påloggingsdata og aktive katalogdata) også bli behandlet i tredjeland (for øyeblikket blir slike andre opplysninger hovedsakelig behandlet i USA og Canada). Microsoft har engasjert underleverandører til slik databehandling utenfor EU og EØS.

For å oppfylle alle gjeldende krav til datasikkerhet har Coor underskrevet en databehandlingsavtale med Microsoft og i tillegg inngått standardavtalevilkår ("EUs standardavtale") med Microsoft. Alle Microsofts underleverandører som behandler personopplysninger i forbindelse med Office 365-tjenestene, er engasjert av Microsoft i samsvar med artikkel 11 i EUs standardavtale.

Personopplysninger som blir brukt til serviceforespørsler, blir lagret til vi ikke lenger trenger dem for å kunne svare på forespørslene.

Rettighetene dine

Du har rett til å få vite hvilke av personopplysningene dine som blir behandlet, og du kan be om å få kopi av informasjonen. Du har rett til å få korrigert uriktige personopplysninger, og i visse tilfeller kan du be om at personopplysningene blir slettet (for eksempel om du trekker tilbake samtykket). Dessuten har du rett til å protestere mot visse typer håndtering av personopplysningene og be om at den blir begrenset. Vær oppmerksom på at begrensning og sletting kan føre til at vi ikke lenger kan oppfylle forpliktelsene våre. Du har også rett til å få utlevert personopplysningene om deg i maskinlesbart format, og å videresende disse til en annen behandlingsansvarlig.

Hvis du har innsigelser eller klager på den måten vi behandler personopplysningene på, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten for vår behandling av personopplysninger.

Coor Service Management AB, org.nr. 556084-6783, Knarrarnäsgatan 7, SE-164 99 Kista er registeransvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Ulf Hübinette er personvernombud og kan kontaktes på gdpr@coor.com.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, må du gjerne kontakte oss på info@coor.com eller sende brev til adressen over.