Hvordan arbeider man smart og bærekraftig med offentlige bygg?

Institusjoner som fengsler, domstoler og skoler kan by på utfordringer for FM-ledere som vil miljøsikre byggene sine. Sara Jägermo fra svenske Vacse forteller hvordan man kan arbeide smart og bærekraftig med bygg og eiendommer som er offentlig regulert.

Et bilde av en bygning: "VACSE-bygg" | Coor

For ti år siden, i 2009, gikk sju svenske, privateide pensjonsfond sammen om å stifte nisje-eiendomsselskapet Vacse. Vacse eier, forvalter og utvikler eiendommer for rettsvesenet, utdanningssektoren og samfunnets servicekontorer. De jobber også med langvarige leiekontrakter som bygger på langsiktig avkastning, som eiendomsutviklling for mer bærekraftige bygg.  

– Langsiktighet er en av grunnpilarene våre, og slik må det være siden vi forvalter pensjonspenger. Langsiktigheten gjennomsyrer egentlig hele virksomheten vår. Når det gjelder eiendomsservice, er responstiden et av de absolutt viktigste aspektene siden det er så mange kritiske momenter involvert. Hvis det for eksempel er snakk om en politistasjon, kan ikke porten plutselig stoppe opp under en utrykning, da kjører de jo inn i den. Er det akutt, så er det akutt, sier eiendomssjef i Vacse, Sara Jägermo. 

Utfordringer med å jobbe med offentlige bygg

I dag er Vacse blant de største spesialiserte aktørene innenfor segmentet offentlige bygg og eiendom. I Sverige eier de blant annet Attunda Tingsrätt, varetekten med sikring i Sollentuna og Nya Hovrätten i Malmø (sistnevnte ser du på bildet over). Å jobbe med å gjøre offentlige eiendommer om til mer bærekraftige bygg byr på en rekke utfordringer som en eiendomssjef eller driftsansvarlig må ta med i betraktningen. Ikke minst gjelder det Vacse, som ofte må ta hensyn til en mengde ulike faktorer som man vanligvis ikke forbinder med vedlikehold av bygninger – for eksempel hvordan man kan sikre taket på tingretten i tilfelle noen skulle forsøke å hjelpe noen å rømme med helikopter. 
 
– Det kreves grundig innsikt, og den har man gjerne som samfunnsborger. Man forstår helt grunnleggende hvordan politivesenet og et varetektsfengsel fungerer. Men det er viktig å forstå at det ikke bare er å møte opp og banke på døren når man skal utføre vedlikehold, og forstå hvorfor strukturen ser ut som den gjør. Det krever mye større innsikt hos alle de berørte. 
 

Hvordan kan offentlig regulerte bygg bli bærekraftige bygg?

Som langsiktige eiere av offentlige bygg og eiendommer har Vacse bærekraft som en av grunnpilarene og som verdigrunnlag for hele virksomheten. Høsten 2017 startet Vacse også arbeidet med å ettersertifisere alle ikke-sertifiserte eiendommer i samsvar med BREEAM In-Use, og målet er at de i løpet av kort tid skal ha en eiendomsmasse som er 100 prosent sertifisert.

For Vacse handler det imidlertid ikke bare om å ta ansvar for bygningene, det handler om samfunnsansvar. Og når man jobber med offentlige bygg, kan det i tillegg til langsiktighetsansvaret by på en rekke interessante utfordringer.  
 
– Den store utfordringen er at man ikke kan gjøre hva som helst. Det finnes lover og regler å forholde seg til. Hvis det for eksempel er snakk om varetektsceller, kan man ikke stille samme krav til bærekraftarbeidet som for andre bygg. Der arbeider man med en helt annen type rettigheter når det gjelder for eksempel varme og kulde. Det må man bare forholde seg til, men det er grunnen til at myndighetenes endringsvilje blir så viktig. 

"Når man snakker om bærekraftspørsmål, har mange et feilaktig inntrykk av at eierne av eiendommene bare vil spare penger. Som forvalter er ikke dette penger vi har tilgang til. I stedet er det en satsing vi gjør for at det skal komme leietakerne til gode, ikke oss selv." 


Sara Jägermo understreker at dialog er det som gjelder. At myndigheter som kriminalomsorgen ser at det finnes en vilje, og at man sammen kan så frøene om å ta ansvar og endre atferd. Kanskje var det den innstillingen som gjorde at Vacse kunne ta imot en internasjonal miljøpris under BREEAM awards for beste BREEM In-Use-sertifiserte bygning for varetektsfengselet i Sollentuna. 
 
– Når man snakker om bærekraftspørsmål, har mange et feilaktig inntrykk av at eierne av eiendommene bare vil spare penger. Som forvalter er ikke dette penger vi har tilgang til. I stedet er det en satsing vi gjør for at det skal komme leietakerne til gode, ikke oss selv. Dessuten har vi en helt ny klimaverden å forholde oss til. Vi synes for eksempel at det snakkes for lite om vann når man i dag snakker om å måle forbruket til en bygning. Det har jo ikke vært noe problem i Norden tidligere, men nå er det det.  

Bærekraftige bygg med innsats for lokalmiljøet

På politistasjonen i Södertälje, som Vacse forvalter, venter de nå på å få inn bikuber som kan bidra til økt pollinering, og de har montert marineblå solceller på taket. Dessuten arbeider de i stor grad med interaktive skjermer som viser tilstanden på huset de jobber i, og med insekthotell som gagner flora og fauna.   
 
– Dette var ikke engang et tema for fem år siden, men i dag ser vi at bærekraft er noe vi må arbeide med hele tiden. Her har eiendomstjenesteleverandører som Coor en utrolig oppgave, for det handler om å få til endret atferd hos brukere og leietakere, å lære seg å forstå hvordan man bruker oppvarming, kjøling og belysning slik man bør. Og så handler det naturligvis om at alle som jobber med disse eiendommene, har ansvar for å sørge for at grunnleggende samfunnsoppgaver fungerer. Selv de minste detaljer er viktige, og derfor er det helt avgjørende at rette personer befinner seg på rett plass.  
 


Hva er BREEAM? 

BREEAM er et miljøsertifiseringssystem fra Storbritannia som har vært i bruk siden 1990. Det er den mest utbredte ordningen for miljøsertifisering i Europa og er fulgt for å gjøre mer enn 500 000 bygninger om til mer bærekraftige bygg, over hele verden.  
 

Magasinomslag for bærekraftig eiendom | Coor

Guide: Smarte bygninger gir smartere arbeidsplasser

Hvilken forskjell kan et bygg gjøre for medarbeidernes helse og for vår evne til å ta ansvar for miljøet på våre arbeidsplasser? Smart Buildings-konseptet er ofte forbundet med nye bygninger, ny teknikk og framfor alt byggautomatisering. Det innebærer automatiserte prosesser for overvåkning og kontroll av bygningens installasjoner, som ventilasjon, belysning og sikkerhetssystem. Men et smart bygg kan være mye mer enn som så. Begrunnelsen for et smart-bygg finnes alltid i behovet hos de som bruker tid i det. Fokus ligger primært på tilgjengelighet og funksjonalitet, samtidig som at bygget må gi en attraktiv brukeropplevelse, et helsefremmende inneklima og tjenester som gir merverdi for ansatte og andre besøkede. Last ned guiden og få gode eksempler på miljøorienterte bygg som huser smarte arbeidsplasser for et mer bærekraftig arbeidsmiljø.