Søke

Radikal innovasjon vil forme framtidens service

Utviklingen av AI utmerker seg som den største generelle radikale innovasjonen som vil prege alle deler av arbeidslivet i lang tid fremover, sier futurist Stefan Hyttfors.

Stefan Hyttfors | Swedish futurist and author | Coor

Stefan har bakgrunn som journalist og økonom, og jobber med tema som disrupsjon, atferdsendringer og neste generasjons lederskap. Hans favorittspørsmål er ganske enkelt: hvorfor ikke? 

Ny teknikk og digitalisering er de viktigste faktorene som kommer til å forandre driften av bygg og kontor i framtiden. For framtiden innebærer dette at våre kunder kommer til å arbeide mer datadrevet, som gjør at de vil treffe beslutninger og gjøre forbedringer basert på innsamlet data. Smarte innovasjoner gjør det mulig for bedrifter å optimere sine energikostnader og minimere miljøpåvirkningen fra egen drift, og smartteknologi kan brukes for å fremme god helse blant dine medarbeidere. Framtidens kontor kommer til å være mer enn en arbeidsplass, men også en møteplass for økt kreativitet og tilpasning av arbeidsoppgaver. Vi spør oss selv: vil serviceleveransen snart også baseres på emosjonell eller rasjonell data fra AI?