Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Å JOBBE MED LYD

Ulike miljøer krever ulike lydbilder. Det vet Linnéa Liljestrand i Epidemic Sound, som hjelper bedrifter med å finne passende lyd til sine kontormiljøer.

Lydnivået bidrar til et felles arbeidsmiljø. Å jobbe med lyd handler om både det som avgir lyd og det som er stille. På en del steder er det kanskje nødvendig å dempe lyden, f.eks. i stillerom for konsentrasjon. På andre steder kan det være nødvendig å tilføre lyd, for at det ikke skal bli for stille.

Lyd kan brukes som bakgrunnslyd i områder der mennesker skal omgås, og det kan også brukes for å øke konsentrasjonen.

Linnéa Liljestrand arbeider med Instore Music i Epidemic Sound som skaper lydmiljøer for offentlige rom, men også for kontor og arbeidsplasser. Den store utfordringen når man innreder med lyd, mener hun, er å holde rett lyd på rett sted. For å lykkes med det kreves det en gjennomtenkt strategi og nøye planlegging.  Hun snakker om ”soundscapes”, det vil si lydlandskaper.

– Det kan være vann, skog eller kafélyd. Det skal være lyd som skaper trivsel, men ikke opptar hjernekapasitet.

Åpne kontorlandskap kan være besværlige områder. Hvis det er for stille, er det vanskelig å føre en samtale uforstyrret og uten at den forstyrrer andre. Legger du da på rett lydteppe, oppleves lokalet snarere som bekvemt, mener Linnéa. For at lydbildet skal bli en del av miljøet er det viktig å tenke gjennom hvor høyttalere plasseres for å få et jevnt lydnivå. Det skal heller ikke være en enkelt medarbeiders smak som styrer. Musikk bør være instrumental; sangtekster stimulerer feil områder i hjernen. Dessuten krever ulike rom ulik lyd.

– Allmenne rom som skal skape trivsel, kan ha loungemusikk, mens arbeidsmiljøer behøver et soundscape. Men det behøves også stille rom for telefonsamtaler, sier hun.

Dessuten har vi fokusmusikk, musikk for konsentrasjon. Det kan være musikkspor som Peaceful piano:

– En del sier at klassisk barokkmusikk åpner sansene. Andre fokuserer bra med hardrock. Det kan man ikke velge for dem. Da kan hodetelefoner til en egen lydkilde være et bra supplement, sier Linnéa Liljestrand.

Dessuten bør bedriften tenke gjennom hvilke medarbeidere den vil tiltrekke seg. For at medarbeiderne skal trives bør det allmenne lydbildet på arbeidsplassen avspeile bedriftens arbeidsgivervaremerke. Vil man bli oppfattet som formell, stille og forretningsmessig eller livlig, ung og pulserende?