Miljøvennlig renhold Coor

Miljøvennlig renhold

Vår virksomhet er miljøsertifisert, vi tilbyr også kvalifisert miljørådgivning basert på vårt eget verktøy, Coor Green Services.

Ledende renholdsløsninger

Renholdsmetoder, tekniske hjelpemidler, kjemikalier og materiell er i rask utvikling. Coor følger hele tiden med på fremskritt i våre største tjenestebransjer. Vi har en strukturert innovasjons- og utviklingsprosess, selvdrevet eller i samarbeid med markedets ledende tjenestespesialister. Coor kjennetegnes av en sterk forbedringskultur, og våre medarbeidere oppmuntres til å bidra med nye idèer.

Riktig kvalitet og utførelse

Vi utfører renhold i samsvar med nordisk renholdsstandard NS-INSTA 800.

Berit Nerby, Direktør Renhold, Singel Services, Coor.

Alle våre renholdsoppdrag er tilpasset spesifikke standarder fastsatt av hver enkelt kunde. Når vi starter opp nye oppdrag, rådfører vi oss med kunden om leveranseinnholdet og utarbeider tydelige instrukser basert på metodekort for å sikre nøyaktig arbeid. De fleste oppdrag understøtter renholdsleveransene med et ERP-system.

Coor investerer tungt i utstyr for å eliminere helserisiko for de ansatte og beskytte miljøet. Vi bruker maskiner i så stor utstreknings som mulig for sikre høyeste mulig effektivitet og best mulig ergonomi for våre renholdere, samt minimere kjemi og vannforbruket.

Både for moppevask, gulvmaskiner og øvrig kjemi bruker vi lukkede doseringsystemer for kjemikalier. Der det er mulig resirkuleres alt avfall.

Kvalitetssikring av tjenesteleveransene er avgjørende for å kunne levere på avtalen. Som en del av vårt kvalitetsarbeid er vi miljøsertifisert i henhold til ISO 14001.