Kontorservice Coor

Kontortjenester

Våre kontorservicetjenester gjør hverdagen lettere for våre kunders ansatte.

En bedre arbeidsplass og god internservice

Vi tar ansvar for å skape attraktive, velfungerende og effektive kontorarbeidsplasser. Vi sørger for at dine besøkende får et profesjonelt møte i resepsjonen, at dine medarbeidere får fornyet sine ID-kort og at det alltid finnes papir i kopimaskinen.

Bred erfaring fra ulike bransjer

Coor levererer i dag kontorservice til mange Nordiske selskaper og flere offentlige virksomheter. Vi drifter mer enn 120 resepsjoner, håndterer daglig over 31 000 telefonsamtaler og 40-50 000 postforsendelser.

Gjør hverdagen lettere også for deres leietakere

Vi inngår partnerskap med gårdeiere og eiendomsforvaltere, og skreddersyr kontorløsninger for leietakere. Dette medfører tilleggsverdi og gir synergieffekter til alle som besøker bygget.