Søke
Nikolai Utheim i Arendal

Arendalsuka 2021: Debatt om fremtidens kompetansebehov

Administrerende direktør i Coor, Nikolai Utheim, deltok forrige uke i NHOs debatt på Arendalsuka; Det store kompetansegapet, sammen med representanter fra utdanningsinstitusjoner, politikere og næringslivet.

Aldri før har Norge utdannet flere mennesker enn de siste 10 årene. Likevel er kompetansegapet blant NHO-bedriftene stabilt og stort. I 2020 forsøkte hver tredje NHO-bedrift å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse. Det udekkede behovet er i overkant av 20 000 nye ansatte blant NHO-bedriftene. Om lag halvparten av disse er innen håndverksfag; om lag en fjerdedel innen ingeniør og tekniske fag. 

Debatten i Arendal gikk rundt spørsmålene - makter utdanningssystemet å levere den kompetansen arbeidslivet trenger? Hvordan kan utdanningen bedre tilpasses arbeidslivets behov? Hva kan næringslivet og bedriftene selv bidra med? Rett og slett – hvordan kan partene samarbeide best mulig for å sikre at vi har den kompetansen vi trenger i fremtiden?

Livslang læring i bedrift

I Coor tar vi utviklingen til våre ansatte på alvor og mener det er en fordel både for den enkelte og for selskapet å ha en høy andel ansatte med fagbrev. Derfor har vi flere mulige løp for å ta fagbrev samtidig som man står i jobb, slik som Fagbrev på jobb eller man kan gå et løp som praksiskandidat. Det er høy etterspørsel etter å ta fagbrev i bedriften.

Coor har et uttalt mål om at minst 100 ansatte årlig skal ta opplæringstiltak utover Coors standard opplæringsaktiviteter for å sikre nødvendig kjernekompetanse for fremtiden.

Coor er også godkjent lærebedrift innen flere fagdisipliner i en rekke fylker, og ønsker lærlinger velkommen.

Trepartssamarbeid

«Hvis du synes kompetanse koster, prøv inkompetanse», uttalte Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO. Dette gjengir godt essensen i debatten på Mør Biffhus i Arendal. Det var ikke en polarisert debatt, det hersket stort sett enighet blant deltagerne om at kompetansegapet er reelt og at næringsliv og utdanningsinstitusjoner må samarbeide for gode, fremtidsrettede løsninger og at politikerne må legge til rette for at dette skal være mulig.

Hele spekteret fra styrking av videregående skole som legger grunnlag for videre læring, til språkopplæring av innvandrere og flyktinger, styrking av yrkesfaglig utdanning, til utvikling av doktorgradsutdanningen ble diskutert.

Trude Tinlund fra LO argumenterte sterkt for styrking av yrkesfaglig utfannelse, blant annet gjennom mer målrettet informasjon til bedriftene, som ofte ikke kjenner til hvilken kompetanse de kan få ved å ansatte fagarbeidere i stedet for akademikere, og gjennom rådgivning til elever for å fortelle om hva arbeidsmarkedet har behov for og ikke minst hvilke muligheter som ligger i de yrkesfaglige utdanningene og videre karriere. «Vi må sørge for at yrkesfag er attraktivt og gir trygge jobber og gode vilkår», sa hun.

Utheim deltok i panelet som representant for næringslivet og NHO-bedriftene, sammen med HR-direktøren til Glencore Nikkelverk, Agnete Rieber-Mohn.  På spørsmål om hva som er viktigst i Coor svarte Utheim «Det største kompetansegapet vi har, det er knyttet til språk. Med ca. 1600 medarbeidere i Norge fra ca. 60 nasjonaliteter, hvor en betydelig andel ikke behersker hverken norsk eller engelsk. Vi kan snakke om formell kompetanse, men det er et fundament i bunn som er helt avgjørende for at man skal evne å ta det neste steget, men også for inkluderingen. Vår bransje er en motor for inkludering», noe som fikk gehør blant tilhørerne i salen.

HR-direktøren i Glencore fokuserte på videreutvikling av utdannelsen i takt med utviklingen i næringslivet, og trakk frem tema som digitalisering og bærekraftsspørsmål som eksempler. Hun etterlyser kortere moduler for videreutdanning som gir økt fleksibilitet og som det er enkelt å delta på.

Da Utheim fikk spørsmål om hva politikerne kan gjøre for å bedre utdanningstilbudet i bedrift for et selskap som Coor, sa han «Den største hjelpen for et selskap som vårt er fleksibilitet i ordningene. At udannelsen kan skje på arbeidsplassen, som en del av jobben. Terskelen må være veldig lav for å delta. Og vi som arbeidsgiver må også ta vår del av ansvaret og legge til rette. Vi er i god gang men må gi mer gass, for det behovet kommer til å øke i tiden fremover», avsluttet Utheim.

Hvis du vil se debatten selv, kan du registrere deg her:

https://myonvent.com/event/arendalsuka-2021-nho-fellesskapet

Du finner opptaket av «Det store kompetansegapet» i arkivet.

Om Arendalsuka

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. Under Arendalsuka setter organisasjoner, politiske partier, næringsliv og mediehus fra hele landet viktige samfunnstema på dagsorden i egne arrangementer.

Arendalsuka skjer hvert år i uke 33 i august og alle arrangementer som inngår i Arendalsukas program har til felles at de omhandler et samfunnsspørsmål, er åpne for alle og har gratis inngang.

Under Arendalsuka fylles også sentrumsgatene med 200 stands med ulike organisasjoner og frivillige foreninger.

Kilde: arendalsuka.no