sparr

”Om det hjelper miljøet? Absolutt!”

Idag har mange bedrifter og organisasjoner en tydelig miljøprofil. Coors kunder er intet unntak. Coor benytter et unikt miljøundersøkelsesverktøy, Coor Green Services, til å utvikle og sikre miljøarbeidet både i egen virksomhet og på kundenes vegne.

Man må jobbe strukturert for å drive et fremgangsrikt miljøarbeid. Coor Green Services er et effektivt vurderingsverktøy som benyttes til å kartlegge virksomheter og finne forbedringspotensial fra et miljøsynspunkt. Karin Sparr jobber som kontraktssjef i Coor og synes at verktøyet er viktig og fungerer bra.

− Når våre kunder leier ut sine tjenester til oss tar vi over ansvaret, ikke bare for utførelsen, men også for utvikling og forbedring. Det ligger i vårt engasjement å proaktivt komme med forslag til nye løsninger som enten gir en kostnadsbesparing, kvalitetshøyning eller redusert miljøpåvirkning, sier Karin Sparr.

I 2013 gjennomførte Karin sammen med sine medarbeidere seks miljøundersøkelser ut ifra verktøyet Coor Green Services. Undersøkelsen innebærer at alle tjenester som inngår i avtalene kontrolleres. For hver tjeneste er det oppsatt en rekke miljøkriterier som gir ulike poeng.

− Vi besøker alle anlegg for å kontrollere våre tjenester, intervjue medarbeidere og leverandører. Det gir oss et viktig bilde av tilstanden og et bra utgangspunkt for de konkrete forslagene på miljøforbedrende tiltak som vi presenterer for våre kunder, sier Karin Sparr.

Ett eksempel på tiltak er at bilene som Coor benytter i henhold til avtalen ikke skal ha mer enn et visst drivstofforbruk, og bare kjøres av kundebehandlere som har opplæring i økonomisk bilkjøring. Andre eksempler er at kopimaskiner må ha dobbeltsidig utskrift som standard, at papir skal være miljømerket eller at kaffe skal være Fairtrade-merket. Til bedriftsrenhold finnes det retningslinjer for bruk av kjemikalier. Tiltakene er mange, og sammen kan de ha stor innvirkning på bedrifters miljøarbeid.I årets Coor Green Service-gjennomgang ble 125 anlegg undersøkt. Anlegg som når 69 poeng tildeles en sølvutmerkelse, og ved 80 poeng en gullutmerkelse. Etter undersøkelsen i 2013 ble Coor Green Services sølv utdelt til 69 anlegg og Coor Green Services gull til 25 anlegg.

− Coor gjennomgår kriteriene hvert år og justerer poengnivåene. De skal være utfordrende, men ikke umulige å oppnå. Jeg synes at de diplomerte kundene skal være stolte. Aktive valg og beslutninger kreves for å nå målet, sier Karin Sparr.