Hva er god service for deg?

Bestillere fra hele Norden gir sitt syn på ulike spørsmål. I dette nummeret besvarer de spørsmålet om hva god service innebærer for dem.

KLP

Merethe SvendsenMerethe Svendsen

God service for meg er at leverandørene våre lever opp til forventning og holder det de lover. Blir det bedre enn forventet – er det god service.

God service er også tilgjengelighet og at den man kommer i kontakt med er positiv og blid.

Stora Enso

Erik Sjölund, Stora EnsoErik Sjölund

God service er for meg: Lydhørhet og respekt for kundens behov, samt fleksibilitet når forholdene endres for kunden. Videre er det viktig med prestisjeløs åpenhet og ærlighet om problemer som oppstår i forbindelse med leveransen.

Capgemini

Håkan ArnstadHåkan Arnstad

En god serviceleverandør er godt innsatt i kundens virksomhet og ønsker. Dette for å raskt kunne agere ved hendelser, men også for å kunne foreslå effektiviseringer og kostnadsbesparelser. En forutsetning er da å blant annet være "nærværende" på lokasjonen og ute i virksomheten. Å løpende gå runder på lokasjonen for å proaktivt forhindre feil samt raskt rette opp i oppstått feil.

University of Oulu

Mella Seppänen, University of OuluMella Seppänen

God service er at man utfører service i henhold til overenskommelse. Da vet både kunden og serviceleverandøren at alt fungerer som det skal. Driftssikker og profesjonell virksomhet er grunnforutsetninger for god service. Det er viktig at serviceleverandøren er fleksibel og kan tilpasse seg endringer som oppstår i kundens virksomhet. Smidig kommunikasjon er spesielt viktig i forbindelse med endringer.

Microsoft

Lillian Kjølberg, Business administrator MDCNLillian Kjølberg, Business administrator MDCN

God service for meg er når jeg får litt mer enn forventet, levert med et smil.