Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Tre nye i Coor

Når et selskap eller en offentlig virksomhet bestemmer seg for å outsource servicetjenestene sine til et eksternt serviceselskap, får de berørte medarbeiderne ofte tilbud om ansettelse hos det nye serviceselskapet. Hvordan føles det å bytte arbeidsgiver? Tre medarbeidere som nylig har begynt å jobbe i Coor, forteller.

Anette Møller

Anette Møller... 58 år, assistent på Coors hovedkontor i Birkerød, Danmark.

Bakgrunn:

Begynte i Coor i juni 2008, da SAS Facility Management ble overtatt av Coor. Coor leverer blant annet eiendomsdrift, arbeidsplasservice og administrasjon til SAS.

Hvordan opplevde du overgangen til Coor?

Jeg hadde vært ansatt i SAS i 36 år, så jeg var naturligvis spent og forventningsfull. Jeg valgte imidlertid bevisst å se positivt på overgangen, som en utfordring og en mulighet til å utvikle meg. Jeg synes at jeg ble møtt med vennlighet og interesse av medarbeiderne i Coor. Det første året brukte jeg mye tid på å ”introdusere” Coor i SAS. Deretter ble jeg, etter eget ønske, ansatt i Business Support ved Coors Danmarkskontor i Birkerød.

Kan du fortelle hva som skjedde ved kontraktsstart?

Alle som skulle begynne i Coor, ble invitert til en felles frokost i forbindelse med et presentasjonsmøte der vi fikk mulighet til å stille spørsmål. Vi fikk også hver vår ryggsekk, en personalhåndbok, Coors Code of Conduct (felles retningslinjer) og annen selskapsinformasjon. Det ble også delt ut arbeidsklær til de medarbeiderne som skulle bære uniformer med Coors logo. Ledelsen ble værende på arbeidsplassen resten av dagen og gikk rundt og snakket med personalet, slik at vi fikk anledning til å stille flere spørsmål dersom det var noe vi lurte på.

Hvordan er det å arbeide i Coor i dag?

Jeg trives veldig godt med å jobbe i Coor og har følt meg velkommen fra første dag. Jeg verdsetter fleksibiliteten ved at jeg selv kan planlegge arbeidsdagen min – naturligvis innenfor visse fastsatte rammer. Jeg har en bærbar PC og en mobiltelefon, og det innebærer at jeg fysisk kan arbeide to dager på kontoret i Birkerød og to dager på SAS-kontoret på Amager – også holder jeg fredagen åpen. Jeg er fornøyd med arbeidsoppgavene mine, som er varierte og utviklende. Dessuten føler jeg at jeg har fått et stort nettverk i Coor, Danmark – mye takket være at jeg fungerte som mobil ”telefonsentral” i en periode.

Katrine Ellefsen

Katrine Ellefsen... 35 år, serviceleder på Statoils kontor i Harstad.

Bakgrunn:

Begynte hos Coor i 2009, da Coor fikk i oppdrag å ta over service- og driftstjenestene hos Statoil i Harstad. Blant tjenestene inngår kantine, drift, vakthold, resepsjon, post, boligutleie til Statoil-ansatte og renhold.

Hvordan opplevde du overgangen til Coor?

Overgangen til Coor gikk veldig smidig og greit. Vi hadde en god dialog med Forretningsutvikling på Høvik helt fra det ble klart at Coor fikk kontrakten i Harstad. Oppfølgingen fra Coor sentralt var meget god og vi var godt forberedt i forhold til oppgavene vi hadde og hva som var forventet av oss.

Hvordan tror du kundens medarbeidere opplevde endringen?

Kundens medarbeidere opplevde ikke noen endring ved overtakelsesdato, bortsett fra at vi hadde nye uniformer. Kunden (Statoil) ønsket ikke at vi skulle ha noen markering ovenfor servicebrukerne (Statoils medarbeidere). Det viktigste for dem var at personalet ble det samme og at vi fikk gode vilkår i det nye firmaet. Ganske snart startet vi et Change-prosjekt som førte til forandringer i arbeidsmåte og leveranse. Det har resultert i mange positive tilbakemeldinger fra kundens medarbeidere og vår kontaktperson i Statoil. Jeg tror alle her på huset har et veldig positivt inntrykk av Coor!

Hvordan er det å jobbe i Coor i dag?

Jeg er veldig fornøyd med å jobbe i Coor, og jeg har bare positive inntrykk av alle ledd i organisasjonen. Arbeidsmiljøet blant ansatte internt hos Coor i Harstad er meget bra, og vi har et godt forhold til kundens medarbeidere. Dette fører til høy trivsel, jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag!

Hans Isaksson (”Isak”)

Hans Isaksson... 59 år, driftstekniker som arbeider med flere kunder innenfor eiendomsservice i Solna, Sverige.

Bakgrunn:

Begynte i Coor den 1. oktober 2009, da Coor overtok Jones Lang LaSalles eiendomsdrift i Stockholm, Malmö og Växjö, Sverige.

Hvordan opplevde du overgangen til Coor?

– Rett før overgangen var jeg ikke så positiv, ettersom jeg trodde at jeg ville bli nødt til å bytte stilling. Jeg trodde at Coor stort sett drev med kontorservice og at jeg måtte jobbe mye med det. Da Guy Drottler (kontraktssjef), Johnny Molén (eiendomssjef) og noen til fra Coor kom og presenterte seg, forstod jeg at Coor også er bra på eiendomsservice og at jeg skulle fortsette å jobbe som driftstekniker. Deres presentasjon av virksomheten var bra og gav meg et nytt bilde av Coor.

Hva skjedde den dagen da kontrakten startet?

– Vi fikk en god mottakelse av lederne og den sentrale forretningsenhetsstaben. De gav oss en detaljert presentasjon av regionen, Coors arbeidsmåte og hvordan vi skulle jobbe mot leietakerne. Vi fikk også hver vår Coor-ryggsekk, nye arbeidsklær og kake.

Hvordan tror du at kundene og kundenes leietakere opplevde kontraktsstarten?

– Leietakerne merket ingen større forskjell, bortsett fra at vi fikk nye klær. Ettersom jeg blant annet jobber i en bygning der Coor selv har kontor, var det mange Coor-medarbeidere som begynte å hilse på meg siden jeg også jobber i Coor nå. Arbeidsoppgavene er omtrent de samme, men jeg gjør litt mer hos leietakerne nå, som for eksempel utskifting av lamper og annen service.