man

Offentlig sektor skjerper fokus

Hvordan kan offentlig sektor forberede seg før en mulig konjunkturnedgang? Ifølge Eric Rydén, kommunaldirektør i Alvesta kommune i Sverige, er løsningen å fokusere på kjernevirksomheten.

Tidligere har man sagt at offentlig sektor ikke primært følger samme konjunktur som næringslivet, men allikevel påvirkes sekundært gjennom reduserte inntekter og økte utgifter.

– I dag er det en tydelig tendens i samfunnet at de to sfærene vokser sammen, og når samarbeidet vokser øker også avhengigheten. Det betyr at offentlig sektor i aller høyeste grad berøres av gjeldende konjunktur, sier Eric Rydén.

NÅR DET KOMMER til Sveriges 290 kommuner og deres virksomhet er det selvfølgelig mange faktorer som spiller inn. Konjunkturen rammer kommunens næringsliv, som i sin tur rammer innbyggerne. Høyere arbeidsledighet betyr lavere skatteinntekter og slår direkte mot dem som trenger støtte.

– Kommunene påvirkes også av andre konjunkturer, som for eksempel den demografiske. Ved lav natalitet og en redusert tendens til forflytning, stanser veksten opp. Å øke antallet innbyggere og få bedrifter til å etablere seg er alltid prioritet hos kommunene, sier Eric Rydén.

Kommunens oppgave er å gi effektiv og kvalitativ service til innbyggerne sine. Resultatet måles riktignok i virksomhetsmål, men det betyr ikke at man kan miste fokus på kostnadene.
Eric Rydén forklarer at i en lavkonjunktur øker trykket på produktivitet og effektivitet.

– Kommunens virksomhet er mer konstant enn en bedrifts virksomhet. Vi kan ikke med kort varsel øke skatten bare fordi det er lavkonjunktur. Derfor må vi fokusere på kjernevirksomheten og finne alternative løsninger for f.eks. tilleggstjenester.

IFØLGE en utregning som tidsskriftet Dagens Samhälle har gjort, er Alvesta Sveriges normalkommune. På 34 ulike kriterier havner Alvesta nærmest landssnittet.

– Alvesta er i mange henseender en tradisjonell kommune der vi håndterer stort sett all kommunal produksjon selv – med hjelp av 1500 medarbeidere. Vi omsetter for omtrent en milliard kroner i året, har 20 000 innbyggere og, etter vår mening, en svært god kommunal service og et godt samarbeid med vårt lokale næringsliv.
Men Eric Rydén er ikke fremmed for å tenke i nye baner om det skulle være nødvendig.

– Et økt økonomisk trykk gir automatisk en større interesse for alternative løsninger. For eksempel å legge ut enkelte tjenester til private entreprenører, outsource eller å skape muligheter for ansatte å ta over virksomhet i egen regi.

Det forandrer imidlertid ikke kommunens ansvar, men kommunens rolle.

– Det er viktig å bygge opp en bestillerkompetanse hvis man skal kvitte seg med den egne virksomheten. Finansieringen er jo den samme selv om kravene stilles til en ekstern leverandør.

STEFAN KARLSSON, forretningsutvikler i Coor, med mangeårig erfaring fra kommunal ledelse (fra ulike lederstillinger i kommunal virksomhet), anser at kommunene har et stort ansvar og alt tøffere forutsetninger for å klare det. Det blir alt viktigere å fokusere på kjernevirksomheten.

– Medborgerne stiller høyere krav til de kommunale oppgavene, som gjør at servicen må være kostnads- og effektivitetsmaksimert. Dermed vil det bli vanligere at kommunene lar eksterne leverandører som Coor ta hånd om servicen.

– Vi er profesjonelle innen service, vi kan dra fordeler av å drive i stor skala, profesjonell utvikling og styring av servicetjenester. Dessuten har vi fordelen, i motsetning til kommunal service, å kunne kombinere leveranser til offentlige virksomheter med leveranser til private virksomheter, sier Stefan Karlsson.

Eric Rydén ser også at den utviklingen kan være gunstig for kommunene.
– Med et større innslag av eksterne aktører øker kravene til egen virksomhet. Det fører til økt profesjonalitet innen kommunen.

alvesta kommun

Faktarute

Offentlig sektor er en felles virksomhet som drives for allmennheten. Av svensk næringslivs 15 største bedrifter er 10 fra offentlig sektor. Stat, fylkeskommune og kommune eier 90 millioner kvadratmeter virksomhetslokaler som koster 90 milliarder i året å forvalte og eie. En kommune med 30 000 innbyggere omsetter for cirka 1,5 milliarder i året, hvorav servicesektoren dekker omtrent 300 millioner.

Har du spørsmål eller vil vite mer?

Kontakt Stefan Karlsson, stefan.karlsson@coor.com eller på telefon +46 8 553 959 03