Nova, Coor, Nyhetsbrev

Nova no 1

diagram

Samarbeid på topp i lavkonjunktur

Det er snart ti år siden vi opplevde en lavkonjunktur. Etter flere svært gode år, kan man imidlertid ikke lukke øynene for at det kommer en svekkelse. Men hvordan påvirkes FM-funksjonen av en synkende etterspørsel i...

Les mer
jörgen

Ny avtale gir mersmak

En god avtale er en forutsetning for en god leveranse. Da Volvo Powertrain i Göteborg ga Coor i oppdrag å forutsetningsløst se over de eksisterende avtalene mellom selskapene, fant man et skjult besparelsespotensial.

Les mer
katja Skanska

Servicefokus når Skanska bygger nytt

Når et nytt kontorlokale skal bygges, tas det sjelden hensyn til hvilke servicetjenester som skal leveres eller behovene til servicebrukerne som skal arbeide der.

Les mer
microfiber

Ny teknikk gjør rent hus

Hos LEO Pharma driver Coor et forbedringsarbeid med det formål å både skape kundeforbedringer og gjøre medarbeidernes hverdag enklere og mindre slitsom. Selv om dette arbeidet akkurat har startet, har LEO Pharma allerede...

Les mer