Søke
jörgen

Ny avtale gir mersmak

En god avtale er en forutsetning for en god leveranse. Da Volvo Powertrain i Göteborg ga Coor i oppdrag å forutsetningsløst se over de eksisterende avtalene mellom selskapene, fant man et skjult besparelsespotensial. I dag er 17 avtaler blitt til én, og gevinstene er blant annet senkede servicekostnader, bedre styring, mindre administrasjon og, ikke minst, mer effektiv service.

Denne artikkelen er flere år gammel og kan innholde utdatert informasjon. Den handler om hvordan Coor har utviklet sin tjenesteleveranse for våre kunder de siste 10 årene, og vi ønsker derfor å la historisk informasjon være synlig som eksempel på denne utviklingen.

 

Volvo Powertrain er en del av Volvo Group, og er ansvarlig for utvikling og fremstilling av tunge motorer, girkasser og drivaksler. Nylig ble det foretatt en ombygging av Volvo Powertrains hovedkontor i Göteborg for å tilpasse det til selskapets endrede behov. I forbindelse med flyttingen til de nye lokalene ble det besluttet å se over avtalen med Coor om levering av arbeidsplass- og produksjonsservice. Den eksisterende avtalestrukturen var uoversiktlig og vanskelig å forstå, og fremfor alt var det for mange avtaler. Volvo Powertrain ga derfor Coor i oppdrag å se over hvordan avtalene var skrevet.

– Vi ville se over avtalesituasjonen, og ba Coor om å komme med forslag til hvordan vi sammen kunne bli mer effektive. Det var en oppgave som Coor tok på alvor, sier Jörgen Scribe, CFO i Volvo Powertrain.

Forutsetningsløs analyse

Coor gjennomførte en analyse av hele leveransen til Volvo Powertrain i Göteborg. Dette munnet ut i flere forslag til endringer, blant annet knyttet til avtaleoppbygningen. Da granskningen var gjennomført, var til sammen 17 avtaler blitt redusert til én heldekkende avtale. Den nye avtalen dekker hele Coors leveranse av arbeidsplass- og produksjonsservice.

På slutten av 2007 skrev Volvo Powertrain under den nye avtalen, og effekten var umiddelbart merkbar. I avtalen er det også fastsatt at vi sammen skal fortsette å finne frem til ytterligere effektiviseringer som Coor kan tilby Volvo Powertrain.

– Et konkret resultat av arbeidet med den nye avtalen er at vi har kunnet flytte til de nye, bedre tilpassede lokalene uten å øke kostnadsnivået. Dette er en frukt av det nære samarbeidet med Coor, som tilførte prosjektet mye fagkunnskap, sier Jörgen Scribe.

Funksjon i stedet for person

En stor endring i avtalen er at Volvo Powertrain i dag kjøper en funksjon i stedet for bare bemanning fra Coor. Det innebærer at Volvo Powertrain betaler for en utført tjeneste og ikke for en gitt bemanning. På denne måten kan leveransen bedre tilpasses det aktuelle behovet for service i Volvo Powertrain. Avtalen bygger på en prismodell som innebærer at kostnaden for funksjonen justeres i forhold til størrelsen på kontorlokalet som benyttes, hvor mange medarbeidere Volvo Powertrain for tiden har og antall konferanserom, noe som gir Volvo Powertrain større fleksibilitet. I tillegg er administrasjonen betydelig redusert for begge parter, blant annet gjennom færre fakturaer.

– Som kunde har vi et ansvar for å bidra til at leverandørene blir stadig bedre. Ikke minst når det gjelder å stille tydelige krav. Det er selvfølgelig viktig å ha gode relasjoner på personnivå, men det må også være en profesjonell relasjon med hensyn til tydelighet i avtalen, sier Jörgen Scribe.

Gjennom den nye avtalen har Volvo Powertrain fått en mer kostnadseffektiv serviceleveranse, og man ser nå på hvordan den nye avtalestrukturen kan anvendes på flere steder i selskapet.

– Gjennomgangen av avtalen har påvirket Coors leveranse svært positivt, og vi håper å kunne utvide dette, avslutter Jörgen Scribe.

Jörgen Scribe

Om Volvo Powertrain

Volvo Powertrain AB er en forretningsenhet i AB Volvo med ansvar for utvikling og fremstilling av motorer, girkasser, aksler og komplette drivsystemer for tunge kommersielle kjøretøyer og applikasjoner for varemerkene Volvo, Renault og Mack. Selskapet er et av de største i verden i sin bransje. Volvo Powertrain har cirka 8000 ansatte og driver virksomhet i Sverige, Frankrike, USA og Brasil.

Fakta om avtalen for Volvo Powertrain i Göteborg

Avtalen omfatter tjenester hovedsakelig innen arbeidsplasservice og produksjonsservice. Avtalen regulerer Coors funksjonsoppdrag hos Volvo Powertrain i Göteborg og omfatter blant annet arbeidsservice for 1136 servicebrukere fordelt på 15 745 kvm og 73 konferanserom.