Søke
katja Skanska

Servicefokus når Skanska bygger nytt

Når et nytt kontorlokale skal bygges, tas det sjelden hensyn til hvilke servicetjenester som skal leveres eller behovene til servicebrukerne som skal arbeide der.

Denne artikkelen er flere år gammel og kan innholde utdatert informasjon. Den handler om hvordan Coor har utviklet sin tjenesteleveranse for våre kunder de siste 10 årene, og vi ønsker derfor å la historisk informasjon være synlig som eksempel på denne utviklingen.

 

– Det vanligste er at lokalene er tegnet og bygd, kanskje har personalet til og med rukket å flytte inn, når man begynner å tenke på hvilke tjenester som skal tilbys, sier Katja Käyhty, som er serviceutvikler i Coor. Men når Skanska nå bygger nytt kontor i Helsingfors, er servicetjenestene med i planleggingen fra begynnelsen av.

Skanska planlegger å bygge et nytt hovedkontor i Helsingfors i løpet av de neste årene. Parallellt med beslutningen om nytt kontor, har Skanska valgt Coor som konsulent for et prosjekt som skal sørge for at arbeidsplasstjenestene og sluttbrukernes behov for servicetjenester tas med allerede fra begynnelsen av når et nytt kontor skal bygges. Dermed kan mange og kostnadskrevende lokaltilpasninger i sluttfasen unngås.

– Ettersom Skanska lenge har vært kunde hos oss, vil vi være med på dette prosjektet, som har som mål å utvikle tjenester for sluttbrukerne og relasjonene med sluttbrukerne ved Skanskas nye kontor. Utvikling sammen med kunden er viktig for oss, sier Katja Käyhty.

Kartlegging av brukernes behov

Tyngdepunktet i prosjektet er servicetjenester som resepsjons-, sentralbord-, post-, rengjørings-, utskrifts- og kontortilbehørstjenester samt drikkeautomater. Coor og Skanska er enige om at kunnskapen om hvilke tjenester Skanskas personale trenger må bli bedre. I prosjektet kartlegges servicebrukernes meninger, erfaringer og behov, arbeidsplasser besøkes og intervjuer gjennomføres. Denne informasjonen danner grunnlaget for planleggingen av det nye hovedkontoret.

– I pilotprosjektet undersøker vi brukernes behov og det nåværende kontorlokalets fordeler og ulemper. Vi samler inn brukernes synspunkter og erfaringer fra det nåværende kontoret og overfører de beste delene til det nye lokalet. I forbindelse med pilotprosjektet har vi utviklet et verktøy som vi kaller SPOT, Service Planning & Optimization Tool, som vi kan bruke til å undersøke sluttbrukernes behov for servicetjenester, sier Katja Käyhty.

Verktøy for utvikling sammen med kunden

Ifølge Jukka Tuominen, virksomhetssjef i finske Coor, kan verktøyet i framtida også brukes til å undersøke hvordan eksisterende kontorlokaler og servicebygg fungerer og behovet for å skape en komplett liste over framtidige tjenester for et nytt eller eksisterende kontorlokale, sammen med opplysninger om hvilke arealer og funksjoner tjenestene krever.

– På denne måten skaper vi forutsetninger for gode og effektive tjenester. Det viktigste for oss er å utvikle tjenestene som skal tilbys kundene. Vi tror at dette prosjektet fører til noe nytt som vil hjelpe kundene våre å bli enda mer fremgangsrike.

Katja Käyhty arbeider med servicetjenester i Coor ved siden av sitt sivilingeniørstudium, som snart avsluttes, ved den tekniske høgskolen i Helsingfors. I Coor har Katja fått mulighet til å kombinere studiene i eiendomsledelse med arbeidet med tjenesteutvikling basert på eksisterende kunders behov.

– Sluttbrukeren har klare meninger og erfaring med forskjellige tjenester og hvordan de fungerer i det aktuelle lokalet. Man bør lytte mer til sluttbrukerne i planleggingsarbeidet, sier Katja Käyhty.

Om Skanska

Skanska er et av verdens ledende byggefirmaer med ekspertise innen bygging og utvikling av kommersielle lokaler og boliger samt prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag 60 000 medarbeidere på utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin-Amerika. Omsetningen i 2007 var på 139 milliarder svenske kroner.

Om serviceoppdraget

Coor leverer arbeidsplasservice, blant annet resepsjonstjenester, konferanseservice, post- og godshåndtering og rengjøring, til Skanskas største kontorer i Sverige, Finland, Norge og Danmark. I Finland og Norge inngår også eiendomsservice i oppdraget for Skanska. Coor inngikk nylig en ny avtale med Skanska om å levere arbeidsplasservice til kontorene i Stockholm, Göteborg og Malmö.