Samarbeid på topp i lavkonjunktur

Det er snart ti år siden vi opplevde en lavkonjunktur. Etter flere svært gode år, kan man imidlertid ikke lukke øynene for at det kommer en svekkelse. Men hvordan påvirkes FM-funksjonen av en synkende etterspørsel i kjernevirksomheten? Er det ”business as usual” eller endres servicetjenestene? Jan Mohlin, som er Director of Facility Management i Ericsson, mener at det ofte er i lavkonjunkturer det viser seg hvor godt samarbeidet mellom kunde og leverandør egentlig er.

Denne artikkelen er flere år gammel og kan innholde utdatert informasjon. Den handler om hvordan Coor har utviklet sin tjenesteleveranse for våre kunder de siste 10 årene, og vi ønsker derfor å la historisk informasjon være synlig som eksempel på denne utviklingen.

 

Ericsson satte ut FM-virksomheten i 2000. Det overordnede målet med utsettingen var å senke kostnadene for FM-virksomheten. I dag er hele Ericssons service i Norden satt ut til Coor, og den svenske virksomheten styres av en intern gruppe bestående av fire personer, som også har et funksjonelt ansvar i Ericsson globalt.

Tilpasning til endrede forhold

I en lavkonjunktur stilles det større krav til å kunne tilpasse seg det rådende klimaet for kjernevirksomheten. Jan Mohlin trekker frem fleksible avtaler som en viktig faktor for at FM-virksomheten skal kunne tilpasses en mer nøktern virkelighet.

– Den viktigste erfaringen fra den forrige konjunkturnedgangen er at avtalene vi hadde fungerte godt da konjunkturen snudde. Vi trengte egentlig ikke endre så mye i avtalen, men hadde gode muligheter til å bremse opp virksomheten og også redusere personalstyrken i henhold til den nye situasjonen. Dette fungerte svært bra sammen med Coor, til tross for at den forrige konjunktursvingningen var svært dramatisk.

Jan Mohlin mener at samarbeidet mellom bestiller og leverandør er avgjørende.

– Enkelte tjenester er det alltid behov for, og det finnes et minstemål for hvor mye man kan redusere uten at kvaliteten blir for lav. Derfor lar vi med jevne mellomrom en ekstern rådgiver se på både kvaliteten på funksjonene våre og samarbeidet vårt med Coor for å se hvordan vi fungerer sammen.

Ved et par tilfeller har Ericsson bevisst redusert kvaliteten, men da har det stort sett dreid seg om endringer som en sluttbruker ikke merker. En viktig faktor er ifølge Jan Mohlin å arbeide med utnyttelsen av lokalarealet.

– Vårt fokus ligger på å bruke færre kvadratmeter. Det kan innebære at prisen per utnyttet kvadratmeter faktisk blir høyere, men at kostnaden per ansatt synker, ettersom vi utnytter arealet bedre. Det er et løpende arbeid der vi ser på hvor mange kvadratmeter hver medarbeider bruker og hvordan vi kan arbeide med konsentrering i lokalene osv.

Bedre forberedt denne gangen

Ifølge Jan Mohlin har erfaringene fra den forrige konjunkturnedgangen ført til at Ericsson er bedre forberedt på denne konjunkturnedgangen.

– Vi er tidligere ute denne gangen, og forutsetningene er annerledes. Den gangen var Ericsson et selskap i krise, i dag er situasjonen en helt annen. Vi tjener penger og tar markedsandeler. Det vi holder på med nå er en korrigering av kostnadene våre. Vi prøver å ikke gjøre noen dramatiske endringer, men har innledet en dialog med Coor der vi ser på ulike scenarier.

Jan Mohlin tror ikke at kravene til leverandøren endres i en lavkonjunktur, men understreker at det er viktig at leverandøren merker hvilken stemning som råder.

– Det viktigste er at leverandøren merker når det er på tide å bremse. Vi som bestiller har også et ansvar for å kommunisere hva som gjelder overfor leverandøren. Når man har et så godt samarbeid med leverandøren som oss, blir denne diskusjonen fruktbar også i dårligere tider. Vi har gått en lang vei sammen med Coor og har utviklet oss sammen. Coors styrke er at de har satset på kompetanse som kan utvikle virksomheten. Da har man også gode forutsetninger for å tilpasse virksomheten når forutsetningene endres.

Om Ericsson

Ericsson er den ledende leverandøren av utstyr og tjenester til telekommunikasjonsoperatører over hele verden. Ericsson er markedsledende på 2G og 3G, og er størst i verden innen drift og vedlikehold av mobilnett, en stilling som har gitt Ericsson ansvaret for driften av nett med drøyt 185 millioner brukere. Selskapets tilbud omfatter komplette infrastrukturløsninger for både fast og mobil telefoni samt bredbånd. I tillegg tilbyr Ericsson multimedieløsninger for operatører, selskaper og utviklere. Gjennom datterselskapet Sony Ericsson får verdens mobilbrukere tilgang til telefoner med alle de nyeste funksjonene.

Om serviceoppdraget

Oppdraget er en funksjonsavtale der Coor leverer arbeidsplass- og eiendomsservice til Ericssons anlegg i Sverige, Norge, Danmark og Finland.