Leiras

Enklere hverdag med én serviceleverandør

Når legemiddelfirmaet Leiras skal beskrive sitt samarbeid med Coor er det nettopp helhetsgrepet om kontorservicen som trekkes frem. Ved å sette ut ansvaret for å drive og utvikle kontorservicen til én enkelt aktør har Leiras kunnet frigjøre tid. Tid som i stedet kan brukes til å utvikle den egne kjernevirksomheten. For personalet i Leiras har utsettingen medført at de ikke lenger må lure på hvem de skal henvende seg til når noe på kontoret ikke fungerer.

Leiras arbeider med et unikt konsept som muliggjør rask innføring av nye, innovative produkter på det finske markedet. Selskapet er en del av legemiddelkonsernet Nycomed. For et par år siden overtok Coor ansvaret for Leiras kontorservice.

– Jeg kan ikke si annet enn at vi er kjempefornøyde. Vi har veldig nær kontakt med Coors representant Seija Andersson, som vi opplever som svært profesjonell, sier Mari Oila, Marketing Assistant i Leiras i Finland.

Klarere rollefordeling

En av fordelene med å sette ut kontorservicen er at Leiras kan konsentrere seg om sin egen virksomhet. Det at Coor har et helhetsansvar for servicetjenestene gjør at det blir en klar ansvarsfordeling mellom bestiller og leverandør.

– Vi opplever Coor som en problemløser, noe som er positivt. De tar selv initiativ og ser når noe ikke fungerer. I dag er det vanskelig å forestille seg en situasjon der Coor ikke hjelper oss. De tar hånd om en såpass stor del, noe som gir oss mulighet til å utvikle vår kjernevirksomhet. På denne måten kan vi fokusere på å yte god service til kundene våre, sier Mari Oila.

Enklere med én leverandør

Leverandørens helhetsansvar for kontorservicen innebærer dessuten at Leiras slipper å henvende seg til flere forskjellige leverandører, uansett hvilken type service man trenger hjelp til. Mari Oila ser klare fordeler med å bare ha én kontaktperson å forholde seg til:

– Coor sørger for at den daglige servicen fungerer, og håndterer alt fra resepsjon og renhold til innkjøp. For oss er det en trygghet å vite at Coor samordner og tar ansvaret for kontakten med underleverandører, ettersom de har både et stort kontaktnett og lang erfaring med denne typen forhandlinger. For oss betyr det at vi vet at vi får bra kvalitet.

Det er ikke alltid man som medarbeider legger merke til den servicen som finnes på en arbeidsplass, mener Mari Oila:

– Ofte er det de små tingene som utgjør forskjellen. Mye av den servicen som finnes på en arbeidsplass tar vi for gitt, inntil den dagen da noe ikke lenger fungerer. Kaffetilbudet er et godt eksempel. Når kaffeautomaten ikke fungerer påvirker det personalets humør.

Fakta om Leiras


Leiras er et legemiddelfirma som arbeider med å innføre nye, innovative produkter på det finske markedet. Firmaets kjernevirksomhet er innen områdene hjerte og kar, ledd og skjelett samt produkter for sykehus og egenpleie. Selskapet er en del av legemiddelkonsernet Nycomed. I Finland har Leiras 140 medarbeidere.

Fakta om serviceavtalen

Coor Service Management har hatt ansvaret for Leiras kontorservice i Finland siden 2003. Oppdraget innebærer ansvar for blant annet, kopiering, post og frakt, kurertjenester, rengjøring, innkjøp og distribusjon av kontorrekvisita, vedlikehold av kaffeautomater og innredningsarbeider. I 2006 ble oppdraget utvidet til å omfatte blant annet planlegging av ombygginger, ansvar for drift av kontormaskiner og et større oppdrag knyttet til ulike typer innkjøp.