Fremtidens arbeidsplass: Corporate campus

Organiseringen av corporate campus har eksistert siden 1940-tallet og har på 2000-tallet fått en oppsving gjennom selskaper som Google og Apple. I en tid da det er blitt mulig for mange å arbeide fra hvor som helst, bidrar campusen til en følelse av tilhørighet, fellesskap og lojalitet.

Kontakt oss
To damer foran et fargerikt bygg

Det finnes flere gode grunner til å samle særlig forsknings- og utviklingsavdelingene i AB Volvos ulike selskaper i Gøteborg på ett sted. En åpenbar grunn er at det er bra for kreativitet og innovasjonsevne at de som arbeider med lastebiler eller busser, treffer mennesker som utvikler f.eks. båtmotorer eller hjullastere.

– Jo oftere mennesker med ulike bakgrunner, erfaringer og organisatoriske tilhørigheter treffes, desto større er sjansen for at det oppstår ideer som kan føre til nye forretninger. Men det er også viktig at vi får mulighet til å sitte sammen med eksterne selskaper som vi samarbeider med. Der finnes det en voksende interesse fra begge sider, sier Katrin Leijer, kommunikasjons- og prosjektkoordinator for Campus Lundby (på bildet).

Unngår separate kunnskapssiloer

En tredje grunn er at ansatte som har behov for å samarbeide, i dag sitter rundt om på en rekke ulike adresser i Göteborg. Det betyr at det brukes mye tid og penger på reiser i byen.

– Når man jobber slik vi gjør i dag, er det fare for at hver og en blir litt isolert i sin silo. Hvis man i stedet sitter på samme sted, er det lettere å skape synergier mellom ulike forretningsområder, sier Katrin Leijer.

I Volvo tror man at investeringen kommer til å skape en rekke positive effekter og Campus Lundby får gjerne lage ringer i vannet i form av å skape jobber og bærekraftige innovasjoner også utenfor Volvo.

Smilende dame foran moderne bygg
Grønnfarget blokk

– Det er naturligvis veldig bra hvis det blir slik. Men vår konkrete visjon til å begynne med er å bygge en "hub" der vi utvikler fremtidens transportsystem, sier Jenny Jarneholt, Vice President Campus Lundby. Hun tilhører Volvo Group Real Estate, konsernets eiendomsselskap som har 350 ansatte og driver virksomhet i 35 land.

– Ettersom Volvos virksomhet blir stadig mer global, var det ikke noen selvfølge at en slik investering skulle gjøres i Göteborg. Det avgjørende for valget var blant annet at vi ligger bra til geografisk for å kunne lokke hit mennesker med viktige kompetanser, sier Jenny Jarneholt.

Campus for å organisere universitet

Begrepet corporate campus oppstod i USA på 1940-tallet da store bedrifter med kjente universiteter som forbilde begynte å bygge anlegg i forsteder der det fantes relativt billige tomter og muligheter til å bygge boliger. Kjente eksempler fra 2000-tallet da corporate campus igjen ble populært, er Googleplex og Apple Park i det nordlige California.

– Vi henter naturligvis inspirasjon fra andre steder og bedrifter, men samtidig er vi veldig nøye med å skape noe eget og å bygge videre på vår historie. Om åtte år har det gått 100 år siden den første Volvoen rullet ut fra Lundby og her finnes det historiske bygninger som vi må ta vare på. Vår historie komplettert med alt nytt i form av en stadig pågående teknologiutvikling, digitalisering og bærekrafttenkning skal skape en attraktiv arbeidsplass, sier Jenny Jarneholt.

 

Detaljplanen for Campus Lundby er godkjent av Göteborgs kommunefullmektig og byggestart var i 2020. Men en første etappe, CampX (oppkalt etter den vernede X-hallen), er allerede ferdig og ble innviet i 2019. CampX beskrives som en global arena der partnere, kunder, leverandører, startups, universiteter og myndigheter er inviterte til å delta i samarbeid som utvikler fremtidens transportløsninger. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor stort Campus Lundby kommer til å bli, eller når det kommer å være helt ferdigbygd. Typisk for et corporate campus er jo at det med tilgang til mark kan bygges ut i etapper.

– Det vi vet, er at vi kommer til å bygge intensivt de kommende ti årene. Hvor raskt det går deretter, avhenger av detaljplaner, konjunkturer og hva selve siten har kapasitet for. Men vi regner med at den skal ha plass til rundt 15 000 ansatte, hvorav cirka 10 000 Volvo- medarbeidere, sier Katrin Leijer.

I så fall kommer det til å arbeide dobbelt så mange i Lundbyområdet som i dag, noe som krever at infrastrukturen bygges ut. Alle disse kan ikke kjøre til jobben i egen bil, det vil ikke fungere.

– Nei, det stiller krav til at flere reiser kollektivt. Vi fører en tett dialog med Göteborg by og Västra Götalandsregionen om dette og også om satsinger på infrastruktur, sier Katrin Leijer.

En milliardsatsing av dette slaget på en stor arbeidsplass påvirker naturligvis omgivelsene og de som bor i nærheten, ikke bare i form av at de kan få bedre lokaltrafikk.

– Jeg håper at gøteborgerne kommer til å oppdage en ny bydel i Campus Lundby. Deler av området kommer til å være stengt for allmennheten fordi det pågår bedriftshemmelig virksomhet der, andre deler av sikkerhetsårsaker. Men bortsett fra det kommer vi til å etterstrebe så mye åpenhet som mulig. Vi holder blant annet på med å ta bort en del av de gjerdene som har vært på området, sier Jenny Jarneholt, og fortsetter:

– Vi har også begynt å se på hva som kreves av servicetilbud hvis så mange arbeider i området. Og det kommer jo også øvrige beboere i området til gode. For oss er det viktig å få til et levende campus. Vi skal skape et innovativt senter som tiltrekker seg de beste ingeniørene i verden. Ingeniører med spesialisering på kjøretøy og transportsystemer skal kjenne til Volvo og vårt campus og føle at det er hit de vil komme og jobbe.