Søke

BIM: Et paradigmeskifte

I ti år har BIM vært et moteord i byggebransjen. Akkurat som så mange andre ”buzzwords” er det nå så utvannet at det kan bety alt. Eller ingenting. Selve forkortelsen, BIM, står for ulike ting avhengig av hvem du spør. Men hva er så BIM i praksis?

BIM1bilde | Coor

– I bunn og grunn handler det om å bygge bygningen før den skal bygges, at man lager ulike simuleringer og håndterer ulike typer informasjon. Vi pleier å definere det som all informasjon om en bygning i hele dens livssyklus, sier Petter Bengtsson, administrerede direktør i techkonsernet Zynka.

Per Bjälnes, digitaliseringsstrateg i Tyréns, mener at det er strukturen som er BIM. Det er ikke nok bare å bygge en 3D-modell av en bygning, ifølge ham.

– BIM er en bygningsinformasjonsmodell, der et objekt beskrives på en strukturert måte. Data og informasjon om objektet kobles sammen, sier Per Bjälnes.

Han var involvert i et av de første store BIM-prosjektene i Sverige: Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Coor har vært tilknyttet Karolinska Universitetssjukhuset siden byggestart, som partner for strategisk utvikling av soft og hard FM i bygget og servicetilbud. Da byggingen ble innledet for ti år siden, var BIM som begrep temmelig nytt og Per Bjälnes fleiper med at han måtte google forkortelsen for å forstå hva det handlet om.

Under selve byggingen fantes det 3D-modeller av prosjektet, av alt fra hele bygningskomplekset til de ulike etasjene og de enkelte rommene. På den måten kunne man sikre at hvert rom fikk de rette egenskapene og det rette utstyret. Belysning, klimaanlegg og brannveier ble simulert under arbeidets gang. BIM-tenkningen ble ikke bare brukt under produksjonen, modellen ble også anvendt i virksomheten for å strukturere for eksempel transporter og tidsplanlegging.