Haben er kollega med 30 roboter

De kan jobbe 20 timer i strekk og transportere 3,5 tonn vask. Hvert døgn. I Karolinska Universitetssjukhusets nye bygning i Solna er det opptil 30 roboter som utfører transportene. Haben Weldeamanuel er en av dem som holder i trådene.

Pasientene ser sjelden robotene, men nede i kulvertene under sykehuset beveger mennesker og roboter seg side om side. Robotene er døpt av barn og har fått navn som Lynet, Hjelpe, Karolinus og Frans. Hvis et menneske går ut foran roboten, piper den høyt og sier: ”Du står i veien, kan du vennligst flytte deg”.

"Du står i veien, kan du vennligst flytte deg."

Tekniker som installerer robot for sykehuslogistikk | Coor– De er vår hjelp i alt. Dette sykehuset har et areal på 330 000 kvadratmeter. Vognene er tunge å flytte på, selv når de er tomme. Så det hadde vært en stor belastning for personalet å utføre alle transporter, sier Haben Weldeamanuel, som er robottekniker. Basen for logistikken finnes i teknikkbygningen der robotene automatisk henter godsvogner som skal inn til sykehuset. Robotene bruker egne heiser og setter fra seg lasten på rett sted i rett etasje, før de drar ned igjen i kulvertene under sykehuset.

– I tillegg til at det er effektivt med robotene gjør de at infeksjonsrisikoen for pasientene minsker. Uten dem hadde det blitt mye mer bevegelse på avdelingene, forklarer han.

"Det hadde vært en stor belastning for personalet å utføre all transport”

I løpet av et døgn skjer det opptil 1 600 transporter i form av legemidler, personalklær, forbruksmateriell og mat. Haben  og kollegene hans sørger for at alt fungerer.

– For meg var det teknologien og visjonen med prosjektet som lokket. Det finnes en 40-årsplan. Dessuten elsker jeg logistikk og dette er jo logistikk i verdensklasse, forklarer Haben. Men han har også en personlig relasjon til sykehusmiljøet.

 – Da jeg var liten, ble jeg plutselig syk. Vel fremme på sykehuset var jeg halvt lammet og de la meg inn omgående for borrelia som hadde spredd seg til nervesystemet. Jeg ble på sykehuset i tre måneder, forteller han.

– Derfor søkte jeg meg til Karolinska Universitetssjukhuset. Jeg ville gjøre en jobb som betyr noe – og nettopp jeg vet jo hvor viktig det er at alt fungerer på et sykehus.

Haben Weldeamanuel

Født: 1983
Jobber med: AGV-operatør på Karolinska Universitetssykehuset i Solna. AGV står for Automated Guided Vehicles.
Bakgrunn: Har tidligere jobbet innen blant annet detaljhandel og på Statistiska centralbyrån. Haben har jobbet med logistikk for Coor siden våren 2017.