Coor forlenger samarbeidet med Vasakronan

Coor og Vasakronan har forlenget samarbeidet på arbeidsplasservice til Vasakronan samt avtale om drift av et antall større konferanseanlegg og restauranter i Vasakronans eiendommer i Sverige. Den forlengede avtalen løper i tre år med mulighet for forlengning, og totalt sett bedømmes verdien av samarbeidet til ca. 100 millioner SEK pr år. Coor gis fortsatt mulighet til å tilby arbeidsplasservice til Vasakronans leietakere.

Vasakronan er Sveriges største eiendomsselskap med eiendommer til en verdi av ca. 98 milliarder SEK. Coor har nå fått fortsatt tillit til å levere og utvikle et antall arbeidsplasstjenester som resepsjon, godshåndtering, kontormateriale og kaffeautomater. Overnskommelsen innebærer også at Coor skal fortsette å drive ni større konferanseanlegg og fire restauranter i Vasakronans lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö og Uppsala.

Sammen med Coor har Vasakronan utviklet et servicekonsept til Vasakronans leietakere. Partnerskapavtalen innebærer at Coor mulighet til å levere de tjenester som innår i konseptet til Vasakronans leietakere. Overenskommelsen innebærer også at Coor skal levere eiendomsfelles tjenester til Vasakronan.

- Vi er veldig stolte over det forlengede samarbeidet med Vasakronan, som vi tolker som en bekreftelse på at de er fornøyde med vår leveranse. For oss er hvert oppdrag en stor tillitserklæring, og vi skal nå fortsette å levere innovative tjenester av høy kvalitet til både Vasakronan og de tusenvis av leietakere og besøkende som ferdes i deres eiendommer hver dag. At våre kunder er fornøyde er en forutsetning for høy kundelojalitet, noe som er viktig for oss, sier Mikael Stöhr, konsernsjef for Coor Service Management.

Denne informasjonen er slik som Coor Service Management Holding AB (publ) skal offentliggjøre i henhold til svensk lov om verdipapirmarkedet og/eller handel med finansielle instrumenter. Informasjonen ble levert til publisering 9. september 2015 14:00.