Rapport fra Coor Service Managements årlige generalforsamling 2008

Coor Service Management avholdt den årlige generalforsamlingen onsdag 21. mai 2008 i Stockholm. På generalforsamlingen ble blant annet følgende beslutninger tatt.

Valg av styremedlemmer og styreformann

Generalforsamlingen gjenvalgte Bernt Magnusson, Hugh Langmuir, Mag-nus Hildingsson og Mats Jönsson til ordinære styremedlemmer.
Til ny styreformann ble Anders Narvinger valgt. Anders Narvinger er yrkes-aktiv som adm.dir. i Teknikföretagen og har andre styreoppdrag for Trelle-borg AB (styreformann), Alfa Laval AB (styreformann), V&S Vin & Sprit AB (styreformann), Lund University Development AB (styreformann), Volvo Car Corporation, CEEMET (Council of European Employers of the Metal, Engi-neering and Technology-based Industries).

Fastleggelse av morselskapets og konsernets resultat- og balanseregninger

Konsernets og morselskapets resultat- og balanseregninger for 2007 ble fastlagt. Konsernet avla et driftsresultat (EBIT) på 213,4 (230,7) MSEK og en balanse på 4 597 (3745) MSEK.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Freddy Eriksen, administrerende direktør Coor Service Management AS
Tlf: 907 88 203