Coor om coronaviruset

I Coor får vi mange spørsmål om coronaviruset og hvordan vi håndterer dette i vår organisasjon. Spesielt innenfor renhold er det mange kunder som har spørsmål om rutiner og utføring av smitterenhold.

Kontakt oss i dag
hms illustrasjon av kroppens immunsystem" | Coor

Kriseteam

Hva gjør vi i Coor?

Kriseteamet i Coor Norge møtes daglig og følger utviklingen av coronaviruset nøye. Kriseteamet koordinerer informasjon og beslutter anbefalinger og regler for organisasjonen. Vi har informasjonsmøter på web for våre medarbeidere, samt at vi distribuerer ut informasjon i diverse interne kanaler for å sikre at alle våre ansatte skal få den informasjonen de har behov for.

Vi har også opprettet arbeidsstrømmer bestående av fageksperter innen våre største tjenester, som kommer med faglige anbefalinger til kriseteamet.

Vi følger som hovedregel Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Dette sier Folkehelseinstituttet om rengjøring og desinfeksjon. 

Våre beredskapsplaner

Tjenestespesifikke anbefalinger og krav er utarbeidet for våre hovedtjenester. Klikk på lenkene under for beredskapsplaner for ulike tjenester:

Renhold
Kantinedrift
Eiendomsdrift

hms ansiktsmasker | Coor

Klikk for å lese om smitterenhold

Vi har gode rutiner for utføring av smitterenhold. Vi opplever at det er ulike forventninger til hva smitterenhold innebærer – både av metode og utstyr. Smitterenhold utføres i tilfeller der det er påvist corona-smitte. Smitterenhold utføres ikke forebyggende. Forebyggende tiltak for smittespredning er renhold med økt fokus på kontaktflater slik som dørhåndtak, rekkverk, displayer, brytere etc. Vi har i samråd med vår bedriftshelsetjeneste og vårt fagmiljø konkludert med at grundig normal rengjøring med flekkdesinfisering normalt er å foretrekke. I slike tilfeller er det egnede hansker og briller som brukes som verneutstyr av våre renholdere.
hms håndvask | Coor

Kapasitet

Coor har kapasitet til å utføre smitterenhold parallelt på flere lokasjoner. Ved behov og ut i fra en risikovurdering vil vi også kunne omdisponere personell slik at vi møter behovene og utnytter kapasiteten best mulig. Bestilling av smitterenhold vil medføre merkostnader knyttet til f.eks. personell, spesialkjemi  og utstyr som benyttes. Ta kontakt med din kontaktperson i Coor for mer informasjon.

Om desinfiserende midler

Coor benytter ikke desinfiserende midler i forebyggende hensikt. Desinfiserende midler er mangelvare i hele samfunnet nå, og det er svært viktig at vi og våre kunder begrenser bruken til der det er nødvendig, og sparer til et eventuelt større utbrudd. Det jobbes med å få tak i mer desinfiserende midler, men tilgangen er svært begrenset og vi må regne med at sykehus, institusjoner og andre prioriteres før oss og våre kunder. Vi må alle tenke på samfunnets beste.

Folkehelseinstituttets anbefaling er i de fleste tilfeller vanlig renhold og håndvask med såpe og vann. Økt renhold av kontaktflater med mikrofiberklut og såpevann er anbefalt. Jevnlig spriting/desinfisering av kontaktflater utføres ikke med mindre en risikovurdering tilsier at det er nødvendig og sentral godkjenning er gitt fra Coor (eksempelvis utsatte grupper, samfunnskritisk installasjon, områder som er åpne for publikum). Denne anbefalingen gis etter dialog med lege hos vår bedriftshelsetjeneste ut i fra dagens kunnskap om viruset og utbruddet.

Beredskapslager er opprettet

Vi har den siste tiden hatt stor fokus på riktig beredskap knyttet til utstyr til smittevask. Det er opprettet regionale beredskapslager for dette i tilfelle økt behov

Hvordan tar vi vare på våre ansatte?

Det er viktig for oss å begrense mulig smitte internt i vår bedrift, men også hos dere som er kunder. Dette betyr at vi har innført skjerpede rutiner for hygiene og smittevern blant våre medarbeidere, eksempelvis å innføre regler for god hånd- og hostehygiene samt sørge for at de ansatte som trenger det får tilgang på personlig verneutstyr og opplæring der det trengs.   

Mange av våre ansatte kan potensielt være en utsatt gruppe og dette er vi veldig bevisste på.

Denne teksten er sist oppdatert 31.03.20

Spørsmål til Coor

Skulle det være noen spørsmål eller innspill fra dere som kunder, ber vi om at disse rettes til deres kundekontakt i Coor.

Kontakt salgsavdelingen vår!

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
GDPR
Klikk her for å lese mer om Coors retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.