Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Coor om coronaviruset

I Coor får vi mange spørsmål om coronaviruset og hvordan vi håndterer dette i vår organisasjon. Spesielt innenfor renhold er det mange kunder som har spørsmål om rutiner og utføring av smitterenhold.

Kriseteam

Kriseteamet i Coor Norge møtes daglig og følger utviklingen av coronaviruset nøye. Kriseteamet koordinerer informasjon og beslutter anbefalinger og regler for organisasjonen. Vi har informasjonsmøter på web for våre medarbeidere, samt at vi distribuerer ut informasjon i diverse interne kanaler for å sikre at alle våre ansatte skal få den informasjonen de har behov for.

Vi har også opprettet arbeidsstrømmer bestående av fageksperter innen våre største tjenester, som kommer med faglige anbefalinger til kriseteamet.

Vi følger som hovedregel Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Dette sier Folkehelseinstituttet om rengjøring og desinfeksjon. 

Tjenestespesifikke anbefalinger og krav er utarbeidet for våre hovedtjenester. Klikk på lenkene under for beredskapsplaner for ulike tjenester:

Renhold
Kantinedrift
Eiendomsdrift

Kapasitet

Coor har kapasitet til å utføre smitterenhold parallelt på flere lokasjoner. Ved behov og ut i fra en risikovurdering vil vi også kunne omdisponere personell slik at vi møter behovene og utnytter kapasiteten best mulig.

Bestilling av smitterenhold vil medføre merkostnader knyttet til f.eks. personell, spesialkjemi  og utstyr som benyttes. Ta kontakt med din kontaktperson i Coor for mer informasjon.

Om desinfiserende midler

Coor benytter ikke desinfiserende midler i forebyggende hensikt.

Desinfiserende midler er mangelvare i hele samfunnet nå, og det er svært viktig at vi og våre kunder begrenser bruken til der det er nødvendig, og sparer til et eventuelt større utbrudd. Det jobbes med å få tak i mer desinfiserende midler, men tilgangen er svært begrenset og vi må regne med at sykehus, institusjoner og andre prioriteres før oss og våre kunder. Vi må alle tenke på samfunnets beste.

Folkehelseinstituttets anbefaling er i de fleste tilfeller vanlig renhold og håndvask med såpe og vann. Økt renhold av kontaktflater med mikrofiberklut og såpevann er anbefalt.

Jevnlig spriting/desinfisering av kontaktflater utføres ikke med mindre en risikovurdering tilsier at det er nødvendig og sentral godkjenning er gitt fra Coor (eksempelvis utsatte grupper, samfunnskritisk installasjon, områder som er åpne for publikum).

Denne anbefalingen gis etter dialog med lege hos vår bedriftshelsetjeneste ut i fra dagens kunnskap om viruset og utbruddet.

Beredskapslager er opprettet

Vi har den siste tiden hatt stor fokus på riktig beredskap knyttet til utstyr til smittevask. Det er opprettet regionale beredskapslager for dette i tilfelle økt behov

Hvordan tar vi vare på våre ansatte?

Det er viktig for oss å begrense mulig smitte internt i vår bedrift, men også hos dere som er kunder. Dette betyr at vi har innført skjerpede rutiner for hygiene og smittevern blant våre medarbeidere, eksempelvis å innføre regler for god hånd- og hostehygiene samt sørge for at de ansatte som trenger det får tilgang på personlig verneutstyr og opplæring der det trengs.   

Mange av våre ansatte kan potensielt være en utsatt gruppe og dette er vi veldig bevisste på.

Denne teksten er sist oppdatert 31.03.20

Spørsmål til Coor

Skulle det være noen spørsmål eller innspill fra dere som kunder, ber vi om at disse rettes til deres kundekontakt i Coor.