Ansatt som jobber i Coor | Coor

Hvorfor skal du bli lærling i byggdrifterfaget?

Som lærling i byggdrifterfaget hos Coor får du lønn mens du er under utdanning og en sjanse til å lære om det siste innen grønn byggdrift og teknologisk avanserte bygg.

Hvorfor velge bygdrift som yrkesrettet utdanning?

Kunne du tenke deg å få fast lønn mens du er under utdanning? Som lærling i byggdrifterfaget har du krav på begynnerlønn tilsvarende en fagarbeider i det du får fagopplæring i, og du vil få en liten lønnsøkning hvert halvår!

Ifølge tall fra SSB kan Norge mangle 90.000 fagarbeidere i 2035, og den prognosen bekymrer oss. Så dersom du går eller skal gå bygg- og anleggsfag, så du er nærmest garantert fast jobb når du er ferdig med fagprøve og har fått fagbrev. I spørreundersøkelsen “Byggnæringens fremtidsbarometer”, så svarer kun 7 % at de i dag får dekket bedriftens kompetansebehov. Fast lønn og fast jobb vil i tillegg gjøre deg raskt rigget for “voksenlivet”, det vil sannsynligvis gi deg mer økonomisk frihet enn andre på din alder som ikke velger yrkesfag. Og er du usikker på hva du vil bli, kan læretiden gi deg ekstra tid på å bestemme deg.

 

Motiveres du mer av praksis enn av pensum og teori?

Tiden som lærling legger et sterkt grunnlag for videre karriere. Men hvorfor skal du velge fagopplæring? Gjennom læring i arbeidssituasjonen og i samarbeid med kolleger i Coor tilbyr vi en rekke verktøy og ressurser for å gi deg en god start. På veien fra lærling i byggdrift til fagarbeider får du bruk for både dine teoretiske og praktiske ferdigheter. Og husk, du kan bygge videre på fagutdanningen din til å få generell studiekompetanse.

 

Dokumentert utdannelse

Dagens arbeidsmarked stiller helt andre kompetansekrav enn for bare noen få år siden. I Coor er vi helt avhengige av at vi framover får ansatte med høy teknologikompetanse for å kunne levere det kundene våre etterspør, spesielt innen eiendomsdrift. Et bestått fagbrev er en god forsikring mot arbeidsløshet. Du får dokumentasjon på kompetansen du har lært, som gjør at du stiller foran ufaglærte neste gang du søker jobb.

Læretiden kan betraktes som 2 års «prøvetid». Det er god tid til å teste ut om du liker valget du har tatt, i godværsdager og uværsdager. Kanskje finner du ut at du liker visse sider ved jobben og ønsker å spesialisere deg, kanskje slutter du etter endt læretid, eller kanskje blir du tilbudt fast jobb fordi lærebedriften din har vært veldig fornøyd med jobben du har gjort – mulighetene er mange!

 

Du vil spille en viktig rolle for grønn omstilling i eiendomssektoren

Næringsbygg forbruker en stor andel av det nasjonale energiregnskapet. Norske bygg bruker rundt 80 TWh i året. Stortinget har vedtatt å spare 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030, sammen med en ambisjon om halvering av energibruk fram mot 2040. Det betyr at du vil spille en viktig rolle for å få til grønn omstilling i næringslivet. Byggdriftere i næringsbygg må derfor aktivt bidra i overgangen til lavutslippssamfunnet, med kunnskap om energioptimalisering, digitalisering av bygg og aktuelle nullutslippsløsninger for byggsektoren.

 

Jobb med teknisk avanserte bygg

Som byggdrifter (eller driftstekniker, som vi i Coor kaller våre ansatte innen eiendomsdrift) vil du spille en nøkkelrolle for eier av bygget, servicepersonell og representanter fra tilsyn, for å sikre gode arbeidsforhold i bygget, godt innemiljø og energioptimalisering av forbruket bygget står for. Du vil være en avgjørende brikke med tverrfaglig kunnskap om funksjonene til de tekniske installasjonene, og med kunnskap om “helsetilstanden” til bygget. Digitalisering av byggdrift vil også være ressursbesparende tiltak. Coor samarbeider blant annet med proptech-bediften Romly om 3D-scanning og digitale planløsninger for bygg.

Bli lærling i Coor

Flere av våre beste fagfolk har vært lærlinger, og er i dag blant de som bidrar betydelig til selskapets verdiskapning. Mange har også gått videre til å bli ledere og prosjektledere, med verdifull erfaring gjennom å ha jobbet som lærlinger og driftsteknikere i begynnelsen av sin yrkeskarriere. Hos Coor er lærlinger en investering for fremtiden, og spesielt gjennom å bygge ny kompetanse i byggdrifterfaget for å få til en grønn omstilling. 

 

Kilder
SSB (2020): https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/trenger-flere-med-yrkesfag-fra-videregaende-skole
AOF Opplæringskontor (2021):  Aofok.no