Coor styrker tilbudet mot industrien

Coor tilbyr markedsledende kompetanse innenfor arbeidsplasservice, eiendomsservice og industriservice. Det nyeste tjenesteområdet er industriservice, der både kunder og tjenester utvikles i rask takt. Tjenestene omfatter både forebyggende og avhjelpende vedlikehold samt aktiv deltakelse i større investeringer som kundene gjør.

Lars Cederulf, leder for Coors industriservicesenter i Øst-Sverige− I løpet av de tre siste årene har Coor styrket sin kompetanse og erfaring med flere strategiske oppkjøp, spesielt i Sverige. I dag er vi faktisk en av Nordens ledende industriserviceleverandører, med kapasitet til å utføre all den service som kreves for en kostnadseffektiv, sikker og fleksibel produksjon, sier Lars Cederulf, leder for Coors industriservicesenter i Øst-Sverige.

Coor har ambisjoner om å utvikle et sterkt industriservicetilbud. Innledningsvis bygger man opp geografiske industriservicesentre, primært i Sverige, som tilpasses den industrien som finnes i hver region. I industriservice er det viktig å finnes lokalt og være nær kundene. En viktig forutsetning for samarbeidet er å ha lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om hva som skjer hos kundene våre.

− Vi må dessuten tilpasse oss etter de behovene som finnes i hver region. For å kunne utnytte synergier, overføre kompetanse og optimere ressursene våre, samordner vi virksomheten mellom regionene og deler på en del sentrale kompetanser og ressurser, sier Lars Cederulf.

Det første industriservicesenteret finnes nå i Øst-Sverige (Industriservicecentrum Öst), med hovedkontor i Finspång.
− Industriservicecentrum Öst er inntil videre det mest komplette. Her har vi alle de ressurser som kreves for på beste måte å kunne støtte produksjonsindustrien fra Södertälje ned til Jönköping – hovedsakelig innen stål, metall og papirproduksjon.

I alle deler av Coor arbeider man kontinuerlig med å utvikle både selskapets egen og kundenes virksomhet ved hjelp av et aktivt arbeid med kontinuerlige forbedringer.
− Coor lover kundene en kontinuerlig utvikling av leveransen og intelligente serviceløsninger. Det gjelder også industriserviceleveransen. Vi ønsker å være kundenes førstevalg når det gjelder industriservice, og det kan vi bare bli ved å være dyktige på det vi gjør og skape en tydelig merverdi for kundene.

Timingen på Coors industriservicesatsing kunne ikke ha vært bedre.
− Det går bra for nordisk industri akkurat nå, og etterspørselen etter industriservicetjenester øker. Vår målsetning er klinkende klar, vi vil tilby den beste og mest heldekkende støtten til all industrivirksomhet i hele Norden, sier Lars Cederulf.

Coors industriservicetjenester kan deles inn i fire tjenestegrupper:

Industrivedlikehold

Forebyggende vedlikehold (utforming, forberedelse, planlegging) og vedlikehold på anlegg, maskiner, verktøy og andre produksjonshjelpemidler.

Investeringsprosjekter og tilvirkning

Kvalifisert prosjektledelse samt konstruksjon, tilvirkning og installasjon av produksjonsutstyr, systemer, komponenter, verktøy og reservedeler.

Industriell rengjøring og avfallshåndtering

Planlegging og rengjøring av ulike produksjonsmiljøer – fra rengjøring av følsomt produksjonsutstyr og kvalifisert sanering til fabrikkrenhold – samt profesjonell avfallshåndtering.

Logistikk

Effektiv materialforsyning, vedlikehold og optimering av transportkjøretøyparker (fleet management), forflytting og håndtering av produkter/komponenter samt håndtering av utgående og innkommende gods.