Vested: forretningsmodell for innovativ outsourcing

Det norske finans- og forsikringsselskapet Storebrand hadde to hovedleverandører og et stort antall leverandører av FM-relaterte tjenester i sin eiendomsforvaltning.
I dag har selskapet bare én leverandør: Coor. Sammen har de to selskapene bygd opp en ny forretningsmodell tuftet på et strategisk samarbeid.

Jobbe med prosjekt Vested

FM-leverandøren har betalt for å bytte et filter i et ventilasjonsanlegg en gang per måned. Leverandøren har imidlertid funnet et bedre filter som reduserer behovet for bytte til annenhver måned, men om de sier det til kunden, kan det bety mindre betalt for samme tjeneste.

Skal leverandøren informere om dette eller ikke?

Tryggve_puff.jpgDette er et tilfelle som Trygve Dahl, senior sourcing manager i Storebrand, tar opp som et eksempel der den tradisjonelle, transaksjonsbaserte FM-kontrakten ikke fungerer.

– Leverandøren har ikke noe insentiv for å arbeide målrettet med forbedringer og innovasjon for å spare penger for kunden og øke kvaliteten. Dette var noen av årsakene til at vi ville bytte forretningsmodell, sier han.

Forretningsmodellen Vested snur opp ned på tradisjonell outsourcing. I stedet for å kjøpe inn en nøye spesifisert tjeneste inngår partene et strategisk samarbeid hvor tillit er en avgjørende faktor.
– Ulike former for partnerskap er ikke uvanlig i store FM-kontrakter, men Vested har egenskaper som er fordelaktige for virksomheter med ambisjoner innen utvikling og innovasjon. Det er en stor og viktig forskjell, sier Trygve Dahl.

Forretningsmodeller for ulike behov

Storebrands ”Vested-reise” begynte allerede våren 2017. Selskapet hadde da over tid bygd opp en stor leverandørportefølje som var krevende å følge opp på en god måte.

- Dette, i kombinasjon med fornyet selskapsstrategi, gjorde at vi så behov for konsolidering og nytenkning. Derfor utarbeidet vi en ny sourcingstrategi der Storebrands sterke fokus på bærekraft tydelig kommer frem, og vi så verdi i å finne en strategisk samarbeidspartner som tenkte som oss. Et selskap med drift av eiendommer og kontorservice som sin kjernevirksomhet. Vi begynte med å lete etter en leverandør som var interessert i, og kunne klare å håndtere, en sterkt relasjonsbasert avtale. Coor er spesialister og en leverandør som vi gjennom Vested-prosessen har funnet og etablert en god relasjon med, forteller Trygve Dahl.

Byttet av forretningsmodell var en vågal vei å vandre, erkjenner han, men den nye ledelsen for Storebrand Eiendom var helt innforstått med den nye sourcingstrategien og byttet av forretningsmodell.

Hva var egentlig utfordringen med å bytte fra en transaksjonsbasert forretningsmodell til en relasjonsbasert modell, som Vested er?

– En stor forskjell sammenlignet med tradisjonell anskaffelse er at Vested-modellen er en sterkt relasjonsbasert avtaleform og har et fast rammeverk som bidrar til å styre prosessen. Rekkefølgen i prosessen er rett og slett omvendt fra tradisjonelle anskaffelser. Der hvor vi vanligvis fokuserer på kravspesifikasjon og prisforhandling, fokuseres det i en Vested-prosess på å etablere tillit. Samarbeidet handler mye om å skape og opprettholde tillit, noe som krever stor grad av åpenhet og transparens fra begge parter.

5 regler for Vested-modellen

Vested som forretningmodell består av fem regler der visjon, strategisk mål og KPIer settes først. Prismodell kommer som fjerde regel. Den femte og siste regelen omhandler styringsmodell som en viktig suksessfaktor. Men først, før man begynner på Vested-reisen, definerer begge parter såkalte “guiding principles”. Det handler om å sette opp absolutte krav for å kunne gå videre til en permanent kontrakt. Når partene er enige om kravene, kan reisen starte og den fører siden til en endelig avtale.

Hvis vi går tilbake til det innledende eksempelet med det mer effektive ventilasjonsfilteret, så er det i Vested-modellen bygget inn insentiver som skal motivere leverandøren til å utvikle tjenestene. De gevinstene som kunden oppnår ved å bytte færre filtre, deles med leverandøren i henhold til en modell. KPIene er også koblet til kvalitetsmålinger som gjøres med Storebrands kommersielle leietakere. Mer fornøyde kunder premieres i en Vested-kontrakt.

– Det har vært en inspirerende reise der vi sammen med Coor har blitt nødt til å tenke mye nytt, og det skal bli spennende å følge utviklingen. Vi er også veldig fornøyde med den gjensidige langsiktigheten i avtalen og all den nye kunnskapen som vi sammen kommer til å få bruk for i fremtiden, sier Trygve Dahl.

Magasinomslag av partnerskapsmodellen | Coor

Guiden Vested Outsourcing: Ny modell for partnerskap skaper verdi for både kunde og leverandør

Relasjonsbaserte forretningsmodeller er en voksende trend innen Facility Management (FM). Flere har oppdaget at det er vanskelig å skape en langsiktig og innovativ FM-leveranse som bidrar til konkurransefordeler i kjernevirksomheten. Dette kan skyldes at FM-tjenester anskaffes med stort fokus på pris og detaljstyring. I stedet etterspørres det stadig oftere en resultatbasert forretningsmodell der et nøye utarbeidet samarbeid skaper en samstemmig interesse hos både kunde og leverandør. Målet med Vested er å gi kunden lavere kostnader i kombinasjon med inntektsøkende innovasjoner samtidig som leverandøren får muligheten til å oppnå bedre lønnsomhet enn vanlig.

I guiden får du innsikt om:

  •  Fordelene med en relasjonsbasert og innovativ forretningsmodell som Vested
  • Forretningsmodellen Vested er bygget opp rundt fem steg – vi forteller om hvilke og hvordan de fungerer
  • Anskaffelsesmodellen er litt annerledes enn ved vanlige kontrakter – vi forklarer hvordan.

Kontakt salgsavdelingen vår!

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
GDPR
Klikk her for å lese mer om Coors retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.