Velferd i arbeidet | Coor

Slik kan du påvirke medarbeidernes velferd

Hva kan du som arbeidsgiver gjøre for at medarbeiderne dine faktisk skal ha det bra på jobben? I dag etterspørres velferdstiltak på jobben i mye større grad enn før, både for å kunne tiltrekke seg nye talenter og ta vare på den arbeidsstokken man allerede har.

1: Fysisk helse

De fleste bedrifter vet allerede at det er viktig å satse på de ansattes helse for at de skal kunne prestere godt. Færre tenker kanskje over at det å investere i de ansattes fysiske helse er en investering i fremtiden. Bare i Norge hadde samfunnets samlede tap på grunn av sykemeldinger økt til 69 milliarder norske kroner i 2018. Bedriftene kan snu denne trenden ved å investere i helserelaterte aktiviteter, som muligheter til å trene i lunsjpausen, og tilby ergonomiske verktøy eller gå-bånd/sykler ved arbeidsplassen.

2: Psykisk helse

Norge ligger på verdenstoppen for sykefravær, og de siste fem årene har langtidssyke-fraværet i Sverige femdoblet seg. En av de største risikofaktorene for medarbeiderne er stress. Det er viktig å huske på at det ikke finnes noen universalløsning, så det å kunne tilby ulike typer løsninger er nøkkelen til balanserte medarbeidere som har det bra. Kanskje kan meditasjon med VR-briller bidra til å skape et sunnere og mer balansert miljø? Kanskje kan det til og med være gunstig å knytte jobb og privatliv tettere sammen, hvis arbeidet kan bidra til å fjerne private stressfaktorer. Kan man få service på bilen i parkeringsgarasjen på jobb? Hente private pakker i resepsjonen? Ta med middag hjem fra kantinen?

3: Sosial helse

Opinionsinstituttet Yougov gjennomførte i år en undersøkelse der de spurte hva som var viktigst for folk på arbeidsplassen. Hele 66 prosent svarte at gode kollegaer er det de setter aller mest pris på, og dernest kom det å føle at jobben har betydning for samfunnet eller bidrar til en bedre verden. Det er viktig at man som selskap kan gi de ansatte en felles visjon og vise at man tar ansvar for å være attraktiv på arbeidsmarkedet, men også kan bidra til at de ansatte kan utvikle seg. Hvis bedriften har satt ord på holdninger og verdier, blir disse tydelig formidlet til omverdenen? Og fremfor alt: Har dere formidlet verdiene til de ansatte? Og hvordan etterlever dere verdiene i den daglige driften?

4: Helsefremmende omgivelser

Når vi snakker om helse på arbeidsplassen, ser vi at det fortsatt er hovedsakelig den fysiske helsen som er i fokus. Det er lettere å jobbe med noe konkret, som kroppen, enn det som er mer abstrakt, som hjernen og sjelen. Ett aspekt som ofte blir glemt, men som knytter sammen det fysiske og psykiske, er nettopp omgivelsene. I dag ser vi en mengde innovasjoner, for eksempel grønne drivhusvegger som gjør luften sunnere og hjelper oss å prestere bedre siden naturlige innslag er bra for oss. Man kan jobbe med lysdesign som stimulerer sansene, med luftrensing som dreper virus, eller sørge for at det finnes lett tilgjengelige grøntområder i tilknytning til arbeidsplassen der man kan ta en liten pustepause. Tenk gjennom hvordan det ser ut på   arbeids-plassen hos dere, og hva dere kan gjøre for å forbedre omgivelsene for de ansatte.

5: Ledelsens engasjement

I dag vet vi at en av de største årsakene til langvarige sykemeldinger er manglende struktur. Det skyldes at de ansatte begynner å overprestere når de mangler rammer, og leverer over forventningene uten å få noen anerkjennelse eller tilbakemelding. Her er det ledelse og sjefer som har den viktigste oppgaven med å definere tydelige roller, komme med tydelige mandat og gi anerkjennelse når en oppgave blir godt utført. Hvordan arbeider dere med organisasjonens struktur og kultur, og hvordan formidler dere forventningene til de ansatte? Er dere lydhøre for de helsebehovene som finnes, eller glemmer dere å ta pause og lytte en gang iblant? Bedriftsledelsen må oppmuntre til et miljø der helsespørsmål kan diskuteres aktivt, og spørsmålet må få plass høyt oppe på bedriftsledelsens dagsorden.

Magasinomslag for helse og velferd på arbeidsplassen | Coor

Guide: Helse og velferd på jobben

Den nedadgående trenden for hvordan vi egentlig har det på jobb, gjelder ikke lenger bare hver enkelt av oss, men hele samfunnet. Kan løsningen på problemet være varige atferdsendringer i arbeidskulturen vi jobber i?

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for behandling av personopplysninger

Vi har oppdatert retningslinjene for taushetsplikt slik at det skal være enklere å forstå hvilke opplysninger vi henter inn, og hvorfor. Oppdateringene er utført i forbindelse med de nye reglene for datasikkerhet (personvernforordningen, også kalt GDPR) som trådte i kraft i EU 25. mai.

Samtykke til behandling av personopplysninger

Personopplysningene vi henter inn, er opplysninger som du oppgir når du fyller ut et kontaktskjema eller bestillingsskjema for abonnement på Coors nettsider. Det vil si fullt navn, e-postadresse og telefonnummer eller postadresse (om det er aktuelt).

Hva er formålet med å hente inn personopplysningene dine?

Vi bruker personopplysningene til å sende ut det materialet du har sagt deg interessert i, for eksempel pressemeldinger, nyheter og nyhetsbrev. I tillegg bruker vi personopplysningene for å kunne kontakte deg personlig hvis du har fylt ut et kontaktskjema.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger?

Grunnlaget for at vi behandler personopplysningene, er at du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å sende oss en e-postmelding på adressen info@coor.com.

Informasjon om behandling av personopplysninger

Vi har innført egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å verne personopplysningene mot blant annet tap og ulovlig tilgang. Bare et begrenset antall personer har tilgang til personopplysningene. Kun personer som er tilknyttet det Coor-nettstedet du besøkte, og som trenger å håndtere personopplysningene i tråd med formålene over, vil ha tilgang til personopplysningene.

Vi kan også dele personopplysningene med andre selskap i konsernet samt leverandører og forretningspartnere som utfører tjenester på våre vegne (blant annet serviceteknikere fra ulike leverandører, for eksempel ved feilmelding om en kaffemaskin).

Personopplysningene kan bli overført til tredjeland, det vil si land utenfor EU/EØS, i forbindelse med Coors bruk av den skybaserte tjenesten Office 365 som blir levert av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

Office 365-tjenestene som Microsoft leverer, omfatter blant annet følgende:

- Microsoft SharePoint Online, en tjeneste for felles redigering, deling og behandling av dokumenter
- Microsoft Outlook, en e-post- og kalendertjeneste
- Microsoft Skype for Business (inkludert tekstbasert chattefunksjon)
- Microsoft Dynamics CRM, en kundebehandlingstjeneste
- Microsoft Office-pakken, herunder standardtjenester som Microsoft Word, Excel og PowerPoint

Når Microsoft leverer Office 365-tjenester, vil Microsoft behandle kundeopplysninger (for eksempel e-post og filer) i datasentraler i EU (for øyeblikket i Dublin i Irland og Amsterdam i Nederland). Som en integrert del av Office 365-tjenestene som blir levert, kan imidlertid enkelte personopplysninger (for eksempel påloggingsdata og aktive katalogdata) også bli behandlet i tredjeland (for øyeblikket blir slike andre opplysninger hovedsakelig behandlet i USA og Canada). Microsoft har engasjert underleverandører til slik databehandling utenfor EU og EØS.

For å oppfylle alle gjeldende krav til datasikkerhet har Coor underskrevet en databehandlingsavtale med Microsoft og i tillegg inngått standardavtalevilkår ("EUs standardavtale") med Microsoft. Alle Microsofts underleverandører som behandler personopplysninger i forbindelse med Office 365-tjenestene, er engasjert av Microsoft i samsvar med artikkel 11 i EUs standardavtale.

Personopplysninger som blir brukt til serviceforespørsler, blir lagret til vi ikke lenger trenger dem for å kunne svare på forespørslene.

Rettighetene dine

Du har rett til å få vite hvilke av personopplysningene dine som blir behandlet, og du kan be om å få kopi av informasjonen. Du har rett til å få korrigert uriktige personopplysninger, og i visse tilfeller kan du be om at personopplysningene blir slettet (for eksempel om du trekker tilbake samtykket). Dessuten har du rett til å protestere mot visse typer håndtering av personopplysningene og be om at den blir begrenset. Vær oppmerksom på at begrensning og sletting kan føre til at vi ikke lenger kan oppfylle forpliktelsene våre. Du har også rett til å få utlevert personopplysningene om deg i maskinlesbart format, og å videresende disse til en annen behandlingsansvarlig.

Hvis du har innsigelser eller klager på den måten vi behandler personopplysningene på, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten for vår behandling av personopplysninger.

Coor Service Management AB, org.nr. 556084-6783, Knarrarnäsgatan 7, SE-164 99 Kista er registeransvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Ulf Hübinette er personvernombud og kan kontaktes på gdpr@coor.com.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, må du gjerne kontakte oss på info@coor.com eller sende brev til adressen over.