Slik kan du påvirke medarbeidernes velferd

Hva kan du som arbeidsgiver gjøre for at medarbeiderne dine faktisk skal ha det bra på jobben? I dag etterspørres velferdstiltak på jobben i mye større grad enn før, både for å kunne tiltrekke seg nye talenter og ta vare på den arbeidsstokken man allerede har.

Helsa medarbeidere-1-header | Coor

1: Fysisk helse

De fleste bedrifter vet allerede at det er viktig å satse på de ansattes helse for at de skal kunne prestere godt. Færre tenker kanskje over at det å investere i de ansattes fysiske helse er en investering i fremtiden. Bare i Norge hadde samfunnets samlede tap på grunn av sykemeldinger økt til 69 milliarder norske kroner i 2018. Bedriftene kan snu denne trenden ved å investere i helserelaterte aktiviteter, som muligheter til å trene i lunsjpausen, og tilby ergonomiske verktøy eller gå-bånd/sykler ved arbeidsplassen.

2: Psykisk helse

Norge ligger på verdenstoppen for sykefravær, og de siste fem årene har langtidssyke-fraværet i Sverige femdoblet seg. En av de største risikofaktorene for medarbeiderne er stress. Det er viktig å huske på at det ikke finnes noen universalløsning, så det å kunne tilby ulike typer løsninger er nøkkelen til balanserte medarbeidere som har det bra. Kanskje kan meditasjon med VR-briller bidra til å skape et sunnere og mer balansert miljø? Kanskje kan det til og med være gunstig å knytte jobb og privatliv tettere sammen, hvis arbeidet kan bidra til å fjerne private stressfaktorer. Kan man få service på bilen i parkeringsgarasjen på jobb? Hente private pakker i resepsjonen? Ta med middag hjem fra kantinen?

3: Sosial helse

Opinionsinstituttet Yougov gjennomførte i år en undersøkelse der de spurte hva som var viktigst for folk på arbeidsplassen. Hele 66 prosent svarte at gode kollegaer er det de setter aller mest pris på, og dernest kom det å føle at jobben har betydning for samfunnet eller bidrar til en bedre verden. Det er viktig at man som selskap kan gi de ansatte en felles visjon og vise at man tar ansvar for å være attraktiv på arbeidsmarkedet, men også kan bidra til at de ansatte kan utvikle seg. Hvis bedriften har satt ord på holdninger og verdier, blir disse tydelig formidlet til omverdenen? Og fremfor alt: Har dere formidlet verdiene til de ansatte? Og hvordan etterlever dere verdiene i den daglige driften?

4: Helsefremmende omgivelser

Når vi snakker om helse på arbeidsplassen, ser vi at det fortsatt er hovedsakelig den fysiske helsen som er i fokus. Det er lettere å jobbe med noe konkret, som kroppen, enn det som er mer abstrakt, som hjernen og sjelen. Ett aspekt som ofte blir glemt, men som knytter sammen det fysiske og psykiske, er nettopp omgivelsene. I dag ser vi en mengde innovasjoner, for eksempel grønne drivhusvegger som gjør luften sunnere og hjelper oss å prestere bedre siden naturlige innslag er bra for oss. Man kan jobbe med lysdesign som stimulerer sansene, med luftrensing som dreper virus, eller sørge for at det finnes lett tilgjengelige grøntområder i tilknytning til arbeidsplassen der man kan ta en liten pustepause. Tenk gjennom hvordan det ser ut på   arbeids-plassen hos dere, og hva dere kan gjøre for å forbedre omgivelsene for de ansatte.

5: Ledelsens engasjement

I dag vet vi at en av de største årsakene til langvarige sykemeldinger er manglende struktur. Det skyldes at de ansatte begynner å overprestere når de mangler rammer, og leverer over forventningene uten å få noen anerkjennelse eller tilbakemelding. Her er det ledelse og sjefer som har den viktigste oppgaven med å definere tydelige roller, komme med tydelige mandat og gi anerkjennelse når en oppgave blir godt utført. Hvordan arbeider dere med organisasjonens struktur og kultur, og hvordan formidler dere forventningene til de ansatte? Er dere lydhøre for de helsebehovene som finnes, eller glemmer dere å ta pause og lytte en gang iblant? Bedriftsledelsen må oppmuntre til et miljø der helsespørsmål kan diskuteres aktivt, og spørsmålet må få plass høyt oppe på bedriftsledelsens dagsorden.

Magasinomslag for helse og velferd på arbeidsplassen | Coor

Guide: Helse og velferd på jobben

Den nedadgående trenden for hvordan vi egentlig har det på jobb, gjelder ikke lenger bare hver enkelt av oss, men hele samfunnet. Kan løsningen på problemet være varige atferdsendringer i arbeidskulturen vi jobber i?