Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Rengjøringsroboter og maskiner som samarbeider

Smarte rengjøringsroboter, sensorer og maskiner som samarbeider – disse innovasjonene er i ferd med å forandre renholdsbransjen. Coors tjenestespesialist Stefan Sernefors beskriver noen av de viktigste nyhetene og hvordan de påvirker renholdstjenestene.

Rengjøringsroboter – selvgående maskiner som for eksempel tar seg av gulvvasken på større arealer og i korridorer – er en av de trendene i bransjen som vokser raskest.

– Robotene bygger på tradisjonelle rengjøringsmaskiner som har vært utprøvd i mange år, men er utstyrt med ny teknologi som gjør at de kan lære seg å utføre arbeidet på egen hånd. I fremtiden tror jeg flere mindre maskiner kommer til å hjelpe hverandre med oppgavene. For eksempel kan robotstøvsugere samarbeide om å dekke et større areal. Det vil spare tid, og om en av robotene skulle gå i stykker, kan de andre ta over og gjøre ferdig arbeidet.  

Sensorteknologi som måler og kontrollerer diverse faktorer, blir stadig vanligere og vil påvirke også renholdsbransjen.

– Data fra sensorer kan for eksempel varsle når det er på tide å tømme avfallsbeholderne, og si fra når det må fylles på toalettpapir.  
 
Bioteknologi er et av de nyeste utviklingsområdene i renholdsbransjen og går ut på å gjøre rent ved hjelp av bakterier. 

– Det finnes bakterier som bryter ned fett og derfor er velegnet på restaurantkjøkken. Andre bakterier spiser ammoniakk og fjerner dårlig lukt på baderommet.  
 

Nye løsninger innen miljøvennlig renhold

Miljøvennlige alternativer blir stadig viktigere for både renholdsleverandørene og kundene. 

– Det går for eksempel an å behandle vannet ved å fjerne salt eller overflatespenning, noe som gjør at vannet vasker mer effektivt og ikke krever så mye rengjøringsmiddel, som gir et mer miljøvennlig renhold.
 
Coor arbeider planmessig med å prøve ut nye teknologiske løsninger og innovasjoner, og metodene som beskrives her, er nå i bruk i en rekke renholdskontrakter rundt om i Norden. Vi ser en økt etterspørsel etter bærekraftsinitativ.  

– Der kunder for få år siden primært virket opptatt av å bruke bærekraft som marketing opplever vi i dag at de er genuint opptatt av hvordan våre tjenester påvirker samfunnet og miljøet vårt. Vi ser en dreining i form av behovsprøvd og mer miljøvennlig renhold. Vi har lenge sett at kunder har etterspurt funksjonsrenhold, men da gjerne gjennom INSTA 800. Nå er vi der at kunder er interessert i å ta det videre, og optimalisere hvordan vi bruker tiden til renholderne, sier Lars-Petter Instebø fra Coor Center of Excellence Cleaning Norge. 
 

Taski Aerobot: neste generasjons rengjøringsrobot

Coor var i 2017 først ute i Europa med å teste neste generasjons rengjøringsrobot. Taski Aerobot 1850, som du ser på bildet øverst, er en rengjøringsrobot som arbeider på egen hånd, uten fører. For å gjøre den sikker for omgivelsene er den utstyrt med 16 sensorer “ser” 360 grader rundt roboten. Dessuten kan den stoppe på 0,48 sekunder, noe som er raskere enn et menneske. Roboten utfører konsekvent de daglige gulvrengjøringsrutinene og kan rengjøre opp til 1 000 m2 per time. Fordelene er mange, for eksempel så har den et miljøvennlig luftfiltreringssystem som dokumentert gir meget bra rengjøringskvalitet. Dessuten kan renholderne omdisponere arbeidet sitt for å få tid til å utføre mer komplekse oppgaver.