Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Redusere matsvinn

Mat og drikke er et av Coors største virksomhetsområder. Vi måler hvor mye avfall som genereres i våre restauranter og kantiner, hvor vi ønsker å nå en reduksjon av matavfallet med 50% innen utgangen av 2030.

Bilde av poteter

Matavfall er mye mer enn bare tallerkenrestene som kastes i søppelet. Det handler om å få en totaloversikt gjennom å se over alle ledd i virksomheten fra innkjøp, til produksjon, helt frem til det som til slutt ender opp i søppelbøttene til serveringsstedene.

Vi innførte derfor tidlig systematisk måling av matavfall i alle våre restauranter, slik at vi har en "benchmark" å gå ut ifra i perioden frem mot 2030. 

Vi har delt inn avfallet i tre forskjellige kategorier for å lettere få oversikt over hvor de største utfordringene ligger.  

  • Kategori 1:
    Ugjennomtenkte innkjøp, ødelagte råvarer, avfall fra innkjøp og lager, avfall fra tilberedning og konservering

  • Kategori 2:
     Matavfall fra tallerkener

  • Kategori 3:
     Matavfall fra bufféer, kjøledisker og andre serveringsdisker

Arbeidet med å redusere matavfallet i FOOD by Coor pågår over hele Norden og involverer alle enhetene våre. Målet er å sikre langsiktig bærekraft, mindre påvirkning på miljøet og en sunn drift.

Coor deltar i dugnaden: KUTTmatsvinn 2030

Samtidig som vi har vårt eget matavfallsreduksjonsprogram i Coor blir vi også med på dugnaden i norsk serveringsbransje for å redusere matsvinnet. Vi deltok i KUTTmatsvinn 2020, der vi skulle redusere matsvinnet med 20% innen 2020. Og vi fortsetter arbeidet med det nye samarbeidet KUTTmatsvinn 2030. Kuttmatsvinn-avtalen er signert av alle våre 50 FOOD by Coor-kantiner.

Forebygging av matsvinn gir trippel gevinst. Økt lønnsomhet for bedriften, redusert belastning på klima, og et tryggere matfat for en økende befolkning!

Det overordnede målet er å bidra inn i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål 12.3 om å halvere matsvinnet innen 2030.

Les mer om prosjektet KUTTmatsvinn.