Hvordan ta mer informerte avgjørelser gjennom digital transformasjon

Den pågående digitale transformasjonen forandrer forutsetningene for alt vi gjør, og den påvirker alle bransjer. Særlig innenfor facility management er det stort potensial knyttet til det å la digitale løsninger effektivisere leveransene og frigjøre tid for servicepersonalet, som da kan konsentrere seg om det de skal – service.

– men hva betyr det for bransjen vår?

I Coor var vi tidlig ute med å innse to ting: Digitale tjenester kommer til å bli stort innen teknisk forvaltning i facility management-bransjen, og vi må samarbeide med de rette partnerne for å få tilgang til eksisterende teknologi og kunnskap om fremtidige teknologier. Et aktuelt eksempel er tingenes internett (IoT, etter "Internet of Things"), som vil si at moderne sensorteknologi blir integrert i serviceleveransen. Ved å bli med i ulike test-initiativ, som Intels IoT Ignition Lab og sensor-piloten hos kunde Aker BP, kan Coor teste hvordan ny sensorteknologi kan benyttes på intelligent vis.

Ved Coors hovedkontor i Kista og på Lysaker tester vi sensor-måling av kontorlokalene i stor skala. Prosjektet er et samarbeid mellom Coor Service Management, TeliaSonera, Intel og Yanzi. Fredrik Sandqvist, som er ansvarlig for Coors innovasjonsprogram, ser store fordeler med å kunne handle proaktivt ut fra opplysninger som blir samlet inn via forskjellige tekniske løsninger.

– Vi tester ulike typer sensorteknologi på kontoret for å kunne lese av når vi må fylle på kopipapir eller papirhåndklær, tømme avfallsbeholdere eller justere innendørsklimaet.

Teknologien har eksistert lenge, men det er først nå at den begynner å bli så kostnadseffektiv at den kan brukes i større skala for teknisk forvaltning. Coor har brukt sensorteknologi til å måle hvordan arealene blir brukt en god stund. Disse opplysningen,e i kombinasjon med dybdeintervjuer, danner grunnlag for å bestemme hvordan de forskjellige arealene skal brukes på beste måte. Denne tjenesten finnes allerede som ferdigpakket løsning, Coor SmartUtilization, og brukes av selskap som vil optimalisere arealene sine før flytting eller større endringer i lokalene.

Måling av leveranse og ytelse gjennom IoT blir mer og mer utbredt, også for teknisk forvaltning i Norge, innenfor eiendoms- og industriservice. Oppkoblede bygninger, maskiner og utstyr gir bedre forutsetninger for å arbeide proaktivt med drift, vedlikehold og energioptimalisering. Ved proaktivt å reagere på de opplysningene vi får, kan vi planlegge og utføre servicetjenestene på en bedre, mer effektiv og mer bærekraftig måte.

– Mulighetene og nytteverdien som ligger i tingenes internett, er trolig større enn vi forstår i dag. Den pågående digitaliseringen er en sterk drivkraft i det som kalles den fjerde industrielle revolusjonen, og den påvirker alle bransjer og alle virksomheter. Tingenes internett er en av mange muligheter innenfor vår bransje som vi nå forsøker å forstå og utnytte, sier Sandqvist.

For å gi et bedre bilde av hvordan vi konkret bruker tingenes internett på kontoret, kan du se en mer detaljert presentasjon av SmartOffice her.