Den uendelige listen …

IKEA har lansert ”den uendelige listen” – den stadig voksende listen over forbedringer som gjøres i IKEAs virksomhet og i utviklingen av produktene deres. Coor har også en uendelig liste. Hvert år genererer Coors medarbeidere tusenvis av ideer, og mange omsettes i praksis.

I april 2011 herjet en stor brann rett utenfor Gävle i Sverige. Det ble store ødeleggelser og Coors industriservicesenter Mellan fikk oppgaven med å sanere etter brannen. Det var et stort og omfattende arbeid, der hver time uten produksjon var kostbar for kunden. Det var dyrebar tid som kunne reddes med Coors innovative løsning.

− Ettersom en stor del av kundens ordinære arbeidsstyrke ikke kunne arbeide, foreslo vi at de kunne hjelpe til i saneringsarbeidet. I stedet for å leie inn folk utenfra som ville trenge opplæring, kunne vi bruke deres eget personale siden vi planla og utførte saneringsarbeidet, sier Nils-Erik Lindqvist, gruppesjef i Coor.

Løsningen innebar at saneringsarbeidet kunne utføres raskere enn noen hadde håpet på. Etter bare to uker var 65 prosent av de brannherjede lokalene sanert i en slik grad at mesteparten av kundens ansatte kunne vende tilbake til sine ordinære arbeidsoppgaver.

− Det var mye å tjene på å benytte kundens personale i saneringsarbeidet, ikke bare kostnadsmessig, men også fra et sikkerhetssynspunkt. De kjenner maskinene og risikoene. De vet hvordan de skal unngå ekstra miljøfarlig avfall og hvordan man håndterer kjemiske produkter. Vi tilførte kunnskapen om sanering, og til sammen gjorde dette hele saneringsarbeidet svært effektivt, sier Nils-Erik Lindqvist.

Denne innovative løsningen ble sendt inn som et av mange forslag i Coors årlige interne forbedringskonkurranse "Konkurranse for fremskritt" – og forslaget vant. Nils-Erik Lindqvist og kollegene hans er veldig stolte over prisen, en større pengesum som de kan bruke til en aktivitet med arbeidsgruppen. Prisen ble delt ut av Ann-Charlotte Vejlö på Coors årlige ledersamling.

Ann-Charlotte Vejlö, forbedringsgeneral i Coor Service Management.− Interessen for "Konkurranse for fremskritt" øker for hvert år i Coor, og det merker vi ikke minst ved at det kommer inn stadig flere og bedre bidrag. Det er utrolig spennende å studere alle forbedringsforslagene, sier Ann-Charlotte Vejlö.

Ann-Charlotte Vejlö arbeider å følge opp Coors forbedringsarbeid. Målsettingen for 2011 var at hver medarbeider skulle generere minst seks forbedringsforslag, hvorav minst halvparten skulle være gjennomførte ved årets slutt.

− Ettersom vi registrerer alle forbedringsforslag kan vi enkelt følge utviklingen, og allerede i begynnelsen av desember hadde vi i prinsippet nådd årets mål. Vi er overbeviste om at kraften i all utvikling finnes hos medarbeiderne våre og vi jobber målbevisst med å forsterke forbedringskulturen i Coor. Et sterkt bevis på det er at vi bare i 2011 har fylt på vår egen "uendelige liste" med ca. 23 000 fantastiske forbedringsforslag.

Vil du vite mer om forbedringsarbeidet i Coor?

Kontakt gjerne Hilde Korslund, forberedningsgeneral i Coor, hilde.korslund@coor.com.