Årets snakkis – BIM

Ny teknologi og BIM spesielt er uten tvil årets snakkiser. I Coor finnes en av de ledende BIM-ekspertene, Per Bjälnes, som her forklarer hvorfor.

Spesialisten kommenterer

Per Bjälnes, tjänsteutvecklare på Coor Service ManagementHva er BIM?

BIM står for Building Information Modeling (BIM) og er en helt ny standardstruktur for å merke (kode) alle bygninger, rom, objekter m.m. som inngår i en eiendom, men også tjenester som kan kobles til disse objektene. BIM-kodene er en systematisk, digital informasjonsstruktur for relevante objekter og tjenester i et anlegg.

Hva brukes det til?

BIM kan brukes av alle som eier eller arbeider med å designe, oppføre eller forvalte et anlegg eller en bygning – arkitekter, byggere, forvaltere, serviceleverandører. Ved at alle bruker samme informasjonssystem (BIM-kode) blir arbeidet i anleggets totale livssyklus – fra idé og bestilling til finansiering, bygging og løpende drift – mye sikrere, mer effektivt, bedre og enklere.

Men hvordan ser BIM-koden ut?

BIM-koden er en informasjonsstreng som består av et antall sifre, bokstaver og tegn, der hvert tegn inneholder viktig informasjon om et visst objekt eller en viss tjeneste. Den digitale BIM-koden kan enkelt kobles til en BAR-kode eller RFID-tag slik at den siden kan avleses med en mobil PDA-enhet, for eksempel en telefon eller en datamaskin.

Hva er nytten med BIM-systemet? Hvem tjener mest på det?

Alle aktører som er involvert i å tegne, bygge, forvalte og utføre service på et anlegg, tjener på at det finnes et enhetlig kodesystem som brukes av alle parter. Det blir enklere å tegne og visualisere, feilsøke, overvåke, analysere og rapportere. Arbeidet blir mer effektivt og kvaliteten øker betydelig gjennom alle prosessene – i hele livssyklusen til anlegget.

Hvorfor er BIM så bra?

Et godt og moderne informasjonssystem må oppfylle visse kriterier. Det må være digitalt, spatialt (3D), målbart, generisk, tilgjengelig og holdbart. BIM oppfyller alle disse kravene. Når vi har utviklet BIM-systemet, har vi også tatt utgangspunkt i vedtatte bransjestandarder som AFF og BSAB, noe som innebærer at vi bygger videre på en velprøvd klassifiseringssystematikk. Vi har også funnet en smart løsning for å koble sammen objekter og tjenester, noe vi ikke har hatt tidligere.

Hvor langt er utviklingen kommet i dag, og hva tror du om fremtiden?

Det er utrolig stor interesse for BIM. Det er en standard som vi i Coor har utviklet sammen med andre aktører som jobber med utviklingen av Nya Karolinska Solna, og som vi anvender i prosjektet. Dette utviklingsprosjektet er forskjellig fra mange andre i og med at alle parter samarbeider allerede i prosjektets utviklingsfase og har et livssyklusperspektiv på alt vi gjør. I USA finnes det en lignende standard, Cobie, som imidlertid ikke er like godt utviklet og komplett. Jeg vil påstå at BIM er det mest utviklede informasjonssystemet som finnes i dag, og det har alle forutsetninger for etter hvert å bli standard i alle nybyggingsprosjekter.

Vil du snakke mer?

Kontakt gjerne Per Bjälnes, Tjenesteutvikler i Coor Service Management, telefon +46 8 553 969 60 (per.bjalnes@coor.com).