machine

Ideer for millioner

Liten tue kan velte stort lass. Hos Volvo Aero var det kjølevann på feil sted som skapte problemer i hele leveranseleddet. Ved hjelp av Coor fant man en unik løsning på problemet.

Denne artikkelen er flere år gammel og kan innholde utdatert informasjon. Den handler om hvordan Coor har utviklet sin tjenesteleveranse for våre kunder de siste 10 årene, og vi ønsker derfor å la historisk informasjon være synlig som eksempel på denne utviklingen.

 

Volvo Aero i Trollhättan produserer deler til flymotorer. Presisjon og kvalitet er en nødvendighet. Tomas Odelius, avdelingsleder i Volvo Aero, forteller at de la ned mye arbeid på å effektivisere anlegget sitt for å kunne øke produkttilførselen i takt med at bestillingene økte. Men det var noe som ikke stemte.

– Selv om vi byttet ut en maskin, fikk vi ikke bedre driftstider. Da forsto vi at problemet lå et annet sted.

VOLVO AERO ba om hjelp fra Coor, som leverer produksjonsservice til anlegget, for å finne en løsning. Personalet som arbeider med maskinene så kanskje hva som var feil?

Når man sliper deler, er kjølevann alfa og omega. Problemet viste seg å være et dårlig tilpasset munnstykke for kjølevann. Kjølevannet havnet av og til der det skulle, men som regel ikke. Resultatet var brannskader på deler, noen såpass alvorlige at hele deler måtte kasseres. Andre skader kunne pusses bort.

– Tapet i maskinens ledetider beregnes til omtrent 2000 timer i året. Dessuten er det flere ulike deler som slipes på denne maskinen, slik at den ble en flaskehals for alle leveransene våre, sier Tomas Odelius.

Mekanikerne Terho Klaavuniemi og Jan Östenberg sammen med Arne Nyman, vedlikeholdsingeniør i Coor, tok utfordringen. Løsningen ble et skjærevæskemunnstykke som kan stilles inn automatisk, og som sørger for at slipingen kan gjennomføres på riktig måte.

DET TOK TO år fra idé til fungerende komponent, og i dag fungerer den feilfritt og bidrar til at Volvo Aero sparer to og en halv million kroner i året som følge av kortere ledetider. Dessuten har man ikke vært nødt til å kassere en eneste av delene, som er verdt en halv million kroner.

– Meg bekjent har vi den eneste maskinen i Sverige med et spylemunnstykke som følger et forhåndsprogrammert program. Coor har gjort en kjempebra innsats i dette forbedringsarbeidet, sier Tomas Odelius.

I tillegg til alle åpenbare fordeler med det nye munnstykket forlenger det også levetiden til maskinens slipeskiver av diamant. Disse skivene koster omtrent 10 000 kroner stykket, så dette utgjør en stor årlig besparelse.

– Det er verdifullt når vi sammen kan dra nytte av hverandres kunnskaper i et prosjekt og jobbe mot samme mål. Selv om det handler om forbedringer av kundens produksjonsmetoder, vinner vi erfaring og omdømme, sier Lars Johansson, gruppeleder for Coor hos Volvo Aero.

Fakta

Coor innledet for fire år siden en intern "Konkurranse for fremskritt" som skal inspirere og verdsette medarbeidernes forbedringsarbeid. Årets vinnere ble Terho, Jan og Arne for dere arbeid hos Volvo Aero.

Slik lyder juryens begrunnelse

"Maskinvedlikeholdsgruppen har klart å utvikle en 'flaskehalsmaskin', slik at kunden Volvo Aero takler kommende volumøkninger uten ytterligere investeringer og dessuten med bedre kvalitet til lavere kostnad enn tidligere. Gruppen har kombinert kunnskap om kundens virksomhet og faglig dyktighet med innovasjon og kreativitet, og dette har virkelig utviklet serviceleveransen slik at den skaper verdi og framgang for kunden. Dette er intelligent service!"