Vi lager Ringer i Vannet

I Coor Norge ønsker vi å være inkluderende og ansvarsbevisste gjennom å gi folk som har falt utenfor arbeidslivet en ny sjanse. Derfor har vi tegnet en nasjonal samarbeidsavtale med Ringer i Vannet der målet er å tilføre selskapet enda mer variert og verdifull kompetanse.

Hånd lager ringer i vannet | Coor

Hvordan fungerer det? 

Ringer i vannet | NHO-initiativ | CoorRinger i vannet er et NHO-initiativ som kobler mennesker med hull i CV-en sammen med NHOs medlemsbedrifter. Når vi har et rekrutteringsbehov kobler Ringer i Vannet oss opp mot egnede kandidater gjennom regionale tiltaksbedrifter. De eller den vi velger vil få tilbud om arbeidspraksis hos oss der målet er ansettelse ved slutten av praksisperioden. 

Målet med Ringer i Vannet er at Coor skal få en ny medarbeider som fungerer i jobben og som bidrar til verdiskaping for bedriften. Hvert år gir rekrutteringsstrategien 1.500 kandidater med hull i CV-en fast jobb hos medlemsbedrifter av NHO.

Slik foregår rekrutteringsprosessen

Rekrutteringsprosess | Coor

Sjefer skriver under på papir | Coor- Det er en stor glede for oss å få Coor med på laget. Servicebedrifter er viktige for Ringer i Vannet, for de passer godt for mange av kandidatene våre. Coors kjerneverdier er i tillegg veldig like våre egne og derfor ønsker vi Coor velkommen med åpne armer og med en forventing om et langt og fruktbart samarbeid, sier Ingeborg Malterud, regionsansvarlig for Ringer i vannet i Oslo, Akershus og Østfold. Ingeborg signerte avtalen på vegne av Ringer i Vannet, under et møte med Katrine Hverven Sontum, HR-direktør og Daniel Grönberg, leder for BU III, 13. september 2018.
 
- I Coor ønsker vi å hjelpe de som i dag står utenfor arbeidslivet ved å gi dem en ny sjanse. Vi ønsker å ta vårt samfunnsansvar på denne måten, ved å hjelpe enkeltmennesker i lokalsamfunnene der Coor er til stede, sier Daniel Grönberg. Samarbeidsavtalen gjelder for hele landet, og alle Coors sites i Norge kan dermed dra fordel av den.

- Dette er ett av flere viktige initiativ som er satt i gang i selskapet vårt. I Coor er mennesker den viktigste ressursen og vi ønsker å være en inkluderende bedrift. Vi har skapt en «jeg bryr meg»-kultur innad i selskapet, der vi setter fokus på å anerkjenne kollegaer og skape stolthet for jobben vi gjør. I ekte «jeg bryr meg»-ånd ønsker vi nå også å videreutvikle dette konseptet til å omfatte mennesker utenfor Coor, sier Katrine Hverven Sontum, HR-direktør i Coor Norge.