Coor inngår i unikt prosjekt for vekstbaserte proteiner

Fra næringsmiddelproduksjon til menneskers velbefinnende – hvordan påvirkes miljø og mennesker av vekstbaserte proteiner? Det er spørsmål som forskningssenteret PAN Sverige, sammen med læresteder, bedrifter og offentlig virksomhet, skal svare på. Og for Coor er det en selvfølge å være med og bidra.

Vekstbaserte proteiner for leverandører | Coor

For å nå bærekraftmålene i Agenda 2030 kreves det at vi endrer matvanene våre. Animalske proteiner, hvis fremstilling belaster miljøet enormt, kommer i større utstrekning til å måtte byttes ut med vekstbaserte proteiner.

Per i dag er kunnskapen om vekstbaserte proteiner, deres klimapåvirkning og helsefordeler, begrenset – noe som forskningssenteret PAN Sverige, koordinert av Örebro Universitet, skal endre på. I et tverrvitenskapelig forskningsprosjekt – som er et samarbeid mellom andre læresteder, bedrifter og offentlig virksomhet – er målet å bidra med evidensbasert kunnskap om vekstbaserte proteiner, slik at konsumentenes valg av mat i nær fremtid skal være sunne for dem selv og samtidig bærekraftige for planeten.

Det unike med prosjektet er at PAN Sverige skal studere hele kjeden fra matproduksjon til menneskers helse og velbefinnende, noe som aldri tidligere har blitt gjort i denne utstrekningen. Hvordan påvirkes proteinet av de ulike fremstillingsprosessene? Hvorfor velger mennesker å spise vekstbaserte proteiner og hva gjør at det smaker godt i form av smak og tekstur? Hvordan brytes det ned i tarmen hos ulike mennesker og hvilke helseeffekter gir det? Spørsmålene er mange, og snart er forhåpentligvis svarene det også.

For å komme nærmere svarene er en viktig del av denne forskningen å undersøke konsumentatferden i flere ulike miljøer – for eksempel skolematsaler, seniorlunsjer og pesonalrestauranter. For Coor, som vil tilby en bærekraftig restaurant, er det en selvfølge å være med og bidra, forteller Ann-Charlott Sjöqvist, endringsleder innenfor bærekraft i Coor Food & Beverage i Sverige. 

– Dette prosjektet er helt i tråd med vår bærekraftstrategi, der vi vil være med på å både løfte og fremme vekstriket. At vi etter hvert får muligheten til å teste forskning ute hos kunder er også positivt og et tydelig bevis på at vi er proaktive, sier hun.

Coors medvirkning handler hovedsakelig om å bidra med underlagsmateriale knyttet til konsumentenes atferd i bedriftsrestauranter.

– Vi oppfører oss ulikt når vi bestemmer hvor vi skal spise, for eksempel avhengig av situasjonen, miljøet og tiden på døgnet vi spiser. Hvordan tenker og velger man for eksempel restaurant på arbeidsplassen sin? Denne atferden skal analyseres og er så klart veldig relevant for oss.


Hvordan føler du deg før forskningsprosjektet?
– Jeg er kjempespent nå som jeg etter hvert får ta del i all interessant innsikt. Coor er et innovativt selskap og vi er alltid positive til å delta i forskningsprosjekter og samarbeid innenfor helse og velvære. Det skjer mye spennende i Sverige med tanke på innovasjoner og næringsmidler, og det føles veldig viktig at vi er med i slike prosjekter som PAN Sverige – dels for å drive utviklingen i vår egen virksomhet, men også for å bidra til utviklingen i bransjen generelt.

Først og fremst skal man forsøke å identifisere hvilken type vekstbaserte proteiner man, ut fra et helseperspektiv, skal fokusere på å spise og lage god mat av.

– Håpet mitt er at vi i Coor skal bli eksperter på helsemessig gode vekstbaserte proteiner og bærekraftige restauranter, og at analysen av konsumentatferden på bedriftsrestauranter gir god innsikt, sier Ann-Charlott.

På spørmål om hva som er de største utfordringene er Ann-Charlott like rask som sikker i sitt svar.

– Tiden, uten tvil. Jeg skulle gjerne sett at dette var på plass i morgen og vi vil selvfølgelig endre folks atferd allerede nå. Målet vårt er å halvere forbruket av storfekjøtt innen 2025, og slike initiativ som PAN Sverige kommer til å styrke oss på denne reisen.

Når tror du at man kommer til å kunne se vekstbaserte proteiner i større utstrekning i Coors restauranter?

– Jag tror virkelig at vi kan gå ut med dette på bredere front, der vi i Coor Food & Beverage faktisk vet hvilke vekstbaserte proteiner som er sunne og klimapositive, i løpet av 2023. Vi er i gang, vi er med og jeg ser veldig frem til dette.