Sensorteknologi øker forståelsen av arealbruk i bygg

Datastyrt renhold er et fokusområde i Coor. På en av Equinor sine kontorlokasjoner har vi nylig gjennomført et pilotprosjekt der vi har brukt sensorer fra Disruptive Technologies som kommuniserer med CleanPilot og våre digitale renholdsplaner.

Ta kontakt med oss!

Litt om prosjektet

Målet med prosjektet var å undersøke hvordan rommene i bygningen blir brukt, for deretter å tilpasse renholdet til bruken. Vanligvis utføres renholdsoppgaver etter en avtalt frekvens, uavhengig av om et rom har blitt brukt eller ikke.

Disruptive Technologies tilbyr en løsning der du installerer en 'connector' i bygningen, som man deretter kan koble til et ubegrenset antall sensorer som igjen kan kobles til programvare. I denne piloten valgte vi å bruke sensorer som måler bruken av møterom og toalettfasiliteter. Sensorene er enten berøringspaneler, små enheter på størrelse med et frimerke som registrerer døråpningsaktivitet, eller bevegelsessensorer

Fordeler med sensorbasert renhold:

  • Bedre innsikt i arealbruk og plassutnyttelse
  • Kostnadseffektivt renhold
  • Minimere følelsen av unødige rutiner for renholder
  • Mer fokus på verdiskapende arbeid
  • Bedre arbeidsmiljø og motiverte ansatte

Sensordata

Vi har også oppdaget at sensordata kan hjelpe til med å omorganisere driften og disponering av rom i et bygg, noe som kan resultere i økonomiske gevinster for kundene våre. Noen eksempler på funnene er at behovet for møterom i bygget er redusert p.g.a. mindre bruk, og vi kan se at det reelle behovet er mer kontorplass. Store møterom brukes til korte aktiviteter som telefonkonferanser, og vi kan i stedet introdusere "telefonbokser" for denne typen behov.

Ønsker du å optimalisere reholdsleveransen i dine kontorlokaler?

Ta kontakt for en uforpliktende prat med oss via skjema nedenfor.