Fremtidens arbeidsplass

Med AI mot en spennende fremtid

Drømmen om en automatisert verden som omdefinerer grensene for hva som er mulig, har lenge drevet våre fremtidsvisjoner. Men hvor nærme er vi et paradigmeskifte i arbeidslivet?

Det snakkes om det i skolegården, i styrerommene og på pensjonisttreffene. AI-verktøy etter AI-verktøy er blitt lansert i rask takt og på bare to måneder nådde OpenAIs chatbot ChatGPT 100 millioner brukere. Det markerer den hittil raskest voksende brukerskaren i internetts historie. Til sammenligning tok det ni måneder før appen TikTok nådde samme brukertall.

Entusiasmen rundt AI har gått i bølger siden 1950-tallet. Forventningene har sett ulike ut, men målet om å formulere menneskelige evner i algoritmer var lenge vanskelig å realisere fordi vi ikke hadde gode nok datamaskiner.

Sverker Janson leder senteret for anvendt AI på forskningsinstituttet RISE. Han samordner og leder utviklingen av AI på flere ulike områder i Sverige – fra jordbruk til telekom og energi. Oppdraget hans er å hjelpe bedrifter og myndigheter med å forstå teknologien og hvordan den kan brukes. Han har fulgt AIs akselererende evner.

– Sakte men sikkert, en stund etter 2000-tallet, har maskininnlæringen begynte å vokse frem og rundt 2012 ble verden forbauset over at en AI kunne fortelle hva man kan se på et bilde. Allerede i dag synes vi at det er ganske banalt, sier Sverker Janson.

Da blant annet ChatGPT og bildegeneratoren Midjourney ble lansert i 2022 – begge eksempler på generativ AI som har evnen til å skape nytt innhold basert på den informasjon de er trent opp på – økte tilgjengeligheten av AI-verktøyene og gav vanlige folk mulighet til å bruke tjenestene. Det var lanseringen av disse verktøyene som tente gnisten for den AI-eksplosjonen som vi nå ser. På begynnelsen av 2022 slapp selskapet Meta sin versjon av en AI-modell med åpen kildekode. Det innebærer at den kan brukes fritt og f.eks. implementeres i apper eller annen programvare.

"Denne typen chatbots, som ChatGPT, vil veldig snart bli noe vi oppfatter som helt selvfølgelig i våre jobber."

– Det er ingen diskusjon om at ChatGPT har sluppet løs en enorm kraft og kreativitet. Vi kommer sannsynligvis til å se en eksplosjon av nye tjenester som bygger på tilsvarende funksjoner som det ChatGPT har. Den seneste tiden har åpen kildekode gjort det mulig for hvem som helst i verden å bygge inn slike funksjoner i ulike applikasjoner, sier Sverker Janson.

Store aktører i tech-industrien har lenge fulgt utviklingen på AI-området. Ser man på de store pengesummene som øses inn i ulike prosjekter, er det åpenbart at kappløpet er i full gang mellom blant annet Google og Microsoft. På begynnelsen av 2023 investerte Microsoft hele 10 milliarder dollar i OpenAI.

– Det er ikke småpenger og Microsoft er bare ett av mange selskaper som innser hvor enormt disruptivt dette er, sier Sverker Janson.

Til tross for at AI allerede har vært brukt lenge, f.eks. i helse- og finanssektoren, er det først nå teknologien går fra mystisk til et vanlig verktøy for flere mennesker. Men det gjenstår å se hvordan vi kommer til å interagere med en AI på arbeidsplassen.

– Nettopp denne typen chatboter, som ChatGPT, kommer veldig snart til å bli noe som vi synes er helt opplagt i arbeidslivet. All AI som så langt er blitt brukt i arbeidslivet, har vært av en mer avgrenset type. For eksempel innen dataanalyse der man har lett etter avvik i datastrømmer. Det er egentlig de samme teknologiene, men i og med at de er trent opp på mer og rikere data har de blitt kapable til mye mer.

Svaret på hvor generativ AI kommer til å bli anvendt i arbeidslivet, er ikke langt unna, mener Sverker Janson.

Det er vanskelig å forutsi hvordan AI kommer til å påvirke oss i fremtiden, men sannsynligvis kommer mange deler av samfunnet til å bli stilt overfor store utfordringer. Akkurat som med all ny teknologi må man utforme moralske og etiske retningslinjer, og lovgivningen må også tilpasses. En del eksperter mener at det er best å sette AI på pause på grunn av den raske utviklingen.

– OpenAI og andre aktører har lagt ned et enormt arbeid på å begrense ChatGPT fra å fortelle f.eks. hvordan man bygger en bombe. Desinformasjon har jo lenge vært et stort problem og ved hjelp av AI kan man produsere det i stor skala. Risikoen for å støte på et smart, automatisert nettroll vil finnes.

Det hersker ingen tvil om at AI er noe som vi blir nødt til å lære oss å bruke i hverdagen. Sverker Janson sammenligner utviklingen med datamaskinenes inntog på arbeidsplassene.

– Det høres kanskje litt pessimistisk ut, men teknologien går videre. Hvis man ikke ville bruke datamaskiner da de begynte å dukke opp i arbeidet, ble man erstattet av personer som var villige til å lære seg å bruke dem. Bedrifter som ikke benytter seg av AIs muligheter, kommer til å bli erstattet.

Drømmen om AI begynner å bli virkelighet, med massive investeringer fra bedrifter. Så til tross for de etiske spørsmålene som dukker opp underveis, står verden overfor en spennende fremtid. Sverker Janson tror ikke at vi som mennesker kommer til å miste vår rolle i arbeidslivet med det første. Menneskets kreativitet og vurderingsevne er viktige dimensjoner for å kunne forfine det som produseres av AI.

– I lang tid fremover kommer det til å finnes en viktig plass for mennesket for å samarbeide og sette finishen på det som AI-en genererer, sier Sverker Janson.

 


Kostnadsfritt magasin

Bestill magasinet Smarter Worklife

Coor brenner for fremtidens arbeidsliv. I vårt magasin finner du nyheter og inspirasjon om ting som gjør arbeidslivet smartere, morsommere og mer bærekraftig. Smarter Worklife har blitt nominert til Svenska Designpriset i kategorien redaksjonellt kundetidsskrift, for beste grafisk design og kommunikasjon. Smarter Worklife utgis én gang i året.

Les mer og bestill ➝


Mer inspirasjon

Flere artikler med samme tema