Slik arbeider Coor med innovasjon

”Sammen skaper vi fremtiden allerede i dag”.
Coor arbeider hele tiden for å være det mest innovative selskapet i FM-bransjen i Norden. Et velfungerende innovasjonsøkosystem og et tett samarbeid med kunder, leverandører og oppstartsbedrifter gjør at Coor kan ligge i forkant, ifølge Fredrik Sandqvist, Head of Innovation & Service Development i Coor.

Hvordan jobber Coor med innovasjon?

– I Coor har vi et dedikert innovasjonsteam som kontinuerlig identifiserer, utvikler og lanserer nye innovative løsninger som er kommersielt, operativt og teknisk skalerbare. Dette gjør vi sammen med andre i vårt stadig voksende innovasjonsøkosystem der både kunder, våre egne ansatte, eksisterende leverandører og nye, spennende selskaper inngår. Sammen skaper vi fremtiden allerede i dag.


Hvordan går dere frem for å finne nye produkter og løsninger?

– En veldig viktig del av økosystemet er den stadig voksende floraen av oppstarts- og oppskaleringsbedrifter rundt om i verden. For å finne nye, innovative partnere har vi derfor blant annet valgt å samarbeide med de for oss beste akseleratorene og matchmaking-programmene i de nordiske landene, blant annet Ignite Sweden og PropTech Danmark. De fungerer som en slags rekrutteringsfirmaer fordi de hjelper til med å finne oppstarts- og oppskaleringsbedrifter som har løsninger som kan interessere nettopp oss. Gjennom disse programmene får vi kontakt med hundrevis av oppstarts- og oppskaleringsbedrifter hvert år og kan innlede et samarbeid med dem som passer oss best både løsningsmessig og kulturelt.


Hvilken type innovasjoner er Coor på jakt etter?

– De innovasjonene som vi leter etter, kan deles inn i tre kategorier: Innovasjoner som bidrar til mer attraktive og produktive arbeidsplasser, innovasjoner som bidrar til økt kostnadseffektivitet samt innovasjoner som bidrar til økt bærekraft. Noen eksempler på dette er vår musikkløsning for arbeidsplassmiljøer som vi tilbyr sammen med Epidemic Sound, våre energioptimeringstjenester der vi blant annet samarbeider med Spotscale for å termografere bygninger ved hjelp av droner samt Mimbox, et lite, innovativt renseanlegg fra Mimbly som hjelper oss med å minske vannforbruket og minimere utslippet av mikroplast i våre vaskeprosesser.    


Hvilke nye innovasjoner tror du at vi kommer til å få se i løpet av de nærmeste fem–ti årene?

– Vi kommer til å få se stadig flere bygninger, installasjoner, sensorer og mobile enheter som kobles opp og kobles sammen. Dermed kommer vi til å kunne automatisere deler av det som i dag må utføres manuelt og vi vil kunne overvåke, styre og til og med utføre utbedrende aktiviteter på avstand. Allerede i dag håndterer vi i Coor f.eks. mengder av sikkerhetsalarmer døgnet rundt i vår sertifiserte alarmsentral, vi bruker roboter til å utføre visse renholds- og logistikktjenester og vi anvender droner og IoT-plattformer for å termografere og driftsoptimere bygninger.

– Alle relevante teknologier kommer med all sannsynlighet til å bli bedre, billigere og sikrere med årene, så rent teknologimessig finnes det veldig få grenser for hva som er mulig. Det som i stedet kommer til å avgjøre hvor raskt implementeringen går, er hvilke ytterligere incitamenter som skapes for å få det til å skje. Allerede nå ser vi f.eks. at nye forretningsmodeller som bygger på gevinstdelingsprinsipper, kan ha en positiv innvirkning. Men det vil sannsynligvis behøves økte myndighetskrav, f.eks. på klimaområdet, for at det skal gå ordentlig raskt.