Nye digitale satsinger fører sammen oppstartsbedrifter og storselskaper

Stadig flere av de store bedriftene trenger hjelp med teknologiutvikling og innovasjon for å kunne henge med i digitaliseringen. Et program som matcher storselskapenes behov med samme behov hos oppstartsbedrifter, gir resultater som gagner både bedrifter og kunder så vel som næringslivet generelt.

I dag finnes det mange unge bedrifter som ønsker å nå ut med innovasjonene sine. Det kan imidlertid være vanskelig å finne de rette kundene, selv om mange store selskaper i dag har bruk for innovasjonskraft for å kunne løse utfordringer i en stadig mer digitalisert verden.  

– Mange etablerte selskaper tror de må investere store summer for å kunne arbeide med oppstartsbedrifter, men slik er det ikke. De fleste oppstartsbedrifter jobber med B2B og ønsker seg strategiske samarbeid der de kan dra fordel av kundens kunnskap og kontakter og få anledning til å utvikle ideen sin. Det sier Stina Lantz, som er prosjektleder for Ignite Sweden.   

– Flere av disse samarbeidene har ført til nye tjenester som vi nå leverer til kundene våre. For øyeblikket holder vi for eksempel på med et nytt prosjekt ved Nya Karolinska i Sverige, der vi bruker en ny metode for å overvåke funksjonen på sjalusier og porter. I et annet samarbeid tilbyr vi tjenester basert på sensorteknologi. Der hjelper vi kundene med å optimalisere og måle bruken av arealer og arbeidsplasser, og å sikre sunt inneklima for de ansatte.

Fredrik Sandqvist, Head of Innovation & Service Development i Coor

 
Ignite Sweden er et program som hjelper oppstartsbedrifter og store selskaper å komme i kontakt med hverandre og finne gode samarbeidsformer. Ved hjelp av arrangementer der storselskapene får treffe oppstartsbedrifter som matcher behovene deres, skaper Ignite en møteplass som ofte fører til samarbeid.   

– Formålet er å styrke kunderelasjonene mellom svenske oppstartsbedrifter og etablerte selskaper, slik at oppstartsbedriftene kan vokse og de store selskapene ikke går glipp av innovasjonskraften, sier Stina Lantz. Mange oppstartsbedrifter blir kjøpt opp av amerikanske selskaper og forsvinner til USA uten at svenske og europeiske virksomheter får tilgang til innovasjonene.  
 
Coor har lenge samarbeidet med Things, en av initiativtakerne bak Ignite, og deltar regelmessig på Ignites arrangementer. Ifølge Fredrik Sandqvist, Head of Innovation & Service Development i Coor, treffer selskapet mellom 30 og 50 oppstartsbedrifter i året – møter som har ledet til flere samarbeid og prosjekter.  

– Flere av disse samarbeidene har ført til nye tjenester som vi nå leverer til kundene våre. For øyeblikket holder vi for eksempel på med et nytt prosjekt ved Nya Karolinska i Sverige, der vi bruker en ny metode for å overvåke funksjonen på sjalusier og porter. I et annet samarbeid tilbyr vi tjenester basert på sensorteknologi. Der hjelper vi kundene med å optimalisere og måle bruken av arealer og arbeidsplasser, og å sikre sunt inneklima for de ansatte, forteller han. 
 
Coor bestemte seg tidlig for å arbeide i økosystem med kunder som satser på teknologiutvikling og innovasjon. 

– Det som utmerker oss er at vi ønsker å bli oppfattet som noen som ligger i forkant når det gjelder innovasjon, hos både eksisterende og potensielle kunder. Vi prøver å skape nye tjenester ved hjelp av ny teknologi. Den innstillingen, og det faktum at selskapet driver virksomhet på mange forskjellige områder, gjør det enkelt for Coor å finne samarbeidsformer med oppstartsbedrifter, mener Fredrik Sandqvist. 

– Utfordringen ligger snarere i at det er tidkrevende å finne de rette oppstartsbedriftene. Programmer som Ignite hjelper oss, og vi ser gjerne lignende initiativer også i de andre nordiske landene, sier han. Coors bredde og åpenhet når det gjelder nye ideer, bidro til at selskapet i november ble utnevnt til «Best Startup Collaborator» av Ignite Sweden.  

– Coor har evne til å ta inn en oppstartsbedrift og skape et samarbeid som gir nytteverdi for kundene. Det er «vinn-vinn» for alle parter og for hele Sverige, avslutter Stina Lantz. 

Mer om Ignite Sweden

Ignite Sweden er et nasjonalt program som siden oppstarten i 2016 har vært drevet av inkubatorene Things, Sting, Lead, Minc og Uminova Innovation. Initiativet blir finansiert av Vinnova, som tilsvarer Innovasjon Norge.