Øk dine servicekunnskaper

Med den hensikt å utvikle medarbeiders servicekunnskaper og gjøre overføring til Coor enklere, gjennomfører alle medarbeidere  Coor Service School.

Ettersom vår virksomhet er bred både når det gjelder bransjer og geografisk spredning vil vi gjennom Coor Service School skape et helhetlig syn på service og arbeidsmetodikk. Vi øker også intern kunnskapsutveksling mellom ulike kontrakter og regioner.

Populært grunnkurs

Siden 2006 har over 4 800 medarbeidere gjennomgått introduksjonsprogrammet Coor Service School - grunnkurs. Kursevalueringene viser at kurset er en suksess – hele 98 prosent evaluerer at programmet er bra eller svært bra.

Spennende fordypningsprogram

I tillegg til grunnkurset er det utarbeidet et fordypningskurs med fokus på serviceleveranse og kundebehandling. Også dette programmet er høyt verdsatt.

Kontinuerlig yrkesprogram

Utover de brede programmene i Coor Service School har medarbeiderne i Coor mulighet til å utvikles i sitt fagområde gjennom yrkesspesifikke kurs. Behovet for dette diskuteres blant annet på de årlige utviklingssamtalene som gjennomføres med alle medarbeidere i Coor.