Vil du bli lærling i byggdrifterfaget?

Har du valgt byggdrift som yrkesfaglig retning? Legg lærlingetiden din til Coor, så får du en allsidig og sikker arbeidshverdag, med god oppfølging og muligheter for å utvikle deg.

lærling i byggeledelse | Coor

Hva gjør en byggdrifter?

Hos Coor kalles du driftstekniker som lærling i byggdrifterfaget. Faget rommer mange forskjellige arbeidsoppgaver, og du får jobbe ute hos ulike kunder med forskjellige behov - noe som vil gjøre jobben du gjør veldig forskjellig fra dag til dag. Som byggdriftlærling er du med på alle oppdragene – du jobber egentlig som elektriker, rørlegger, snekker, vaktmester mv. - samtidig. Du får altså gjøre “litt av alt":

  • SD-anlegg
  • Tekniske installasjoner / rom
  • Brann og sikkerhet
  • Beredskap
  • Samarbeid om HMS med underleverandører
  • FV & PV (forebyggende og planlagt vedlikehold)
  • FDVU-systemer (forvaltning-, drift-, vedlikehold-, utvikling)
  • Omstilling til grønn eiendomsdrift

Hvorfor skal du bli lærling i Coor?

Vi driver forbedringsarbeid hver dag, der vi leter etter måter vi kan gjøre jobben vår mer effektiv, og tiltak vi kan presentere for kunden som sparer energi og utgifter, og som gjør både deres og vår arbeidshverdag mer miljøvennlig. Vårt medlemsskap i Grønn Byggallianse og deltakelse i "Fang energityven" er eksempel på dette - kanskje du skal delta neste gang?

I tillegg foregår dette forbedringsarbeidet også på et overordnet nivå, der våre spesialister og fagpersoner innen byggdrift jobber med ulike innovasjonsprosjekt der vi tester nye løsninger og verktøy som følger byggdrifterfaget. Innovasjonsmiljøet er avhengig av at nye løsninger testes av deg og dine kolleger i arbeidssituasjoner, og at dere gir tilbakemeldinger på fordeler og ulemper etter testing. Så hos oss får du mange sjanser til å ta del i utviklingen av faget ditt.

Som lærling er vi opptatt av at du skal få en arbeidshverdag du mestrer. Du skal få arbeidsoppgaver tilpasset kunnskaps- og ferdighetsnivået ditt. Du får innflytelse over egen arbeidshverdag som du planlegger sammen med din leder. Vi tar jevnlig avsjekk i medarbeidersamtaler der vi snakker om trivsel på jobben, kortsiktige og langsiktige mål i din utvikling og hva lederen din kan hjelpe deg med. 

Hvor kan du søke læreplass?

I 2021 kan vi tilby læreplasser i Oslo og Viken. Etterhvert håper vi også på å kunne tilby plasser i Bergen og Stavanger.

Hvilke formelle krav er det for å få læreplass?

Du må ha fullført og bestått VG1 Bygg- og anleggsteknikk. Ettersom byggdrifterfaget er et kryssløpsfag rekrutterer vi også fra tilhørende linjer på VG2, som for eksempel elektro.

Når må jeg søke?

Vi ser gjennom søknader til YFF-plass, læreplass og praksisplass fortløpende, og planlegger oppstart utifra det som passer både kandidaten og Coor. Er det deg vi ser etter? Send inn din søknad i dag!

 

Slik skaffer du deg læreplass i Coor - med to enkle steg! 

  1. Send inn et kort søknadsbrev ved å trykke på knappen under.
  2. Husk å skrive at du ønsker læreplass innen byggdrifterfaget, og at ønsket bedrift er Coor.

Coor samarbeider med AOF Opplæringskontor som tar imot og behandler alle søknader om læreplass i byggdrifterfaget. Opplæringskontoret kontakter aktuelle kandidater fortløpende. Hvis du lurer på noe kan du gjerne gå inn på AOF Opplæringskontor sin hjemmeside, eller sende inn ditt spørsmål til aofok@aof.no.

opplæringsplan for lærlinger hos Coor | Coor

Lurer du på noe om lærlingeplassordningen i Coor? Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt på epost