"Jeg tror folk liker å vite hva som skjer i andre avdelinger"

Joachim Meyer jobber som Customer Experience Manager i Coor og er en av selskapets mest flittige medarbeidere når det gjelder kunnskapsdeling.

Joachim Meyer

- Jeg snakker mye om det jeg gjør på jobben, på Yammer for eksempel, og nesten alle tilbakemeldingene er positive. Mange av kollegene mine tar kontakt for å finne ut mer, og det hadde aldri skjedd hvis jeg ikke hadde delt informasjon om hva jeg gjorde den dagen. Jeg tror folk liker å få oversikt over hva som skjer i andre avdelinger.

Mange av Coors ansatte peker på at kunnskapsdeling er en viktig grunn til å trives med å jobbe i selskapet. Er du enig?

- Absolutt. Dette er en veldig åpen organisasjon og det er lett å henvende seg til kollegene dine når du trenger hjelp eller for å utveksle ideer. Jeg er en naturlig nysgjerrig person. Hvis vi ikke hadde denne kulturen, ville jeg ikke vært like fornøyd på jobb.

Hvordan deler du kunnskap i ditt daglige arbeid i Coor?
- Våre digitale kanaler som Yammer og Teams viser at mange mennesker tar seg tid til å dele informasjon selv når de ikke trenger det. Dette er spesielt merkbart når du jobber fysisk på kontoret. For eksempel kan en av kollegene dine ta tak i deg for å spontant dele noe som nettopp har skjedd.

Hvorfor er det viktig å dele kunnskap?
- Av en rekke grunner. Når du deler kunnskap, øker du kompetansenivået blant kollegene dine. Kunnskapsdeling reduserer også risikoen for dobling av arbeid og minimerer suboptimal arbeidspraksis.